plugin_es.properties 4.83 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6

# <copyright>
# </copyright>
#
# $Id$

7
pluginName=Soporte de edici\u00f3n de conector
8
providerName=Bonitasoft S.A.
9 10 11 12

_UI_CreateChild_text={0}
_UI_CreateChild_text2={1} {0}
_UI_CreateChild_text3={1}
13 14 15 16 17
_UI_CreateChild_tooltip=Crear nuevo {0} bajo la opci\u00f3n de {1}
_UI_CreateChild_description=Crear un nuevo hijo de tipo {0} para la funci\u00f3n {1} seleccionados {2}.
_UI_CreateSibling_description=Crear un nuevo hermano de tipo {0} para el seleccionado {2}, bajo la caracter\u00edstica de {1} de sus padres.
_UI_PropertyDescriptor_description={0} De la {1}
_UI_Array_type=Matriz
18
_UI_Category_type=Categor\u00eda
19 20 21 22
_UI_Checkbox_type=Casilla de verificaci\u00f3n
_UI_Component_type=Componente
_UI_ConnectorDefinition_type=Definici\u00f3n de Conector
_UI_DocumentRoot_type=Ra\u00edz de documentos
Aurelien Pupier's avatar
Aurelien Pupier committed
23
_UI_Group_type=Grupo
24
_UI_Input_type=Entrada
25 26 27 28
_UI_List_type=Lista
_UI_Output_type=salida
_UI_Page_type=P\u00e1gina
_UI_Password_type=Contrase\u00f1a
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
29
_UI_RadioGroup_type=Grupo radio
30 31 32
_UI_Select_type=seleccionar
_UI_Text_type=Texto
_UI_TextArea_type=Area de texto
33
_UI_Widget_type=Widget
34
_UI_WidgetComponent_type=Componente de widget
35
_UI_ConnectorImplementation_type=Implementaci\u00f3n del conector
36 37 38
_UI_JarDependencies_type=Dependencias Jar 
_UI_Unknown_type=Objeto
_UI_Unknown_datatype=Valor
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
39 40
_UI_Array_colsCaption_feature=Etiquetas de las columnas
_UI_Array_cols_feature=Columnas
41 42 43 44
_UI_Array_fixedCols_feature=Cols fijo
_UI_Array_fixedRows_feature=Filas fijas
_UI_Array_rows_feature=Filas
_UI_Category_icon_feature=Icono
45 46 47 48
_UI_Category_id_feature=Id
_UI_Component_id_feature=Id
_UI_ConnectorDefinition_category_feature=Categor\u00eda
_UI_ConnectorDefinition_input_feature=Entrada
49 50 51
_UI_ConnectorDefinition_output_feature=salida
_UI_ConnectorDefinition_page_feature=P\u00e1gina
_UI_ConnectorDefinition_icon_feature=Icono
52
_UI_ConnectorDefinition_id_feature=Id
53
_UI_ConnectorDefinition_version_feature=Versi\u00f3n
54 55 56 57
_UI_DocumentRoot_mixed_feature=Mezclado
_UI_DocumentRoot_xMLNSPrefixMap_feature=Mapa de prefijo XMLNS
_UI_DocumentRoot_xSISchemaLocation_feature=Ubicaci\u00f3n del esquema XSI
_UI_DocumentRoot_array_feature=Matriz
58
_UI_DocumentRoot_category_feature=Categor\u00eda
59 60 61 62
_UI_DocumentRoot_checkbox_feature=Casilla de verificaci\u00f3n
_UI_DocumentRoot_component_feature=Componente
_UI_DocumentRoot_connectorDefinition_feature=Definici\u00f3n de Conector
_UI_DocumentRoot_group_feature=Grupo
63
_UI_DocumentRoot_input_feature=Entrada
64 65 66 67
_UI_DocumentRoot_list_feature=Lista
_UI_DocumentRoot_output_feature=salida
_UI_DocumentRoot_page_feature=P\u00e1gina
_UI_DocumentRoot_password_feature=Contrase\u00f1a
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
68
_UI_DocumentRoot_radioGroup_feature=Grupo radio
69 70 71
_UI_DocumentRoot_select_feature=seleccionar
_UI_DocumentRoot_text_feature=Texto
_UI_DocumentRoot_textArea_feature=Area de texto
72
_UI_DocumentRoot_widget_feature=Widget
73
_UI_DocumentRoot_widgetComponent_feature=Componente de widget
74
_UI_Group_widget_feature=Widget
75 76 77 78 79 80 81
_UI_Group_optional_feature=Opcional
_UI_Input_defaultValue_feature=Valor predeterminado
_UI_Input_mandatory_feature=Requerido
_UI_Input_name_feature=Nombre
_UI_Input_type_feature=Tipo
_UI_Output_name_feature=Nombre
_UI_Output_type_feature=Tipo
82
_UI_Page_widget_feature=Widget
83
_UI_Page_id_feature=Id
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
_UI_RadioGroup_choices_feature=opciones
_UI_RadioGroup_orientation_feature=orientaci\u00f3n
_UI_Select_items_feature=Elementos
_UI_Select_readOnly_feature=S\u00f3lo lectura
_UI_WidgetComponent_inputName_feature=Nombre de entrada
_UI_ConnectorImplementation_jarDependencies_feature=Dependencias Jar 
_UI_ConnectorImplementation_description_feature=Descripci\u00f3n
_UI_ConnectorImplementation_definitionId_feature=Definici\u00f3n Id
_UI_ConnectorImplementation_definitionVersion_feature=Definici\u00f3n de la versi\u00f3n
_UI_ConnectorImplementation_hasSources_feature=Tiene fuentes
_UI_ConnectorImplementation_implementationClassname_feature=Nombre de clase de Implementaci\u00f3n
_UI_ConnectorImplementation_implementationId_feature=Implementacion Id
_UI_ConnectorImplementation_implementationVersion_feature=Version de implementacion
97
_UI_DocumentRoot_connectorImplementation_feature=Implementaci\u00f3n del conector
98 99 100 101 102
_UI_JarDependencies_jarDependency_feature=Dependencia Jar
_UI_XMLTypeDocumentRoot_comment_feature=Comentario
_UI_XMLTypeDocumentRoot_text_feature=Texto
_UI_XMLTypeDocumentRoot_processingInstruction_feature=Procesando instrucciones
_UI_Unknown_feature=No especificado
103 104
_UI_Orientation_HORIZONTAL_literal=HORIZONTAL
_UI_Orientation_VERTICAL_literal=VERTICAL
105 106 107 108 109
_UI_ConnectorDefinition_jarDependency_feature=Dependencia Jar
_UI_UnloadableConnectorDefinition_type=Definici\u00f3n de conector descargable
_UI_UnloadableConnectorImplementation_type=Aplicaci\u00f3n de Conector descargable
_UI_ScriptEditor_type=Editor de scripts
_UI_ScriptEditor_interpreter_feature=Interprete
Aurelien Pupier's avatar
Aurelien Pupier committed
110 111
_UI_List_showDocuments_feature=Mostrar documentos
_UI_Text_showDocuments_feature=Mostrar documentos
Romain Bioteau's avatar
Romain Bioteau committed
112
_UI_Category_parentCategoryId_feature=Id de la categor\u00eda padre
113

114