fusiondirectory.po 20.8 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2
# Copyright (C) YEAR FusionDirectory Project
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
4
# 
5
# Translators:
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
6
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2014-2015
7
8
msgid ""
msgstr ""
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
9
"Project-Id-Version: FusionDirectory-109\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: bugs@fusiondirectory.org\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
11
"POT-Creation-Date: 2015-08-26 09:38+0200\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
12
13
"PO-Revision-Date: 2015-05-30 14:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
14
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/fusiondirectory/FusionDirectory-109/language/cs_CZ/)\n"
15
16
17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
18
"Language: cs_CZ\n"
19
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:29
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:135
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:28
msgid "Samba"
msgstr ""

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:30
msgid "Samba group settings"
msgstr "Nastavení skupiny pro službu Samba"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:42
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:88
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:176
msgid "Domain"
msgstr "Doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
msgid "Samba domain"
msgstr "Samba doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:49
msgid "Samba informations"
msgstr "Informace o Samba"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Group type"
msgstr "Typ skupiny"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Samba group type"
msgstr "typ skupiny Samby"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Samba group"
msgstr "Skupina v Sambě"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Domain admins"
msgstr "Správci domény"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Domain users"
msgstr "Doménoví uživatelé"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Domain guests"
msgstr "Doménoví hosté"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:105
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba v nastavení"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:105
msgid "Cannot find group SID in your configuration!"
msgstr "Ve vaší konfiguraci nelze nalézt SID skupiny!"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
#, php-format
msgid "Special group (%d)"
msgstr "Zvláštní skupina (%d)"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:133
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:478
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
89
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:501
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
90
91
92
93
94
95
96
97
msgid "Warning"
msgstr "Varování"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:133
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:478
msgid "Undefined Samba SID detected. Please fix this problem manually!"
msgstr "Zjištěno nedefinované SID Samby. Prosím opravte tento problém ručním zásahem do nastavení!"

98
99
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:35
msgid "Samba domains"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
100
msgstr "Domény Samba"
101

102
103
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:36
msgid "Samba domain management"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
104
msgstr "Správa Samba domény"
105

106
107
108
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:30 admin/samba/class_sambaDomain.inc:31
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:34
msgid "Samba Domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
109
msgstr "Samba doména"
110

111
112
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:35
msgid "Samba domain settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
113
msgstr "Nastavení Samba domény"
114

115
116
117
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:51
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:64
msgid "Properties"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
118
msgstr "Vlastnosti"
119
120
121

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Domain name"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
122
msgstr "Název domény"
123
124
125

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Name of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
126
msgstr "Název této domény"
127

128
129
130
131
132
133
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID"
msgstr "SID"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
134
msgstr "Bezpečnostní identifikátor této domény"
135
136
137

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
138
msgstr "Základ RID"
139
140
141

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Algorithmic rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
142
msgstr "Základ algoritmického relativního identifikátoru"
143

144
145
146
147
148
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:66
msgid "Minimum password age"
msgstr "minimální stáří hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:67
149
msgid ""
150
151
"Minimum password age, in seconds (default: 0 => allow immediate password "
"change)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
152
msgstr "Nejkratší umožněné stáří hesla v sekundách (výchozí: 0 => umožnit okamžitou změnu hesla)"
153

154
155
156
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:72
msgid "Maximum password age"
msgstr "maximální stáří hesla"
157

158
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:73
159
msgid ""
160
"Maximum password age, in seconds (default: -1 => never expire passwords)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
161
msgstr "Nejdelší přijatelné stáří hesla, v sekundách (výchozí: -1 => hesla platí stále)"
162

163
164
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:78
msgid "Next RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
165
msgstr "Následující RID identifikátor"
166

167
168
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:79
msgid "Next NT rid to give out for anything"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
169
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro cokoli"
170

171
172
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:83
msgid "Next group RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
173
msgstr "RID identifikátor následující skupiny"
174

175
176
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:84
msgid "Next NT rid to give out for groups"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
177
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro skupiny"
178

179
180
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:88
msgid "Next user RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
181
msgstr "Relativní identifikátor dalšího uživatele"
182

183
184
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:89
msgid "Next NT rid to give our for users"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
185
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro vaše uživatele"
186

187
188
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:93
msgid "Minimum password length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
189
msgstr "Nejkratší umožněná délka hesla"
190

191
192
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:94
msgid "Minimal password length (default: 5)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
193
msgstr "Nejkratší přijatelná délka hesla (výchozí: 5 znaků)"
194

195
196
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:98
msgid "Password history length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
197
msgstr "Délka historie hesla"
198

199
200
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:99
msgid "Length of Password History Entries (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
201
msgstr "Hloubka historie hesel (výchozí: 0 => nepamatovat)"
202
203
204

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:103
msgid "Logon to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
205
msgstr "Přihlásit se pro změnu hesla"
206
207
208

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:104
msgid "Force Users to logon for password change (default: 0 => off, 2 => on)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
209
msgstr "Přimět uživatele přihlásit se pro změnu hesla (výchozí: 0 => ne, 2 => ano)"
210
211
212

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:108
msgid "Lockout duration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
213
msgstr "Doba trvání uzamčení"
214
215
216

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:109
msgid "Lockout duration in minutes (default: 30, -1 => forever)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
217
msgstr "Délka trvání uzamčení v minutách (výchozí: 30, hodnota -1 znamená uzamčeno napořád)"
218
219
220

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:113
msgid "Lockout observation window"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
221
msgstr "Pozorovací okno uzamčení"
222
223
224

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:114
msgid "Reset time after lockout in minutes (default: 30)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
225
msgstr "Za jak dlouho (v minutách) po uzamčení začít počítat čas od znovu (výchozí: 30)"
226
227
228

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:118
msgid "Lockout threshold"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
229
msgstr "Práh uzamčení"
230
231
232

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:119
msgid "Lockout users after bad logon attempts (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
233
msgstr "Uzamknout uživatele po nezdařených pokusech o přihlášení (výchozí: 0 => vypnuto)"
234
235
236

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:123
msgid "Force logoff"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
237
msgstr "Vynutit odhlášení"
238
239
240

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:124
msgid "Disconnect Users outside logon hours (default: -1 => off, 0 => on)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
241
msgstr "Pokud je mimo provozní dobu, samočinně odpojovat uživatele (výchozí: -1 => neodpojovat, 0 => odpojovat)"
242
243
244
245
246
247
248

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:128
msgid "Refuse machine password change"
msgstr "odmítnout změnu hesla stroje"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:129
msgid "Allow Machine Password changes (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
249
msgstr "Umožnit změnu hesel počítačů (výchozí: 0 => neumožnit)"
250
251

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:40
252
msgid "Winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
253
msgstr "Počítač s MS Windows"
254
255

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:41
256
msgid "Windows workstation information"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
257
msgstr "Informace o počítači s MS Windows"
258
259
260
261

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:45
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:46
msgid "Windows workstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
262
msgstr "Počítač s MS Windows"
263
264
265
266

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:73
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:77
msgid "The name of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
267
msgstr "Název počítače s MS Windows"
268
269
270

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:77
msgid "Name"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
271
msgstr "Název"
272
273
274
275
276
277
278

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:84
msgid "Description"
msgstr "popis"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:84
msgid "A short description of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
279
msgstr "Stručný popis počítače s MS Windows"
280
281
282
283
284
285
286
287

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:88
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:176
msgid "Samba domain name"
msgstr "název domény Samba"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:92
msgid "Location"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
288
msgstr "Umístění"
289
290
291

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:92
msgid "The location of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
292
msgstr "Umístění počítače s MS Windows"
293
294
295
296

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:99
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:103
msgid "Action"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
297
msgstr "Akce"
298
299
300

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:104
msgid "Select action to execute for this terminal"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
301
msgstr "Vyberte akci, která má vykonána na tomto terminálu"
302
303
304

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:110
msgid "Network settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
305
msgstr "Nastavení sítě"
306
307
308

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:31
msgid "Samba Munged Dial"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
309
msgstr "Samba – přístup přes vytáčené spojení"
310
311
312
313
314
315
316

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:136
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:41
msgid "Samba settings"
msgstr "nastavení Samby"

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:160
317
msgid "Samba profile"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
318
msgstr "Profil Samba"
319

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
320
321
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:166
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
322
msgid "Home directory drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
323
msgstr "Disk s domovskou složkou"
324

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
325
326
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:166
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
327
msgid "Letter for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
328
msgstr "Písmenko domovského disku"
329

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
330
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:171
331
332
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:204
msgid "Home directory path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
333
msgstr "Umístění domovské složky"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
334
335

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:171
336
337
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:204
msgid "UNC path for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
338
msgstr "Umístění (v UNC zápisu) domovského disku"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
339

340
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:180
341
msgid "Script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
342
msgstr "Umístění skriptu"
343

344
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:180
345
msgid "Login script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
346
msgstr "Umístění skriptu, spouštěného při přihlášování"
347

348
349
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:184
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:209
350
msgid "Profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
351
msgstr "Umístění profilu"
352

353
354
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:184
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:209
355
msgid "UNC profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
356
msgstr "Cesta k profilu v UNC zápisu"
357

358
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:191
359
msgid "Terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
360
msgstr "Terminálový server"
361

362
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:195
363
msgid "Allow login on terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
364
msgstr "Umožnit přihlašování k terminálovému serveru"
365

366
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:214
367
msgid "Inherit client config"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
368
msgstr "Převzít nastavení klienta"
369

370
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:214
371
msgid "Inherit client configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
372
msgstr "Převzít nastavení klienta"
373

374
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:218
375
msgid "Initial progam"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
376
msgstr "Úvodní program"
377

378
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:218
379
msgid "Program to start after connecting"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
380
msgstr "Program, který spustit po navázání spojení"
381

382
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
383
msgid "Working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
384
msgstr "Pracovní složka"
385

386
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
387
msgid "Basic working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
388
msgstr "Základní pracovní složka"
389

390
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:226
391
msgid "Connection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
392
msgstr "Časový limit spojení"
393

394
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:226
395
msgid "Timeout when connecting to terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
396
msgstr "Nejdelší přijatelná doba čekání na spojení s terminálovým serverem"
397

398
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:231
399
msgid "Disconnection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
400
msgstr "Časový limit odpojení"
401

402
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:231
403
msgid "Timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
404
msgstr "Prodleva odpojení od terminálového serveru"
405

406
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:236
407
msgid "Idle timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
408
msgstr "Nejdelší přijatelná doba nečinnosti"
409

410
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:236
411
msgid "Idle timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
412
msgstr "Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí dojde k samočinnému odpojení od terminálového serveru"
413

414
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
415
416
417
msgid "Connect client drives at logon"
msgstr "při přihlášení připojit klientovy síťové disky"

418
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
419
msgid "Drive to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
420
msgstr "Jednotka, kterou připojit po přihlášení"
421

422
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
423
msgid "Connect client printers at logon"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
424
msgstr "Při přihlášení připojit klientovy síťové tiskárny"
425

426
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
427
msgid "Printers to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
428
msgstr "Tiskárny, které připojit po přihlášení"
429

430
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
431
msgid "Default to main client printer"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
432
msgstr "Hlavní tiskárnu klienta nastavit jako výchozí"
433

434
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
435
msgid "Default printer for this client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
436
msgstr "Výchozí tiskárna pro tohoto klienta"
437

438
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:253
439
msgid "Shadowing"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
440
msgstr "Skrývání"
441

442
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:256
443
msgid "disabled"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
444
msgstr "vypnuto"
445

446
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:256
447
msgid "input on, notify on"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
448
msgstr "zapnout vstup a oznamování"
449

450
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:256
451
452
453
msgid "input on, notify off"
msgstr "vstup zapnut, oznamování vypnuto"

454
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:257
455
456
457
msgid "input off, notify on"
msgstr "vstup vypnut, oznamování zapnuto"

458
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:257
459
460
461
msgid "input off, nofify off"
msgstr "vstup i oznamování vypnuty"

462
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:260
463
464
465
msgid "On broken or timed out"
msgstr "v případě výpadku či vypršení časového limitu spojení"

466
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:260
467
msgid "What happen if disconnected or timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
468
msgstr "Co nastane v případě odpojení či vypršení časového limitu"
469

470
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:263
471
472
473
msgid "disconnect"
msgstr "odpojit"

474
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:263
475
476
477
msgid "reset"
msgstr "resetovat"

478
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:266
479
msgid "Reconnect if disconnected"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
480
msgstr "V případě odpojení připojit znovu"
481

482
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:269
483
msgid "from any client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
484
msgstr "z jakéhokoli klienta"
485

486
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:269
487
msgid "from previous client only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
488
msgstr "Pouze z minule použitého klienta"
489

490
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:281
491
msgid "Access options"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
492
msgstr "Možnosti přístupu"
493

494
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:285
495
msgid "Enforce password change"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
496
msgstr "Přimět ke změně hesla"
497

498
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:285
499
msgid "Force the user to change his password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
500
msgstr "Přimět uživatele ke změně hesla"
501

502
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:290
503
msgid "The password never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
504
msgstr "Heslo je platné stále"
505

506
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:290
507
msgid "The password will never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
508
msgstr "Platnost hesla nikdy neskončí"
509

510
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:295
511
msgid "Login from windows client requires no password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
512
msgstr "Přihlášení z klienta s MS Windows nevyžaduje heslo"
513

514
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:295
515
msgid "Login from a client without a password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
516
msgstr "Přihlášení z klienta bez hesla"
517

518
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:300
519
520
521
msgid "Lock samba account"
msgstr "uzamknout účet Samby"

522
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:300
523
msgid "Lock the account"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
524
msgstr "Uzamknout účet"
525

526
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:305
527
msgid "Cannot change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
528
msgstr "Heslo nelze změnit"
529

530
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:305
531
msgid "Not allowed to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
532
msgstr "Změna hesla není umožněna"
533

534
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:309
535
msgid "Account expiration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
536
msgstr "Skončení platnosti účtu"
537

538
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:309
539
msgid "When does the account expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
540
msgstr "Kdy skončí platnost účtu"
541

542
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:317
543
544
545
msgid "Samba logon times"
msgstr "časová rozmezí pro přihlašování k Sambě"

546
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:317
547
msgid "What is the allowed time to connect"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
548
msgstr "Ve kterých časech je dovoleno se připojit"
549

550
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
551
msgid "Edit settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
552
msgstr "Upravit nastavení"
553

554
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:332
555
556
557
msgid "System trust"
msgstr "systém důvěryhodnosti"

558
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:338
559
msgid "Allow connection from these workstations only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
560
msgstr "Povolit připojení pouze z těchto počítačů"
561

562
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:338
563
msgid "Only allow this user to connect to this list of hosts"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
564
msgstr "Tomuto uživateli povolit připojení pouze na počítače z tohoto seznamu"
565

566
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:454
567
568
569
msgid "Home drive"
msgstr "domovské úložiště"

570
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:457
571
572
573
msgid "Home path"
msgstr "cesta k domovskému úložišti"

574
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:462
575
msgid "The windows user manager allows eight clients at maximum!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
576
msgstr "Správce uživatelských účtů v MS Windows umožňuje nejvýše 8 klientů!"
577

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
578
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:502
579
580
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group cannot be identified!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
581
msgstr "Nemohu převést primární skupinu na skupinu Samby: skupinu se nepodařilo identifikovat!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
582

583
584
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:29
msgid "Samba plugin configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
585
msgstr "Nastavení zásuvného modulu Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
586

587
588
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "Samba machine account RDN"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
589
msgstr "RDN účtu stroje pro Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
590

591
592
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "The location where FusionDirectory looks for new samba workstations."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
593
msgstr "Umístění, ve kterém bude FusionDirectory hledat nové pracovní stanice se Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
594

595
596
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:49
msgid "Samba ID mapping"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
597
msgstr "Převod identifikátorů Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
598

599
600
601
602
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:50
msgid ""
"Maintain sambaIdmapEntry objects. Depending on your setup this can "
"drastically improve the windows login performance."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
603
msgstr "Uchovávat objekty sambaIdmapEntry. V závislosti na vašem nastavení to může výrazně zrychlit přihlašování do Windows."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
604

605
606
607
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:54
msgid "Samba SID"
msgstr "SID Samby"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
608

609
610
611
612
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:55
msgid ""
"A samba SID if not available inside of the LDAP though samba schema. You can"
" retrieve the current sid by net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
613
msgstr "Bezpečnosní identifikátor Samba není k dispozici v LDAP prostřednictvím samba schématu. Aktuální bezpečnostní identifikátor můžete získat příkazem net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
614

615
616
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:60
msgid "Samba rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
617
msgstr "Počátek Samba rid"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
618

619
620
621
622
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:61
msgid ""
"The base id to add to ordinary sid calculations - if not available inside of"
" the LDAP though samba schema."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
623
msgstr "Základní identifikátor, který přidat k běžným výpočtům bezpečnostních identifikátorům – pokud není k dispozici v LDAP prostřednictvím schématu Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
624

625
626
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Expiration date synchronisaton"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
627
msgstr "Synchronizace data vypršení platnosti"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
628

629
630
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Synchronisaton the expiration date with the POSIX one?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
631
msgstr "Sjednotit dobu platnosti s tím v POSIX?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
632

633
634
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Generate sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
635
msgstr "Vytvořit sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
636

637
638
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Needed to be compliant with Windows <= 98 or Samba < 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
639
msgstr "Je třeba pro zpětnou slučitelnost se systémy Windows staršími než Windows 98 a Samba servery staršími než verze 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
640
641
642
643
644
645
646
647

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:2
msgid "Specify the hours this user is allowed to log in"
msgstr "Zadejte časové rozmezí, po které se tento uživatel bude moci přihlašovat."

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:5
msgid "Hour"
msgstr "Hodina"