fusiondirectory.po 21 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2
# Copyright (C) YEAR FusionDirectory Project
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
4
# 
5
6
7
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
8
"Project-Id-Version: FusionDirectory-110\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: bugs@fusiondirectory.org\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
10
"POT-Creation-Date: 2016-08-02 08:56+0200\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
11
"PO-Revision-Date: 2016-03-25 18:07+0000\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
12
13
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/fusiondirectory/FusionDirectory-110/language/cs_CZ/)\n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
17
"Language: cs_CZ\n"
18
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
20
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:29
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
21
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:158
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
22
23
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:28
msgid "Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
24
msgstr "Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
25
26
27
28
29
30
31

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:30
msgid "Samba group settings"
msgstr "Nastavení skupiny pro službu Samba"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:42
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
32
33
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:85
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
34
35
36
37
38
39
40
41
42
msgid "Domain"
msgstr "Doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
msgid "Samba domain"
msgstr "Samba doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:49
msgid "Samba informations"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
43
msgstr "Informace o službě Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
44
45
46
47
48
49
50

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Group type"
msgstr "Typ skupiny"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Samba group type"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
51
msgstr "Typ Samba skupiny"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
52
53

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
54
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
55
msgid "Samba group"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
56
msgstr "Samba skupina"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
57
58

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
59
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
60
61
62
63
msgid "Domain admins"
msgstr "Správci domény"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
64
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
65
66
67
68
msgid "Domain users"
msgstr "Doménoví uživatelé"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
69
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
70
71
72
msgid "Domain guests"
msgstr "Doménoví hosté"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
73
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:106
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
74
75
76
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba v nastavení"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
77
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:106
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
78
msgid "Cannot find group SID in your configuration!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
79
msgstr "Ve stávajícím nastavení se nedaří nalézt SID skupiny!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
80

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
81
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
82
83
84
85
#, php-format
msgid "Special group (%d)"
msgstr "Zvláštní skupina (%d)"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
86
87
88
89
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:135
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:505
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:531
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:551
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
90
91
92
msgid "Warning"
msgstr "Varování"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
93
94
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:135
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:505
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
95
msgid "Undefined Samba SID detected. Please fix this problem manually!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
96
msgstr "Zjištěno nedefinované Samba SID. Opravte tento problém ručním zásahem!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
97

98
99
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:35
msgid "Samba domains"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
100
msgstr "Domény Samba"
101

102
103
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:36
msgid "Samba domain management"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
104
msgstr "Správa Samba domény"
105

106
107
108
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:30 admin/samba/class_sambaDomain.inc:31
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:34
msgid "Samba Domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
109
msgstr "Samba doména"
110

111
112
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:35
msgid "Samba domain settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
113
msgstr "Nastavení Samba domény"
114

115
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:51
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
116
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:61
117
msgid "Properties"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
118
msgstr "Vlastnosti"
119
120
121

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Domain name"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
122
msgstr "Název domény"
123
124
125

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Name of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
126
msgstr "Název této domény"
127

128
129
130
131
132
133
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID"
msgstr "SID"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
134
msgstr "Bezpečnostní identifikátor této domény"
135
136
137

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
138
msgstr "Základ RID"
139
140
141

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Algorithmic rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
142
msgstr "Základ algoritmického relativního identifikátoru"
143

144
145
146
147
148
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:66
msgid "Minimum password age"
msgstr "minimální stáří hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:67
149
msgid ""
150
151
"Minimum password age, in seconds (default: 0 => allow immediate password "
"change)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
152
msgstr "Nejkratší umožněné stáří hesla v sekundách (výchozí: 0 => umožnit okamžitou změnu hesla)"
153

154
155
156
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:72
msgid "Maximum password age"
msgstr "maximální stáří hesla"
157

158
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:73
159
msgid ""
160
"Maximum password age, in seconds (default: -1 => never expire passwords)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
161
msgstr "Nejdelší přijatelné stáří hesla, v sekundách (výchozí: -1 => hesla platí stále)"
162

163
164
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:78
msgid "Next RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
165
msgstr "Následující RID identifikátor"
166

167
168
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:79
msgid "Next NT rid to give out for anything"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
169
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro cokoli"
170

171
172
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:83
msgid "Next group RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
173
msgstr "RID identifikátor následující skupiny"
174

175
176
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:84
msgid "Next NT rid to give out for groups"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
177
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro skupiny"
178

179
180
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:88
msgid "Next user RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
181
msgstr "Relativní identifikátor dalšího uživatele"
182

183
184
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:89
msgid "Next NT rid to give our for users"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
185
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro vaše uživatele"
186

187
188
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:93
msgid "Minimum password length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
189
msgstr "Nejkratší umožněná délka hesla"
190

191
192
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:94
msgid "Minimal password length (default: 5)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
193
msgstr "Nejkratší přijatelná délka hesla (výchozí: 5 znaků)"
194

195
196
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:98
msgid "Password history length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
197
msgstr "Délka historie hesla"
198

199
200
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:99
msgid "Length of Password History Entries (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
201
msgstr "Hloubka historie hesel (výchozí: 0 => nepamatovat)"
202
203
204

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:103
msgid "Logon to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
205
msgstr "Přihlásit se pro změnu hesla"
206
207
208

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:104
msgid "Force Users to logon for password change (default: 0 => off, 2 => on)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
209
msgstr "Přimět uživatele přihlásit se pro změnu hesla (výchozí: 0 => ne, 2 => ano)"
210
211
212

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:108
msgid "Lockout duration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
213
msgstr "Doba trvání uzamčení"
214
215
216

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:109
msgid "Lockout duration in minutes (default: 30, -1 => forever)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
217
msgstr "Délka trvání uzamčení v minutách (výchozí: 30, hodnota -1 znamená uzamčeno napořád)"
218
219
220

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:113
msgid "Lockout observation window"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
221
msgstr "Pozorovací okno uzamčení"
222
223
224

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:114
msgid "Reset time after lockout in minutes (default: 30)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
225
msgstr "Za jak dlouho (v minutách) po uzamčení začít počítat čas od znovu (výchozí: 30)"
226
227
228

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:118
msgid "Lockout threshold"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
229
msgstr "Práh uzamčení"
230
231
232

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:119
msgid "Lockout users after bad logon attempts (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
233
msgstr "Uzamknout uživatele po nezdařených pokusech o přihlášení (výchozí: 0 => vypnuto)"
234
235
236

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:123
msgid "Force logoff"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
237
msgstr "Vynutit odhlášení"
238
239
240

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:124
msgid "Disconnect Users outside logon hours (default: -1 => off, 0 => on)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
241
msgstr "Pokud je mimo provozní dobu, samočinně odpojovat uživatele (výchozí: -1 => neodpojovat, 0 => odpojovat)"
242
243
244

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:128
msgid "Refuse machine password change"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
245
msgstr "Odmítnout změnu hesla k účtu stroje"
246
247
248

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:129
msgid "Allow Machine Password changes (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
249
msgstr "Umožnit změnu hesel počítačů (výchozí: 0 => neumožnit)"
250

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
251
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:37
252
msgid "Winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
253
msgstr "Počítač s MS Windows"
254

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
255
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:38
256
msgid "Windows workstation information"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
257
msgstr "Informace o počítači s MS Windows"
258

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
259
260
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:42
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:43
261
msgid "Windows workstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
262
msgstr "Počítač s MS Windows"
263

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
264
265
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:70
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:74
266
msgid "The name of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
267
msgstr "Název počítače s MS Windows"
268

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
269
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:74
270
msgid "Name"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
271
msgstr "Název"
272

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
273
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:81
274
275
276
msgid "Description"
msgstr "popis"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
277
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:81
278
msgid "A short description of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
279
msgstr "Stručný popis počítače s MS Windows"
280

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
281
282
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:85
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
283
284
285
msgid "Samba domain name"
msgstr "název domény Samba"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
286
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:89
287
msgid "Location"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
288
msgstr "Umístění"
289

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
290
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:89
291
msgid "The location of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
292
msgstr "Umístění počítače s MS Windows"
293

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
294
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:96
295
msgid "Network settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
296
msgstr "Nastavení sítě"
297

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
298
299
300
301
#: include/class_smbHash.inc:356
msgid ""
"Your PHP install does not have the mhash() nor the hash function. Cannot do "
"MD4 hashes."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
302
msgstr "Vaše instalace PHP neobsahuje mhash() ani funkci hash. Nelze tedy vytvářet otisky algoritmem MD4."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
303

304
305
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:31
msgid "Samba Munged Dial"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
306
msgstr "Samba – přístup přes vytáčené spojení"
307

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
308
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:159
309
310
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:41
msgid "Samba settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
311
msgstr "Nastavení pro Samba"
312

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
313
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:183
314
msgid "Samba profile"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
315
msgstr "Profil Samba"
316

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
317
318
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:189
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
319
msgid "Home directory drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
320
msgstr "Disk s domovskou složkou"
321

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
322
323
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:189
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
324
msgid "Letter for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
325
msgstr "Písmenko domovského disku"
326

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
327
328
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:194
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:227
329
msgid "Home directory path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
330
msgstr "Umístění domovské složky"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
331

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
332
333
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:194
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:227
334
msgid "UNC path for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
335
msgstr "Umístění (v UNC zápisu) domovského disku"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
336

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
337
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:203
338
msgid "Script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
339
msgstr "Umístění skriptu"
340

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
341
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:203
342
msgid "Login script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
343
msgstr "Umístění skriptu, spouštěného při přihlášování"
344

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
345
346
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:207
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:232
347
msgid "Profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
348
msgstr "Umístění profilu"
349

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
350
351
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:207
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:232
352
msgid "UNC profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
353
msgstr "Cesta k profilu v UNC zápisu"
354

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
355
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:214
356
msgid "Terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
357
msgstr "Terminálový server"
358

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
359
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:218
360
msgid "Allow login on terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
361
msgstr "Umožnit přihlašování k terminálovému serveru"
362

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
363
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:237
364
msgid "Inherit client config"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
365
msgstr "Převzít nastavení klienta"
366

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
367
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:237
368
msgid "Inherit client configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
369
msgstr "Převzít nastavení klienta"
370

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
371
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
372
msgid "Initial progam"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
373
msgstr "Úvodní program"
374

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
375
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
376
msgid "Program to start after connecting"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
377
msgstr "Program, který spustit po navázání spojení"
378

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
379
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
380
msgid "Working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
381
msgstr "Pracovní složka"
382

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
383
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
384
msgid "Basic working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
385
msgstr "Základní pracovní složka"
386

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
387
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
388
msgid "Connection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
389
msgstr "Časový limit spojení"
390

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
391
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
392
msgid "Timeout when connecting to terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
393
msgstr "Nejdelší přijatelná doba čekání na spojení s terminálovým serverem"
394

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
395
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:254
396
msgid "Disconnection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
397
msgstr "Časový limit odpojení"
398

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
399
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:254
400
msgid "Timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
401
msgstr "Prodleva odpojení od terminálového serveru"
402

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
403
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:259
404
msgid "Idle timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
405
msgstr "Nejdelší přijatelná doba nečinnosti"
406

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
407
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:259
408
msgid "Idle timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
409
msgstr "Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí dojde k samočinnému odpojení od terminálového serveru"
410

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
411
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:264
412
413
414
msgid "Connect client drives at logon"
msgstr "při přihlášení připojit klientovy síťové disky"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
415
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:264
416
msgid "Drive to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
417
msgstr "Jednotka, kterou připojit po přihlášení"
418

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
419
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:268
420
msgid "Connect client printers at logon"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
421
msgstr "Při přihlášení připojit klientovy síťové tiskárny"
422

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
423
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:268
424
msgid "Printers to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
425
msgstr "Tiskárny, které připojit po přihlášení"
426

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
427
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:272
428
msgid "Default to main client printer"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
429
msgstr "Hlavní tiskárnu klienta nastavit jako výchozí"
430

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
431
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:272
432
msgid "Default printer for this client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
433
msgstr "Výchozí tiskárna pro tohoto klienta"
434

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
435
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:276
436
msgid "Shadowing"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
437
msgstr "Skrývání"
438

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
439
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:279
440
msgid "disabled"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
441
msgstr "vypnuto"
442

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
443
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:279
444
msgid "input on, notify on"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
445
msgstr "zapnout vstup a oznamování"
446

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
447
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:279
448
449
450
msgid "input on, notify off"
msgstr "vstup zapnut, oznamování vypnuto"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
451
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:280
452
453
454
msgid "input off, notify on"
msgstr "vstup vypnut, oznamování zapnuto"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
455
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:280
456
457
458
msgid "input off, nofify off"
msgstr "vstup i oznamování vypnuty"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
459
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:283
460
461
462
msgid "On broken or timed out"
msgstr "v případě výpadku či vypršení časového limitu spojení"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
463
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:283
464
msgid "What happen if disconnected or timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
465
msgstr "Co nastane v případě odpojení či překročení časového limitu"
466

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
467
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:286
468
469
470
msgid "disconnect"
msgstr "odpojit"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
471
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:286
472
473
474
msgid "reset"
msgstr "resetovat"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
475
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:289
476
msgid "Reconnect if disconnected"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
477
msgstr "V případě odpojení připojit znovu"
478

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
479
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:292
480
msgid "from any client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
481
msgstr "z jakéhokoli klienta"
482

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
483
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:292
484
msgid "from previous client only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
485
msgstr "Pouze z minule použitého klienta"
486

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
487
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:304
488
msgid "Access options"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
489
msgstr "Možnosti přístupu"
490

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
491
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:308
492
msgid "Enforce password change"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
493
msgstr "Přimět ke změně hesla"
494

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
495
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:308
496
msgid "Force the user to change his password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
497
msgstr "Přimět uživatele ke změně hesla"
498

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
499
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:313
500
msgid "The password never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
501
msgstr "Heslo je platné stále"
502

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
503
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:313
504
msgid "The password will never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
505
msgstr "Platnost hesla nikdy neskončí"
506

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
507
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
508
msgid "Login from windows client requires no password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
509
msgstr "Přihlášení z klienta s MS Windows nevyžaduje heslo"
510

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
511
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
512
msgid "Login from a client without a password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
513
msgstr "Přihlášení z klienta bez hesla"
514

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
515
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:323
516
517
518
msgid "Lock samba account"
msgstr "uzamknout účet Samby"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
519
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:323
520
msgid "Lock the account"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
521
msgstr "Uzamknout účet"
522

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
523
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:328
524
msgid "Cannot change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
525
msgstr "Heslo nelze změnit"
526

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
527
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:328
528
msgid "Not allowed to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
529
msgstr "Změna hesla není umožněna"
530

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
531
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:332
532
msgid "Account expiration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
533
msgstr "Skončení platnosti účtu"
534

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
535
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:332
536
msgid "When does the account expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
537
msgstr "Kdy skončí platnost účtu"
538

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
539
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:340
540
541
542
msgid "Samba logon times"
msgstr "časová rozmezí pro přihlašování k Sambě"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
543
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:340
544
msgid "What is the allowed time to connect"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
545
msgstr "Ve kterých časech je dovoleno se připojit"
546

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
547
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:341
548
msgid "Edit settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
549
msgstr "Upravit nastavení"
550

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
551
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:357
552
553
554
msgid "System trust"
msgstr "systém důvěryhodnosti"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
555
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:363
556
msgid "Allow connection from these workstations only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
557
msgstr "Povolit připojení pouze z těchto počítačů"
558

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
559
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:363
560
msgid "Only allow this user to connect to this list of hosts"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
561
msgstr "Tomuto uživateli povolit připojení pouze na počítače z tohoto seznamu"
562

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
563
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:480
564
565
566
msgid "Home drive"
msgstr "domovské úložiště"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
567
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:483
568
569
570
msgid "Home path"
msgstr "cesta k domovskému úložišti"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
571
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:488
572
msgid "The windows user manager allows eight clients at maximum!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
573
msgstr "Správce uživatelských účtů v MS Windows umožňuje nejvýše 8 klientů!"
574

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
575
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:532
576
577
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group cannot be identified!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
578
msgstr "Nemohu převést primární skupinu na skupinu Samby: skupinu se nepodařilo identifikovat!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
579

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
580
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:552
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
581
582
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group samba tab is disabled!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
583
msgstr "Nedaří se převést hlavní skupinu na samba skupinu: panel samba skupiny je vypnutý!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
584

585
586
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:29
msgid "Samba plugin configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
587
msgstr "Nastavení zásuvného modulu Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
588

589
590
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "Samba machine account RDN"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
591
msgstr "RDN účtu stroje pro Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
592

593
594
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "The location where FusionDirectory looks for new samba workstations."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
595
msgstr "Umístění, ve kterém bude FusionDirectory hledat nové pracovní stanice se Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
596

597
598
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:49
msgid "Samba ID mapping"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
599
msgstr "Převod identifikátorů Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
600

601
602
603
604
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:50
msgid ""
"Maintain sambaIdmapEntry objects. Depending on your setup this can "
"drastically improve the windows login performance."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
605
msgstr "Uchovávat objekty sambaIdmapEntry. V závislosti na vašem nastavení to může výrazně zrychlit přihlašování do Windows."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
606

607
608
609
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:54
msgid "Samba SID"
msgstr "SID Samby"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
610

611
612
613
614
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:55
msgid ""
"A samba SID if not available inside of the LDAP though samba schema. You can"
" retrieve the current sid by net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
615
msgstr "Bezpečnosní identifikátor Samba není k dispozici v LDAP prostřednictvím samba schématu. Aktuální bezpečnostní identifikátor můžete získat příkazem net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
616

617
618
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:60
msgid "Samba rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
619
msgstr "Počátek Samba rid"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
620

621
622
623
624
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:61
msgid ""
"The base id to add to ordinary sid calculations - if not available inside of"
" the LDAP though samba schema."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
625
msgstr "Základní identifikátor, který přidat k běžným výpočtům bezpečnostních identifikátorům – pokud není k dispozici v LDAP prostřednictvím schématu Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
626

627
628
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Expiration date synchronisaton"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
629
msgstr "Synchronizace data vypršení platnosti"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
630

631
632
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Synchronisaton the expiration date with the POSIX one?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
633
msgstr "Sjednotit dobu platnosti s tím v POSIX?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
634

635
636
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Generate sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
637
msgstr "Vytvořit sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
638

639
640
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Needed to be compliant with Windows <= 98 or Samba < 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
641
msgstr "Je třeba pro zpětnou slučitelnost se systémy Windows staršími než Windows 98 a Samba servery staršími než verze 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
642
643
644
645
646
647
648
649

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:2
msgid "Specify the hours this user is allowed to log in"
msgstr "Zadejte časové rozmezí, po které se tento uživatel bude moci přihlašovat."

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:5
msgid "Hour"
msgstr "Hodina"