fusiondirectory.po 21.3 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2
# Copyright (C) YEAR FusionDirectory Project
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
4
# 
5
# Translators:
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
6
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2014-2015
7
8
msgid ""
msgstr ""
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
9
"Project-Id-Version: FusionDirectory-109\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: bugs@fusiondirectory.org\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
11
"POT-Creation-Date: 2015-11-05 21:18+0100\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
12
"PO-Revision-Date: 2015-10-22 01:13+0000\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
13
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
14
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/fusiondirectory/FusionDirectory-109/language/cs_CZ/)\n"
15
16
17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
18
"Language: cs_CZ\n"
19
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
21
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:29
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
22
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:153
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:28
msgid "Samba"
msgstr ""

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:30
msgid "Samba group settings"
msgstr "Nastavení skupiny pro službu Samba"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:42
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:88
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
34
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:194
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
msgid "Domain"
msgstr "Doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
msgid "Samba domain"
msgstr "Samba doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:49
msgid "Samba informations"
msgstr "Informace o Samba"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Group type"
msgstr "Typ skupiny"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Samba group type"
msgstr "typ skupiny Samby"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Samba group"
msgstr "Skupina v Sambě"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Domain admins"
msgstr "Správci domény"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Domain users"
msgstr "Doménoví uživatelé"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
msgid "Domain guests"
msgstr "Doménoví hosté"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:105
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba v nastavení"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:105
msgid "Cannot find group SID in your configuration!"
msgstr "Ve vaší konfiguraci nelze nalézt SID skupiny!"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:119
#, php-format
msgid "Special group (%d)"
msgstr "Zvláštní skupina (%d)"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:133
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
88
89
90
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:496
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:522
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:542
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
91
92
93
94
msgid "Warning"
msgstr "Varování"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:133
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
95
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:496
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
96
97
98
msgid "Undefined Samba SID detected. Please fix this problem manually!"
msgstr "Zjištěno nedefinované SID Samby. Prosím opravte tento problém ručním zásahem do nastavení!"

99
100
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:35
msgid "Samba domains"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
101
msgstr "Domény Samba"
102

103
104
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:36
msgid "Samba domain management"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
105
msgstr "Správa Samba domény"
106

107
108
109
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:30 admin/samba/class_sambaDomain.inc:31
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:34
msgid "Samba Domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
110
msgstr "Samba doména"
111

112
113
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:35
msgid "Samba domain settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
114
msgstr "Nastavení Samba domény"
115

116
117
118
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:51
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:64
msgid "Properties"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
119
msgstr "Vlastnosti"
120
121
122

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Domain name"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
123
msgstr "Název domény"
124
125
126

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Name of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
127
msgstr "Název této domény"
128

129
130
131
132
133
134
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID"
msgstr "SID"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
135
msgstr "Bezpečnostní identifikátor této domény"
136
137
138

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
139
msgstr "Základ RID"
140
141
142

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Algorithmic rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
143
msgstr "Základ algoritmického relativního identifikátoru"
144

145
146
147
148
149
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:66
msgid "Minimum password age"
msgstr "minimální stáří hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:67
150
msgid ""
151
152
"Minimum password age, in seconds (default: 0 => allow immediate password "
"change)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
153
msgstr "Nejkratší umožněné stáří hesla v sekundách (výchozí: 0 => umožnit okamžitou změnu hesla)"
154

155
156
157
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:72
msgid "Maximum password age"
msgstr "maximální stáří hesla"
158

159
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:73
160
msgid ""
161
"Maximum password age, in seconds (default: -1 => never expire passwords)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
162
msgstr "Nejdelší přijatelné stáří hesla, v sekundách (výchozí: -1 => hesla platí stále)"
163

164
165
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:78
msgid "Next RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
166
msgstr "Následující RID identifikátor"
167

168
169
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:79
msgid "Next NT rid to give out for anything"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
170
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro cokoli"
171

172
173
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:83
msgid "Next group RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
174
msgstr "RID identifikátor následující skupiny"
175

176
177
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:84
msgid "Next NT rid to give out for groups"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
178
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro skupiny"
179

180
181
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:88
msgid "Next user RID"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
182
msgstr "Relativní identifikátor dalšího uživatele"
183

184
185
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:89
msgid "Next NT rid to give our for users"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
186
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro vaše uživatele"
187

188
189
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:93
msgid "Minimum password length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
190
msgstr "Nejkratší umožněná délka hesla"
191

192
193
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:94
msgid "Minimal password length (default: 5)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
194
msgstr "Nejkratší přijatelná délka hesla (výchozí: 5 znaků)"
195

196
197
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:98
msgid "Password history length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
198
msgstr "Délka historie hesla"
199

200
201
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:99
msgid "Length of Password History Entries (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
202
msgstr "Hloubka historie hesel (výchozí: 0 => nepamatovat)"
203
204
205

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:103
msgid "Logon to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
206
msgstr "Přihlásit se pro změnu hesla"
207
208
209

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:104
msgid "Force Users to logon for password change (default: 0 => off, 2 => on)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
210
msgstr "Přimět uživatele přihlásit se pro změnu hesla (výchozí: 0 => ne, 2 => ano)"
211
212
213

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:108
msgid "Lockout duration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
214
msgstr "Doba trvání uzamčení"
215
216
217

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:109
msgid "Lockout duration in minutes (default: 30, -1 => forever)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
218
msgstr "Délka trvání uzamčení v minutách (výchozí: 30, hodnota -1 znamená uzamčeno napořád)"
219
220
221

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:113
msgid "Lockout observation window"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
222
msgstr "Pozorovací okno uzamčení"
223
224
225

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:114
msgid "Reset time after lockout in minutes (default: 30)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
226
msgstr "Za jak dlouho (v minutách) po uzamčení začít počítat čas od znovu (výchozí: 30)"
227
228
229

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:118
msgid "Lockout threshold"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
230
msgstr "Práh uzamčení"
231
232
233

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:119
msgid "Lockout users after bad logon attempts (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
234
msgstr "Uzamknout uživatele po nezdařených pokusech o přihlášení (výchozí: 0 => vypnuto)"
235
236
237

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:123
msgid "Force logoff"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
238
msgstr "Vynutit odhlášení"
239
240
241

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:124
msgid "Disconnect Users outside logon hours (default: -1 => off, 0 => on)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
242
msgstr "Pokud je mimo provozní dobu, samočinně odpojovat uživatele (výchozí: -1 => neodpojovat, 0 => odpojovat)"
243
244
245
246
247
248
249

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:128
msgid "Refuse machine password change"
msgstr "odmítnout změnu hesla stroje"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:129
msgid "Allow Machine Password changes (default: 0 => off)"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
250
msgstr "Umožnit změnu hesel počítačů (výchozí: 0 => neumožnit)"
251
252

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:40
253
msgid "Winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
254
msgstr "Počítač s MS Windows"
255
256

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:41
257
msgid "Windows workstation information"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
258
msgstr "Informace o počítači s MS Windows"
259
260
261
262

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:45
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:46
msgid "Windows workstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
263
msgstr "Počítač s MS Windows"
264
265
266
267

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:73
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:77
msgid "The name of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
268
msgstr "Název počítače s MS Windows"
269
270
271

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:77
msgid "Name"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
272
msgstr "Název"
273
274
275
276
277
278
279

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:84
msgid "Description"
msgstr "popis"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:84
msgid "A short description of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
280
msgstr "Stručný popis počítače s MS Windows"
281
282

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:88
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
283
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:194
284
285
286
287
288
msgid "Samba domain name"
msgstr "název domény Samba"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:92
msgid "Location"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
289
msgstr "Umístění"
290
291
292

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:92
msgid "The location of the winstation"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
293
msgstr "Umístění počítače s MS Windows"
294
295
296
297

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:99
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:103
msgid "Action"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
298
msgstr "Akce"
299
300
301

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:104
msgid "Select action to execute for this terminal"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
302
msgstr "Vyberte akci, která má vykonána na tomto terminálu"
303
304
305

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:110
msgid "Network settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
306
msgstr "Nastavení sítě"
307

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
308
309
310
311
#: include/class_smbHash.inc:356
msgid ""
"Your PHP install does not have the mhash() nor the hash function. Cannot do "
"MD4 hashes."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
312
msgstr "Vaše instalace PHP neobsahuje mhash() ani funkci hash. Nelze tedy vytvářet otisky algoritmem MD4."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
313

314
315
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:31
msgid "Samba Munged Dial"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
316
msgstr "Samba – přístup přes vytáčené spojení"
317

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
318
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:154
319
320
321
322
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:41
msgid "Samba settings"
msgstr "nastavení Samby"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
323
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:178
324
msgid "Samba profile"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
325
msgstr "Profil Samba"
326

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
327
328
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:184
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:217
329
msgid "Home directory drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
330
msgstr "Disk s domovskou složkou"
331

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
332
333
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:184
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:217
334
msgid "Letter for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
335
msgstr "Písmenko domovského disku"
336

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
337
338
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:189
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
339
msgid "Home directory path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
340
msgstr "Umístění domovské složky"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
341

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
342
343
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:189
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
344
msgid "UNC path for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
345
msgstr "Umístění (v UNC zápisu) domovského disku"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
346

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
347
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:198
348
msgid "Script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
349
msgstr "Umístění skriptu"
350

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
351
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:198
352
msgid "Login script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
353
msgstr "Umístění skriptu, spouštěného při přihlášování"
354

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
355
356
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:202
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:227
357
msgid "Profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
358
msgstr "Umístění profilu"
359

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
360
361
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:202
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:227
362
msgid "UNC profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
363
msgstr "Cesta k profilu v UNC zápisu"
364

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
365
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:209
366
msgid "Terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
367
msgstr "Terminálový server"
368

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
369
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:213
370
msgid "Allow login on terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
371
msgstr "Umožnit přihlašování k terminálovému serveru"
372

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
373
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:232
374
msgid "Inherit client config"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
375
msgstr "Převzít nastavení klienta"
376

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
377
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:232
378
msgid "Inherit client configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
379
msgstr "Převzít nastavení klienta"
380

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
381
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:236
382
msgid "Initial progam"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
383
msgstr "Úvodní program"
384

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
385
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:236
386
msgid "Program to start after connecting"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
387
msgstr "Program, který spustit po navázání spojení"
388

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
389
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:240
390
msgid "Working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
391
msgstr "Pracovní složka"
392

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
393
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:240
394
msgid "Basic working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
395
msgstr "Základní pracovní složka"
396

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
397
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:244
398
msgid "Connection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
399
msgstr "Časový limit spojení"
400

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
401
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:244
402
msgid "Timeout when connecting to terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
403
msgstr "Nejdelší přijatelná doba čekání na spojení s terminálovým serverem"
404

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
405
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
406
msgid "Disconnection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
407
msgstr "Časový limit odpojení"
408

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
409
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
410
msgid "Timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
411
msgstr "Prodleva odpojení od terminálového serveru"
412

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
413
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:254
414
msgid "Idle timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
415
msgstr "Nejdelší přijatelná doba nečinnosti"
416

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
417
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:254
418
msgid "Idle timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
419
msgstr "Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí dojde k samočinnému odpojení od terminálového serveru"
420

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
421
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:259
422
423
424
msgid "Connect client drives at logon"
msgstr "při přihlášení připojit klientovy síťové disky"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
425
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:259
426
msgid "Drive to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
427
msgstr "Jednotka, kterou připojit po přihlášení"
428

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
429
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:263
430
msgid "Connect client printers at logon"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
431
msgstr "Při přihlášení připojit klientovy síťové tiskárny"
432

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
433
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:263
434
msgid "Printers to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
435
msgstr "Tiskárny, které připojit po přihlášení"
436

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
437
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:267
438
msgid "Default to main client printer"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
439
msgstr "Hlavní tiskárnu klienta nastavit jako výchozí"
440

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
441
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:267
442
msgid "Default printer for this client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
443
msgstr "Výchozí tiskárna pro tohoto klienta"
444

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
445
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:271
446
msgid "Shadowing"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
447
msgstr "Skrývání"
448

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
449
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:274
450
msgid "disabled"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
451
msgstr "vypnuto"
452

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
453
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:274
454
msgid "input on, notify on"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
455
msgstr "zapnout vstup a oznamování"
456

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
457
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:274
458
459
460
msgid "input on, notify off"
msgstr "vstup zapnut, oznamování vypnuto"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
461
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:275
462
463
464
msgid "input off, notify on"
msgstr "vstup vypnut, oznamování zapnuto"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
465
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:275
466
467
468
msgid "input off, nofify off"
msgstr "vstup i oznamování vypnuty"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
469
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:278
470
471
472
msgid "On broken or timed out"
msgstr "v případě výpadku či vypršení časového limitu spojení"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
473
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:278
474
msgid "What happen if disconnected or timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
475
msgstr "Co nastane v případě odpojení či vypršení časového limitu"
476

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
477
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:281
478
479
480
msgid "disconnect"
msgstr "odpojit"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
481
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:281
482
483
484
msgid "reset"
msgstr "resetovat"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
485
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:284
486
msgid "Reconnect if disconnected"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
487
msgstr "V případě odpojení připojit znovu"
488

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
489
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:287
490
msgid "from any client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
491
msgstr "z jakéhokoli klienta"
492

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
493
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:287
494
msgid "from previous client only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
495
msgstr "Pouze z minule použitého klienta"
496

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
497
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:299
498
msgid "Access options"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
499
msgstr "Možnosti přístupu"
500

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
501
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:303
502
msgid "Enforce password change"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
503
msgstr "Přimět ke změně hesla"
504

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
505
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:303
506
msgid "Force the user to change his password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
507
msgstr "Přimět uživatele ke změně hesla"
508

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
509
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:308
510
msgid "The password never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
511
msgstr "Heslo je platné stále"
512

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
513
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:308
514
msgid "The password will never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
515
msgstr "Platnost hesla nikdy neskončí"
516

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
517
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:313
518
msgid "Login from windows client requires no password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
519
msgstr "Přihlášení z klienta s MS Windows nevyžaduje heslo"
520

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
521
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:313
522
msgid "Login from a client without a password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
523
msgstr "Přihlášení z klienta bez hesla"
524

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
525
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
526
527
528
msgid "Lock samba account"
msgstr "uzamknout účet Samby"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
529
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
530
msgid "Lock the account"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
531
msgstr "Uzamknout účet"
532

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
533
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:323
534
msgid "Cannot change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
535
msgstr "Heslo nelze změnit"
536

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
537
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:323
538
msgid "Not allowed to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
539
msgstr "Změna hesla není umožněna"
540

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
541
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:327
542
msgid "Account expiration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
543
msgstr "Skončení platnosti účtu"
544

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
545
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:327
546
msgid "When does the account expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
547
msgstr "Kdy skončí platnost účtu"
548

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
549
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:335
550
551
552
msgid "Samba logon times"
msgstr "časová rozmezí pro přihlašování k Sambě"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
553
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:335
554
msgid "What is the allowed time to connect"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
555
msgstr "Ve kterých časech je dovoleno se připojit"
556

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
557
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:336
558
msgid "Edit settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
559
msgstr "Upravit nastavení"
560

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
561
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:350
562
563
564
msgid "System trust"
msgstr "systém důvěryhodnosti"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
565
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:356
566
msgid "Allow connection from these workstations only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
567
msgstr "Povolit připojení pouze z těchto počítačů"
568

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
569
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:356
570
msgid "Only allow this user to connect to this list of hosts"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
571
msgstr "Tomuto uživateli povolit připojení pouze na počítače z tohoto seznamu"
572

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
573
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:472
574
575
576
msgid "Home drive"
msgstr "domovské úložiště"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
577
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:475
578
579
580
msgid "Home path"
msgstr "cesta k domovskému úložišti"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
581
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:480
582
msgid "The windows user manager allows eight clients at maximum!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
583
msgstr "Správce uživatelských účtů v MS Windows umožňuje nejvýše 8 klientů!"
584

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
585
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:523
586
587
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group cannot be identified!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
588
msgstr "Nemohu převést primární skupinu na skupinu Samby: skupinu se nepodařilo identifikovat!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
589

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
590
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:543
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
591
592
593
594
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group samba tab is disabled!"
msgstr ""

595
596
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:29
msgid "Samba plugin configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
597
msgstr "Nastavení zásuvného modulu Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
598

599
600
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "Samba machine account RDN"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
601
msgstr "RDN účtu stroje pro Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
602

603
604
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "The location where FusionDirectory looks for new samba workstations."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
605
msgstr "Umístění, ve kterém bude FusionDirectory hledat nové pracovní stanice se Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
606

607
608
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:49
msgid "Samba ID mapping"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
609
msgstr "Převod identifikátorů Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
610

611
612
613
614
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:50
msgid ""
"Maintain sambaIdmapEntry objects. Depending on your setup this can "
"drastically improve the windows login performance."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
615
msgstr "Uchovávat objekty sambaIdmapEntry. V závislosti na vašem nastavení to může výrazně zrychlit přihlašování do Windows."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
616

617
618
619
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:54
msgid "Samba SID"
msgstr "SID Samby"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
620

621
622
623
624
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:55
msgid ""
"A samba SID if not available inside of the LDAP though samba schema. You can"
" retrieve the current sid by net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
625
msgstr "Bezpečnosní identifikátor Samba není k dispozici v LDAP prostřednictvím samba schématu. Aktuální bezpečnostní identifikátor můžete získat příkazem net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
626

627
628
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:60
msgid "Samba rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
629
msgstr "Počátek Samba rid"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
630

631
632
633
634
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:61
msgid ""
"The base id to add to ordinary sid calculations - if not available inside of"
" the LDAP though samba schema."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
635
msgstr "Základní identifikátor, který přidat k běžným výpočtům bezpečnostních identifikátorům – pokud není k dispozici v LDAP prostřednictvím schématu Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
636

637
638
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Expiration date synchronisaton"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
639
msgstr "Synchronizace data vypršení platnosti"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
640

641
642
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Synchronisaton the expiration date with the POSIX one?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
643
msgstr "Sjednotit dobu platnosti s tím v POSIX?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
644

645
646
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Generate sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
647
msgstr "Vytvořit sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
648

649
650
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Needed to be compliant with Windows <= 98 or Samba < 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
651
msgstr "Je třeba pro zpětnou slučitelnost se systémy Windows staršími než Windows 98 a Samba servery staršími než verze 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
652
653
654
655
656
657
658
659

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:2
msgid "Specify the hours this user is allowed to log in"
msgstr "Zadejte časové rozmezí, po které se tento uživatel bude moci přihlašovat."

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:5
msgid "Hour"
msgstr "Hodina"