plugin_es.properties 4.95 KB
Newer Older
1
#X-Generator: crowdin.com
2 3 4 5 6 7

# <copyright>
# </copyright>
#
# $Id$

8
pluginName=Modelo de conector
Aurelien Pupier's avatar
Aurelien Pupier committed
9
providerName=BonitaSoft S.A.
10 11 12
_UI_CreateChild_text={0}
_UI_CreateChild_text2={1} {0}
_UI_CreateChild_text3={1}
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
_UI_CreateChild_tooltip=Crear nuevo {0} bajo la opci\u00f3n de {1}
_UI_CreateChild_description=Crear un nuevo hijo de tipo {0} para la funci\u00f3n {1} seleccionados {2}.
_UI_CreateSibling_description=Crear un nuevo hermano de tipo {0} para el seleccionado {2}, bajo la caracter\u00edstica de {1} de sus padres.
_UI_PropertyDescriptor_description={0} De la {1}
_UI_Array_type=Matriz
_UI_Categories_type=Categor\u00edas
_UI_Checkbox_type=Casilla de verificaci\u00f3n
_UI_Component_type=Componente
_UI_ConnectorDefinition_type=Definici\u00f3n de Conector
_UI_DocumentRoot_type=Ra\u00edz de documentos
_UI_Group_type=Grupo
24
_UI_Input_type=Entrada
25 26 27 28
_UI_List_type=Lista
_UI_Output_type=salida
_UI_Page_type=P\u00e1gina
_UI_Password_type=Contrase\u00f1a
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
29
_UI_RadioGroup_type=Grupo radio
30 31 32
_UI_Select_type=seleccionar
_UI_Text_type=Texto
_UI_TextArea_type=Area de texto
33
_UI_Widget_type=Widget
34 35
_UI_WidgetComponent_type=Componente de widget
_UI_WidgetList_type=Lista Widget
36
_UI_ConnectorImplementation_type=Implementaci\u00f3n del conector
37 38 39
_UI_JarDependencies_type=Dependencias Jar 
_UI_Unknown_type=Objeto
_UI_Unknown_datatype=Valor
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
40 41
_UI_Array_colsCaption_feature=Etiquetas de las columnas
_UI_Array_cols_feature=Columnas
42 43 44 45 46
_UI_Array_fixedCols_feature=Cols fijo
_UI_Array_fixedRows_feature=Filas fijas
_UI_Array_rows_feature=Filas
_UI_Categories_icon_feature=Icono
_UI_Categories_name_feature=Nombre
47 48 49
_UI_Component_id_feature=Id
_UI_ConnectorDefinition_category_feature=Categor\u00eda
_UI_ConnectorDefinition_input_feature=Entrada
50 51 52
_UI_ConnectorDefinition_output_feature=salida
_UI_ConnectorDefinition_page_feature=P\u00e1gina
_UI_ConnectorDefinition_icon_feature=Icono
53
_UI_ConnectorDefinition_id_feature=Id
54
_UI_ConnectorDefinition_version_feature=Versi\u00f3n
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
_UI_DocumentRoot_mixed_feature=Mezclado
_UI_DocumentRoot_xMLNSPrefixMap_feature=Mapa de prefijo XMLNS
_UI_DocumentRoot_xSISchemaLocation_feature=Ubicaci\u00f3n del esquema XSI
_UI_DocumentRoot_array_feature=Matriz
_UI_DocumentRoot_components_feature=Componentes
_UI_DocumentRoot_checkbox_feature=Casilla de verificaci\u00f3n
_UI_DocumentRoot_connectorDefinition_feature=Definici\u00f3n de Conector
_UI_DocumentRoot_group_feature=Grupo
_UI_DocumentRoot_list_feature=Lista
_UI_DocumentRoot_password_feature=Contrase\u00f1a
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
65
_UI_DocumentRoot_radioGroup_feature=Grupo radio
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
_UI_DocumentRoot_select_feature=seleccionar
_UI_DocumentRoot_text_feature=Texto
_UI_DocumentRoot_textarea_feature=\u00c1rea de texto
_UI_Group_componentsGroup_feature=Componentes de Grupo
_UI_Group_components_feature=Componentes
_UI_Group_optional_feature=Opcional
_UI_Input_defaultValue_feature=Valor predeterminado
_UI_Input_mandatory_feature=Requerido
_UI_Input_name_feature=Nombre
_UI_Input_type_feature=Tipo
_UI_Output_name_feature=Nombre
_UI_Output_type_feature=Tipo
_UI_Page_componentsGroup_feature=Componentes de Grupo
_UI_Page_components_feature=Componentes
80
_UI_Page_id_feature=Identificaci\u00f3n
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
_UI_RadioGroup_choice_feature=Opci\u00f3n
_UI_RadioGroup_orientation_feature=orientaci\u00f3n
_UI_Select_items_feature=Elementos
_UI_Select_readOnly_feature=S\u00f3lo lectura
_UI_WidgetComponent_inputName_feature=Nombre de entrada
_UI_ConnectorImplementation_jarDependencies_feature=Dependencias Jar 
_UI_ConnectorImplementation_definitionId_feature=Definici\u00f3n Id
_UI_ConnectorImplementation_definitionVersion_feature=Definici\u00f3n de la versi\u00f3n
_UI_ConnectorImplementation_implementationClassname_feature=Nombre de clase de Implementaci\u00f3n
_UI_ConnectorImplementation_implementationId_feature=Implementacion Id
_UI_ConnectorImplementation_implementationVersion_feature=Version de implementacion
92
_UI_DocumentRoot_connectorImplementation_feature=Implementaci\u00f3n del conector
93 94 95 96 97
_UI_JarDependencies_jarDependency_feature=Dependencia Jar
_UI_XMLTypeDocumentRoot_comment_feature=Comentario
_UI_XMLTypeDocumentRoot_text_feature=Texto
_UI_XMLTypeDocumentRoot_processingInstruction_feature=Procesando instrucciones
_UI_Unknown_feature=No especificado
98 99
_UI_Orientation_HORIZONTAL_literal=HORIZONTAL
_UI_Orientation_VERTICAL_literal=VERTICAL
100
_UI_Category_type=Categor\u00eda
101
_UI_Category_icon_feature=Icono
102
_UI_Category_id_feature=Id
103 104
_UI_Category_name_feature=Nombre
_UI_Component_label_feature=Etiqueta
105
_UI_DocumentRoot_category_feature=Categor\u00eda
106
_UI_DocumentRoot_component_feature=Componente
107
_UI_DocumentRoot_input_feature=Entrada
108 109 110
_UI_DocumentRoot_output_feature=salida
_UI_DocumentRoot_page_feature=P\u00e1gina
_UI_DocumentRoot_textArea_feature=Area de texto
111
_UI_DocumentRoot_widget_feature=Widget
112
_UI_DocumentRoot_widgetComponent_feature=Componente de widget
113 114
_UI_Group_widgets_feature=Widgets
_UI_Page_widget_feature=Widget
115
_UI_RadioGroup_choices_feature=opciones
116
_UI_Group_widget_feature=Widget
117 118 119
_UI_ConnectorImplementation_description_feature=Descripci\u00f3n
_UI_ConnectorImplementation_hasSources_feature=Tiene fuentes