Unverified Commit ba37bb19 authored by Daanchaam's avatar Daanchaam Committed by GitHub
Browse files

[i18n] Added Dutch translation (#1676)

parent af6c894c
......@@ -6,6 +6,7 @@ import en from './locales/en';
import ru from './locales/ru';
import fr from './locales/fr';
import de from './locales/de';
import nl from './locales/nl';
import ptBR from './locales/pt-BR';
import zhCN from './locales/zh-CN';
import ptPT from './locales/pt-PT';
......@@ -17,7 +18,8 @@ i18n.translations = {
'zh-CN': zhCN,
fr,
de,
'pt-PT': ptPT
'pt-PT': ptPT,
nl
};
i18n.fallbacks = true;
......
export default {
'1_person_reacted': '1 persoon heeft gereageerd',
'1_user': '1 gebruiker',
'error-action-not-allowed': '{{actie}} is niet toegestaan',
'error-application-not-found': 'Applicatie niet gevonden',
'error-archived-duplicate-name': 'Er is een gearchiveerd kanaal met de naam {{room_name}}',
'error-avatar-invalid-url': 'Foutieve avatar URL: {{url}}',
'error-avatar-url-handling': 'Fout tijdens verwerken avatar instellingen vanaf een URL({{url}}) for {{username}}',
'error-cant-invite-for-direct-room': 'Kan gebruikers niet in directe kamers toevoegen',
'error-could-not-change-email': 'Kon email niet veranderen',
'error-could-not-change-name': 'Kon naam niet veranderen',
'error-could-not-change-username': 'Kon gebruikersnaam niet veranderen',
'error-delete-protected-role': 'Beveiligde rollen kunnen niet verwijderd worden.',
'error-department-not-found': 'Afdeling niet gevonden',
'error-direct-message-file-upload-not-allowed': 'Delen van bestanden niet toegestaan in directe berichten',
'error-duplicate-channel-name': 'Een kanaal met de naam {{channel_name}} bestaat',
'error-email-domain-blacklisted': 'Het email domein is blacklisted',
'error-email-send-failed': 'Fout tijdens verzenden van email: {{message}}',
'error-save-image': 'Fout tijdens opslaan afbeelding',
'error-field-unavailable': '{{field}} is alr in gebruik :(',
'error-file-too-large': 'Bestand is te groot',
'error-importer-not-defined': 'De importer is niet goed gedefinieerd, het mist de Import class.',
'error-input-is-not-a-valid-field': '{{input}} is geen geldig {{field}}',
'error-invalid-actionlink': 'Ongeldige action link',
'error-invalid-arguments': 'Ongeldige argumenten',
'error-invalid-asset': 'Ongeldig asset',
'error-invalid-channel': 'Ongeldig channel.',
'error-invalid-channel-start-with-chars': 'Ongeldig channel. Begin met @ of #',
'error-invalid-custom-field': 'Ongeldig custom veld',
'error-invalid-custom-field-name': 'Ongeldige custom veld naam. Gebruik alleen letters, cijfers, - of _.',
'error-invalid-date': 'Ongeldige datum opgegeven.',
'error-invalid-description': 'Ongeldige beschrijving',
'error-invalid-domain': 'Ongeldig domein',
'error-invalid-email': 'Ongeldige email {{emai}}',
'error-invalid-email-address': 'Ongeldig emailadres',
'error-invalid-file-height': 'Ongeldige file height',
'error-invalid-file-type': 'Ongeldig bestandstype',
'error-invalid-file-width': 'Ongeldige file width',
'error-invalid-from-address': 'Een ongeldig FROM adres is ingevuld.',
'error-invalid-integration': 'Ongeldige integration',
'error-invalid-message': 'Ongeldige message',
'error-invalid-method': 'Ongeldige method',
'error-invalid-name': 'Ongeldige naam',
'error-invalid-password': 'Ongeldig password',
'error-invalid-redirectUri': 'Ongeldige redirectUri',
'error-invalid-role': 'Ongeldige role',
'error-invalid-room': 'Ongeldige kamer',
'error-invalid-room-name': '{{room_name}} is geen geldige kamernaam',
'error-invalid-room-type': '{{type}} is geen geldig kamertype.',
'error-invalid-settings': 'Ongeldige instellingen ingevuld',
'error-invalid-subscription': 'Ongeldige subscription',
'error-invalid-token': 'Ongeldig token',
'error-invalid-triggerWords': 'Ongeldige triggerWords',
'error-invalid-urls': 'Ongeldige URLs',
'error-invalid-user': 'Ongeldige user',
'error-invalid-username': 'Ongeldige username',
'error-invalid-webhook-response': 'De webhook URL antwoorde met een andere status dan 200',
'error-message-deleting-blocked': 'Berichten verwijderen is geblokkeerd.',
'error-message-editing-blocked': 'Berichten aanpassen is geblokkeerd.',
'error-message-size-exceeded': 'Berichtgrootte is meer dan Message_MaxAllowedSize',
'error-missing-unsubscribe-link': 'De [unsubscribe] link moet gegeven worden.',
'error-no-tokens-for-this-user': 'Er zijn geen tokens voor deze user',
'error-not-allowed': 'Niet toegestaan',
'error-not-authorized': 'Niet gemachtigd',
'error-push-disabled': 'Push staat uit',
'error-remove-last-owner': 'Dit is de laatste eigenaar. Kies een nieuwe eigenaar voor je deze verwijderd.',
'error-role-in-use': 'Kan rol niet verwijderen omdat hij in gebruik is',
'error-role-name-required': 'Rol naam verplicht',
'error-the-field-is-required': 'Het veld {{field}} is verplicht.',
'error-too-many-requests': 'Error, te veel requests. Doe alsjeblieft rustig aan. Je moet {{seconds}} wachten voor je het opnieuw kan proberen.',
'error-user-is-not-activated': 'Gebruiker is niet geactiveerd',
'error-user-has-no-roles': 'Gebruiker heeft geen rollen',
'error-user-limit-exceeded': 'De hoeveelheid gebruikers die je probeert uit te nodigen voor #channel_name is meer dan het limiet wat de admin gekozen heeft',
'error-user-not-in-room': 'Gebruiker is niet in deze kamer',
'error-user-registration-custom-field': 'error-user-registration-custom-field',
'error-user-registration-disabled': 'Registratie van gebruikers staat uit',
'error-user-registration-secret': 'Registratie van gebruikers kan alleen via Secret URL',
'error-you-are-last-owner': 'Je bent de laatste eigenaar. Kies eerst een nieuwe voor je de kamer verlaat.',
Actions: 'Acties',
activity: 'activiteit',
Activity: 'Activiteit',
Add_Reaction: 'Voeg reactie toe',
Add_Server: 'Voeg server toe',
Add_users: 'Voeg gebruikers toe',
Admin_Panel: 'Admin Paneel',
Alert: 'Alert',
alert: 'alert',
alerts: 'alerts',
All_users_in_the_channel_can_write_new_messages: 'Alle gebruikers in het kanaal kunnen nieuwe berichten sturen',
All: 'Alle',
All_Messages: 'Alle Berichten',
Allow_Reactions: 'Sta reacties toe',
Alphabetical: 'Alfabetisch',
and_more: 'en meer',
and: 'en',
announcement: 'aankondiging',
Announcement: 'Aankondiging',
Apply_Your_Certificate: 'Gebruik je certificaat',
Applying_a_theme_will_change_how_the_app_looks: 'Een thema toepassen verandert de looks van de app.',
ARCHIVE: 'ARCHIVEER',
archive: 'archiveer',
are_typing: 'zijn aan het typen',
Are_you_sure_question_mark: 'Weet je het zeker?',
Are_you_sure_you_want_to_leave_the_room: 'Weet je zeker dat je de kamer {{room}} wil verlaten?',
Audio: 'Audio',
Authenticating: 'Authenticating',
Automatic: 'Automatisch',
Auto_Translate: 'Auto-Vertalen',
Avatar_changed_successfully: 'Avatar succesvol aangepast!',
Avatar_Url: 'Avatar URL',
Away: 'Weg',
Back: 'Terug',
Black: 'Zwart',
Block_user: 'Blokkeer gebruiker',
Broadcast_channel_Description: 'Alleen toegestane gebruikers kunnen nieuwe berichten sturen, maar iedereen kan reageren',
Broadcast_Channel: 'Broadcast Kanaal',
Busy: 'Bezig',
By_proceeding_you_are_agreeing: 'Door verder te gaan ga je akkoord met onze',
Cancel_editing: 'Stop bewerken',
Cancel_recording: 'Stop opnemen',
Cancel: 'Stop',
changing_avatar: 'avatar aan het veranderen',
creating_channel: 'kanaal aan het maken',
creating_invite: 'uitnodiging maken',
Channel_Name: 'Kanaal Name',
Channels: 'Kanalen',
Chats: 'Chats',
Call_already_ended: 'Gesprek al beeïndigd!',
Click_to_join: 'Klik om lid te worden!',
Close: 'Sluiten',
Close_emoji_selector: 'Sluit emoji selector',
Choose: 'Kies',
Choose_from_library: 'Kies uit bibliotheek',
Choose_file: 'Kies bestand',
Code: 'Code',
Collaborative: 'Samenwerkend',
Confirm: 'Bevestig',
Connect: 'Verbind',
Connect_to_a_server: 'Verbind met een server',
Connected: 'Verbonden',
connecting_server: 'Verbonden met een server',
Connecting: 'Aan het verbinden...',
Contact_us: 'Contact opnemen',
Contact_your_server_admin: 'Neem contact op met je server admin.',
Continue_with: 'Ga verder met',
Copied_to_clipboard: 'Gekopïeerd naar klembord!',
Copy: 'Kopïeer',
Permalink: 'Permalink',
Certificate_password: 'Certificate Password',
Whats_the_password_for_your_certificate: 'Wat is het wachtwoord voor je certificate?',
Create_account: 'Maak een account',
Create_Channel: 'Maak een kanaal',
Created_snippet: 'Snippet gemaakt',
Create_a_new_workspace: 'Een nieuwe workspace maken',
Create: 'Maken',
Dark: 'Donker',
Dark_level: 'Donker niveau',
Default: 'Standaard',
Delete_Room_Warning: 'Een kamer verwijderen verwijdert alle berichten erin. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden.',
delete: 'delete',
Delete: 'Delete',
DELETE: 'DELETE',
description: 'beschrijving',
Description: 'Beschrijving',
DESKTOP_OPTIONS: 'DESKTOP OPTIES',
Directory: 'Map',
Direct_Messages: 'Directe berichten',
Disable_notifications: 'Zet notificaties uit',
Discussions: 'Discussies',
Dont_Have_An_Account: 'Heb je geen account?',
Do_you_have_a_certificate: 'Heb je een certificate?',
Do_you_really_want_to_key_this_room_question_mark: 'Wil je deze kamer echt {{key}}?',
edit: 'bewerk',
edited: 'bewerkt',
Edit: 'Bewerk',
Edit_Invite: 'Bewerk uitnodiging',
Email_or_password_field_is_empty: 'Email of wachtwoord veld is leeg',
Email: 'Email',
EMAIL: 'EMAIL',
email: 'e-mail',
Enable_Auto_Translate: 'Zet Auto-Translate aan',
Enable_markdown: 'Zet markdown aan',
Enable_notifications: 'Zet notifications aan',
Everyone_can_access_this_channel: 'Iedereen kan bij dit kanaal',
erasing_room: 'kamer legen',
Error_uploading: 'Error tijdens uploaden',
Expiration_Days: 'Vervalt in (Dagen)',
Favorite: 'Favoriet',
Favorites: 'Favorieten',
Files: 'Bestanden',
File_description: 'Bestandsbeschrijving',
File_name: 'Bestandsnaam',
Finish_recording: 'Beëindig opname',
Following_thread: 'Volg thread',
For_your_security_you_must_enter_your_current_password_to_continue: 'Voor je veiligheid moet je je wachtwoord invullen om door te gaan',
Forgot_my_password: 'Wachtwoord vergeten',
Forgot_password_If_this_email_is_registered: 'Als dit email adres bij ons bekend is, sturen we je instructies op om je wachtwoord te resetten. Als je geen email krijgt, probeer het dan nogmaals.',
Forgot_password: 'Wachtwoord vergeten',
Forgot_Password: 'Wachtwoord Vergeten',
Full_table: 'Klik om de hele tabel te zien',
Generate_New_Link: 'Genereer Nieuwe Link',
Group_by_favorites: 'Sorteer op favorieten',
Group_by_type: 'Sorteer op type',
Hide: 'Verberg',
Has_joined_the_channel: 'Is bij het kanaal gekomen',
Has_joined_the_conversation: 'Neemt deel aan het gesprek',
Has_left_the_channel: 'Heeft het kanaal verlaten',
IN_APP_AND_DESKTOP: 'IN-APP EN DESKTOP',
In_App_and_Desktop_Alert_info: 'Laat een banner bovenaan het scherm zien als de app open is en geeft een notificatie op de desktop',
Invisible: 'Onzichtbaar',
Invite: 'Nodig uit',
is_a_valid_RocketChat_instance: 'is een geldige Rocket.Chat instantie',
is_not_a_valid_RocketChat_instance: 'is geen geldige Rocket.Chat instantie',
is_typing: 'is aan het typen',
Invalid_or_expired_invite_token: 'Ongeldig of verlopen uitnodigingstoken',
Invalid_server_version: 'De server die je probeert te bereiken gebruikt een versie die niet meer door de app ondersteunt wordt: {{currentVersion}}.\n\nMinimale versienummer {{minVersion}}',
Invite_Link: 'Uitnodigingslink',
Invite_users: 'Nodig gebruikers uit',
Join_the_community: 'Word lid van de community',
Join: 'Word lid',
Just_invited_people_can_access_this_channel: 'Alleen genodigden kunnen bij dit kanaal',
Language: 'Taal',
last_message: 'laatste bericht',
Leave_channel: 'Verlaat kanaal',
leaving_room: 'ruimte verlaten',
leave: 'verlaten',
Legal: 'Legaal',
Light: 'Light',
License: 'License',
Livechat: 'Livechat',
Login: 'Login',
Login_error: 'Je inloggegevens zijn fout! Probeer het opnieuw.',
Login_with: 'Login met',
Logout: 'Logout',
Max_number_of_uses: 'Maximaal aantal gebruiksmogelijkheden ',
members: 'leden',
Members: 'Leden',
Mentioned_Messages: 'Vermelde Berichten',
mentioned: 'vermeld',
Mentions: 'Vermeldingen',
Message_accessibility: 'Bericht van {{user}} om {{time}}: {{message}}',
Message_actions: 'Berichtacties',
Message_pinned: 'Bericht vastgezet',
Message_removed: 'Bericht verwijderd',
message: 'bericht',
messages: 'berichten',
Messages: 'Berichten',
Message_Reported: 'Bericht gerapporteerd',
Microphone_Permission_Message: 'Rocket Chat heeft toegang tot je microfoon nodig voor geluidsberichten.',
Microphone_Permission: 'Microfoon toestemming',
Mute: 'Dempen',
muted: 'gedempt',
My_servers: 'Mijn servers',
N_people_reacted: '{{n}} mensen reageerden',
N_users: '{{n}} gebruikers',
name: 'naam',
Name: 'Naam',
Never: 'Nooit',
New_Message: 'Nieuw Bericht',
New_Password: 'Nieuw Wachtwoord',
New_Server: 'Nieuwe Server',
Next: 'Volgende',
No_files: 'Geen bestanden',
No_limit: 'Geen limiet',
No_mentioned_messages: 'Geen vermelde berichten',
No_pinned_messages: 'Geen vastgezette berichten',
No_results_found: 'Geen resultaten gevonden',
No_starred_messages: 'Geen berichten met ster gemarkeerd',
No_thread_messages: 'Geen thread berichten',
No_announcement_provided: 'Geen announcement opgegeven.',
No_description_provided: 'Geen beschrijving opgegeven.',
No_topic_provided: 'Geen onderwerp opgegeven.',
No_Message: 'Geen bericht',
No_messages_yet: 'Nog geen berichten',
No_Reactions: 'Geen reacties',
No_Read_Receipts: 'Geen leesbevestiging',
Not_logged: 'Niet gelogged',
Not_RC_Server: 'Dit is geen Rocket.Chat server.\n{{contact}}',
Nothing: 'Niets',
Nothing_to_save: 'Niets om op te slaan!',
Notify_active_in_this_room: 'Bericht de actieve gebruikers in deze kamer',
Notify_all_in_this_room: 'Bericht iedereen in deze kamer',
Notifications: 'Notificaties',
Notification_Duration: 'Notificatie Duur',
Notification_Preferences: 'Notificatievoorkeuren',
Offline: 'Offline',
Oops: 'Oeps!',
Online: 'Online',
Only_authorized_users_can_write_new_messages: 'Alleen gebruikers met toestemming mogen nieuwe berichten maken',
Open_emoji_selector: 'Open de emoji selector',
Open_Source_Communication: 'Open de Source Communication',
Password: 'Wachtwoord',
Permalink_copied_to_clipboard: 'Permalink gekopiëerd naar klembord!',
Pin: 'Vastzetten',
Pinned_Messages: 'Vastgezette berichten',
pinned: 'vastgezet',
Pinned: 'Vastgezet',
Please_enter_your_password: 'Vul je wachtwoord in',
Preferences: 'Voorkeuren',
Preferences_saved: 'Voorkeuren opgeslagen!',
Privacy_Policy: ' Privacy Policy',
Private_Channel: 'Prive Kanaal',
Private_Groups: 'Prive Groepen',
Private: 'Prive',
Processing: 'Verwerken...',
Profile_saved_successfully: 'Profiel succesvol opgeslagen!',
Profile: 'Profiel',
Public_Channel: 'Publiek kanaal',
Public: 'Publiek',
PUSH_NOTIFICATIONS: 'PUSHNOTIFICATIES',
Push_Notifications_Alert_Info: 'Deze notificaties krijg je als de app niet geopend is',
Quote: 'Quote',
Reactions_are_disabled: 'Reacties zijn uitgeschakeld',
Reactions_are_enabled: 'Reacties zijn ingeschakeld',
Reactions: 'Reacties',
Read: 'Lezen',
Read_Only_Channel: 'Alleen-lezen Kanaal',
Read_Only: 'Alleen Lezen',
Read_Receipt: 'Leesbevestiging',
Receive_Group_Mentions: 'Ontvang Groepsvermeldingen',
Receive_Group_Mentions_Info: 'Ontvang @all en @here vermeldingen',
Register: 'Aanmelden',
Repeat_Password: 'Wachtwoord herhalen',
Replied_on: 'Gereageerd op:',
replies: 'reacties',
reply: 'reactie',
Reply: 'Reacties',
Report: 'Rapporteren',
Receive_Notification: 'Ontvang notificatie',
Receive_notifications_from: 'Ontvang notificaties van {{name}}',
Resend: 'Opnieuw verzenden',
Reset_password: 'Wachtwoord reset',
resetting_password: 'wachtwoord aan het resetten',
RESET: 'RESET',
Review_app_title: 'Vind je dit een TOP app?',
Review_app_desc: 'Geef ons 5 sterren op {{store}}',
Review_app_yes: 'Doe ik!',
Review_app_no: 'Nee',
Review_app_later: 'Misschien later',
Review_app_unable_store: 'Kon {{store}} niet openen',
Review_this_app: 'Review deze app',
Roles: 'Rollen',
Room_actions: 'Kamer acties',
Room_changed_announcement: 'Kamer announcement veranderd naar: {{announcement}} door {{userBy}}',
Room_changed_description: 'Kamer beschrijving veranderd naar: {{description}} door {{userBy}}',
Room_changed_privacy: 'Kamer type veranderd naar: {{type}} door {{userBy}}',
Room_changed_topic: 'Kamer onderwerp veranderd naar: {{topic}} door {{userBy}}',
Room_Files: 'Kamer Bestanden',
Room_Info_Edit: 'Kamer Info Aanpassen',
Room_Info: 'Kamer Info',
Room_Members: 'Kamer Leden',
Room_name_changed: 'Kamer naam veranderd naar: {{name}} door {{userBy}}',
SAVE: 'OPSLAAN',
Save_Changes: 'Sla wijzigingen op',
Save: 'Opslaan',
saving_preferences: 'voorkeuren opslaan',
saving_profile: 'profiel opslaan',
saving_settings: 'instellingen opslaan',
saved_to_gallery: 'Aan galerij toegevoegd',
Search_Messages: 'Zoek Berichten',
Search: 'Zoek',
Search_by: 'Zoek op',
Search_global_users: 'Zoek voor algemene gebruikers',
Search_global_users_description: 'Als je dit aan zet, kan je gebruikers van andere bedrijven en servers zoeken.',
Seconds: '{{second}} seconden',
Select_Avatar: 'Kies Avatar',
Select_Server: 'Kies Server',
Select_Users: 'Kies Gebruikers',
Send: 'Verstuur',
Send_audio_message: 'Verstuur geluidsbericht',
Send_crash_report: 'Verstuur crash report',
Send_message: 'Verstuur bericht',
Send_to: 'Verstuur naar...',
Sent_an_attachment: 'Verstuur een bijlage',
Server: 'Server',
Servers: 'Servers',
Server_version: 'Server versie: {{version}}',
Set_username_subtitle: 'De gebruikersnaam wordt gebruikt om anderen jou te vermelden in berichten',
Settings: 'Instellingen',
Settings_succesfully_changed: 'Instellingen succesvol veranderd!',
Share: 'Delen',
Share_Link: 'Deel Link',
Share_this_app: 'Deel deze app',
Show_Unread_Counter: 'Laat Ongelezen Teller Zien',
Show_Unread_Counter_Info: 'De Ongelezen Tller is een badge aan de rechterkant van het kanaal in de lijst',
Sign_in_your_server: 'Log in bij je server',
Sign_Up: 'Inschrijven',
Some_field_is_invalid_or_empty: 'Een veld is ongeldig of leeg',
Sorting_by: 'Sorteren op {{key}}',
Sound: 'Geluid',
Star_room: 'Sterrenkamer',
Star: 'Ster',
Starred_Messages: 'Berichten met ster gemarkeerd',
starred: 'met ster gemarkeerd',
Starred: 'Met ster gemarkeerd',
Start_of_conversation: 'Begin van een gesprek',
Started_discussion: 'Begin van een discussie:',
Started_call: 'Gesprek gestart door {{userBy}}',
Submit: 'Verstuur',
Table: 'Tabel',
Take_a_photo: 'Neem een foto',
Take_a_video: 'Neem een video',
tap_to_change_status: 'tik om je status te veranderen',
Tap_to_view_servers_list: 'Tik om een server lijst te weergeven',
Terms_of_Service: ' Servicevoorwaarden ',
Theme: 'Thema',
The_URL_is_invalid: 'Ongeldige URL of niet mogelijk een veilige verbinding op te zetten.\n{{contact}}',
There_was_an_error_while_action: 'Er was eer fout tijdens {{action}}!',
This_room_is_blocked: 'Deze kamer is geblokkeerd',
This_room_is_read_only: 'Deze kamer is alleen-lezen',
Thread: 'Thread',
Threads: 'Threads',
Timezone: 'Tijdzone',
To: 'Naar',
topic: 'onderwerp',
Topic: 'Onderwerp',
Translate: 'Vertalen',
Try_again: 'Probeer opnieuw',
Two_Factor_Authentication: 'Tweee-factor Authenticatie',
Type_the_channel_name_here: 'Typ hier de kanaalnaam',
unarchive: 'dearchiveren',
UNARCHIVE: 'DEARCHIVEREN',
Unblock_user: 'Gebruiker deblokkeren',
Unfavorite: 'Uit favorieten halen',
Unfollowed_thread: 'Thread ontvolgd',
Unmute: 'Dempen opheffen',
unmuted: 'ongedempt',
Unpin: 'Losmaken',
unread_messages: 'ongelezen',
Unread: 'Ongelezen',
Unread_on_top: 'Ongelezen bovenaan',
Unstar: 'Ster verwijderen',
Updating: 'Updaten...',
Uploading: 'Uploaden',
Upload_file_question_mark: 'Bestand uploaden?',
Users: 'Gebruikers',
User_added_by: 'Gebruiker {{userAdded}} toegevoegd door {{userBy}}',
User_Info: 'Gebruiker Info',
User_has_been_key: 'Gebruiker is {{key}}!',
User_is_no_longer_role_by_: '{{user}} is geen {{role}} meer door {{userBy}}',
User_muted_by: 'Gebruiker {{userMuted}} gedempt door {{userBy}}',
User_removed_by: 'Gebruiker {{userRemoved}} verwijderd door {{userBy}}',
User_sent_an_attachment: '{{user}} stuurde een bijlage',
User_unmuted_by: 'Dempen opgeheven voor {{userUnmuted}} door {{userBy}}',
User_was_set_role_by_: '{{user}} is nu {{role}} door {{userBy}}',
Username_is_empty: 'Gebruikersnaam is leeg',
Username: 'Gebruikersnaam',
Username_or_email: 'Gebruikersnaam of email',
Validating: 'Aan het valideren',
Video_call: 'Videogesprek',
View_Original: 'Bekijk origineel',
Voice_call: 'Audiogesprek',
Websocket_disabled: 'Websocket staat uit voor deze server.\n{{contact}}',
Welcome: 'Welkom',
Welcome_to_RocketChat: 'Welkom bij Rocket.Chat',
Whats_your_2fa: 'Wat is je 2FA code?',
Without_Servers: 'Zonder Servers',
Write_External_Permission_Message: 'Rocket Chat moet bij je galerij kunnen om afbeeldingen op te slaan.',
Write_External_Permission: 'Galerij Toestemming',
Yes_action_it: 'Ja, {{action}} het!',
Yesterday: 'Gisteren',
You_are_in_preview_mode: 'Je bent in preview mode',
You_are_offline: 'Je bent offline',
You_can_search_using_RegExp_eg: 'Je kan RegExp. gebruiken, bijv. `/^text$/i`',
You_colon: 'Jij: ',
you_were_mentioned: 'je bent vermeld',
you: 'jij',
You: 'Jij',
You_need_to_access_at_least_one_RocketChat_server_to_share_something: 'Je moet minimaal toegang hebben tot 1 Rocket.Chat server om iets te delen.',
Your_certificate: 'Jouw Certificaat',
Your_invite_link_will_expire_after__usesLeft__uses: 'Je uitnodigingslink wordt ongeldig over {{usesLeft}} keer.',
Your_invite_link_will_expire_on__date__or_after__usesLeft__uses: 'Je uitnodigingslink wordt ongeldig op {{date}} of na{{usesLeft}} keer.',
Your_invite_link_will_expire_on__date__: 'Je uitnodigingslink wordt ongeldig op {{date}}.',
Your_invite_link_will_never_expire: 'Je uitnodigingslink wordt nooit ongeldig.',
Version_no: 'Versie: {{version}}',
You_will_not_be_able_to_recover_this_message: 'Je kan dit bericht niet meer terugkrijgen!',
Change_Language: 'Verander taal',
Crash_report_disclaimer: 'We kijken nooit naar de content van je chats. Het crashrapport bevat alleen relevante informatie voor ons om problemen te isoleren en op te lossen.',
Type_message: 'Type bericht',
Room_search: 'Kamers zoeken',
Room_selection: 'Kamerselectie 1...9',
Next_room: 'Volgende kamer',
Previous_room: 'Vorige kamer',
New_room: 'Nieuwe Kamer',
Upload_room: 'Upload naar kamer',
Search_messages: 'Doorzoek messages',
Scroll_messages: 'Scroll door messages',
Reply_latest: 'Beantwoord de laatste',
Server_selection: 'Server selectie',
Server_selection_numbers: 'Server selectie 1...9',
Add_server: 'Voeg Server Toe',
New_line: 'Nieuwe Regel'
};
......@@ -41,6 +41,9 @@ const LANGUAGES = [
}, {
label: 'Russian',
value: 'ru'
}, {
label: 'Nederlands',
value: 'nl'
}
];
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment