fusiondirectory.po 21.4 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2
# Copyright (C) YEAR FusionDirectory Project
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
4
# 
5
6
7
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
8
"Project-Id-Version: FusionDirectory-110\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: bugs@fusiondirectory.org\n"
10
"POT-Creation-Date: 2017-01-11 21:15+0100\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
11
"PO-Revision-Date: 2016-12-31 10:30+0000\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
12
13
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/fusiondirectory/FusionDirectory-110/language/cs_CZ/)\n"
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
17
"Language: cs_CZ\n"
18
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
20
21
22
23
#: include/class_smbHash.inc:356
msgid ""
"Your PHP install does not have the mhash() nor the hash function. Cannot do "
"MD4 hashes."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
24
msgstr "Vaše instalace PHP neobsahuje mhash() ani funkci hash. Nelze tedy vytvářet otisky algoritmem MD4."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
25

26
27
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:31
msgid "Samba Munged Dial"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
28
msgstr "Samba – přístup přes vytáčené spojení"
29

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
30
31
32
33
34
35
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:158
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:28
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:29
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
36
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:159
37
38
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:41
msgid "Samba settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
39
msgstr "Nastavení pro Samba"
40

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
41
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:183
42
msgid "Samba profile"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
43
msgstr "Profil Samba"
44

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
45
46
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:189
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
47
msgid "Home directory drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
48
msgstr "Disk s domovskou složkou"
49

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
50
51
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:189
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
52
msgid "Letter for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
53
msgstr "Písmenko domovského disku"
54

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
55
56
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:194
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:227
57
msgid "Home directory path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
58
msgstr "Umístění domovské složky"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
59

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
60
61
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:194
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:227
62
msgid "UNC path for the home drive"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
63
msgstr "Umístění (v UNC zápisu) domovského disku"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
64

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:42
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:85
msgid "Domain"
msgstr "Doména"

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:85
msgid "Samba domain name"
msgstr "název domény Samba"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
77
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:203
78
msgid "Script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
79
msgstr "Umístění skriptu"
80

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
81
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:203
82
msgid "Login script path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
83
msgstr "Umístění skriptu, spouštěného při přihlášování"
84

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
85
86
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:207
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:232
87
msgid "Profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
88
msgstr "Umístění profilu"
89

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
90
91
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:207
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:232
92
msgid "UNC profile path"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
93
msgstr "Cesta k profilu v UNC zápisu"
94

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
95
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:214
96
msgid "Terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
97
msgstr "Terminálový server"
98

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
99
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:218
100
msgid "Allow login on terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
101
msgstr "Umožnit přihlašování k terminálovému serveru"
102

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
103
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:237
104
msgid "Inherit client config"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
105
msgstr "Převzít nastavení klienta"
106

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
107
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:237
108
msgid "Inherit client configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
109
msgstr "Převzít nastavení klienta"
110

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
111
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
112
msgid "Initial progam"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
113
msgstr "Úvodní program"
114

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
115
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
116
msgid "Program to start after connecting"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
117
msgstr "Program, který spustit po navázání spojení"
118

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
119
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
120
msgid "Working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
121
msgstr "Pracovní složka"
122

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
123
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
124
msgid "Basic working directory"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
125
msgstr "Základní pracovní složka"
126

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
127
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
128
msgid "Connection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
129
msgstr "Časový limit spojení"
130

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
131
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
132
msgid "Timeout when connecting to terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
133
msgstr "Nejdelší přijatelná doba čekání na spojení s terminálovým serverem"
134

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
135
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:254
136
msgid "Disconnection timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
137
msgstr "Časový limit odpojení"
138

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
139
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:254
140
msgid "Timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
141
msgstr "Prodleva odpojení od terminálového serveru"
142

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
143
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:259
144
msgid "Idle timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
145
msgstr "Nejdelší přijatelná doba nečinnosti"
146

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
147
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:259
148
msgid "Idle timeout before disconnecting from terminal server"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
149
msgstr "Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí dojde k samočinnému odpojení od terminálového serveru"
150

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
151
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:264
152
153
154
msgid "Connect client drives at logon"
msgstr "při přihlášení připojit klientovy síťové disky"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
155
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:264
156
msgid "Drive to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
157
msgstr "Jednotka, kterou připojit po přihlášení"
158

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
159
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:268
160
msgid "Connect client printers at logon"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
161
msgstr "Při přihlášení připojit klientovy síťové tiskárny"
162

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
163
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:268
164
msgid "Printers to connect after login"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
165
msgstr "Tiskárny, které připojit po přihlášení"
166

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
167
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:272
168
msgid "Default to main client printer"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
169
msgstr "Hlavní tiskárnu klienta nastavit jako výchozí"
170

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
171
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:272
172
msgid "Default printer for this client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
173
msgstr "Výchozí tiskárna pro tohoto klienta"
174

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
175
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:276
176
msgid "Shadowing"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
177
msgstr "Skrývání"
178

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
179
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:279
180
msgid "disabled"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
181
msgstr "vypnuto"
182

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
183
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:279
184
msgid "input on, notify on"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
185
msgstr "zapnout vstup a oznamování"
186

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
187
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:279
188
189
190
msgid "input on, notify off"
msgstr "vstup zapnut, oznamování vypnuto"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
191
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:280
192
193
194
msgid "input off, notify on"
msgstr "vstup vypnut, oznamování zapnuto"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
195
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:280
196
197
198
msgid "input off, nofify off"
msgstr "vstup i oznamování vypnuty"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
199
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:283
200
201
202
msgid "On broken or timed out"
msgstr "v případě výpadku či vypršení časového limitu spojení"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
203
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:283
204
msgid "What happen if disconnected or timeout"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
205
msgstr "Co nastane v případě odpojení či překročení časového limitu"
206

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
207
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:286
208
209
210
msgid "disconnect"
msgstr "odpojit"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
211
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:286
212
213
214
msgid "reset"
msgstr "resetovat"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
215
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:289
216
msgid "Reconnect if disconnected"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
217
msgstr "V případě odpojení připojit znovu"
218

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
219
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:292
220
msgid "from any client"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
221
msgstr "z jakéhokoli klienta"
222

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
223
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:292
224
msgid "from previous client only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
225
msgstr "Pouze z minule použitého klienta"
226

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
227
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:304
228
msgid "Access options"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
229
msgstr "Možnosti přístupu"
230

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
231
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:308
232
msgid "Enforce password change"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
233
msgstr "Přimět ke změně hesla"
234

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
235
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:308
236
msgid "Force the user to change his password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
237
msgstr "Přimět uživatele ke změně hesla"
238

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
239
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:313
240
msgid "The password never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
241
msgstr "Heslo je platné stále"
242

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
243
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:313
244
msgid "The password will never expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
245
msgstr "Platnost hesla nikdy neskončí"
246

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
247
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
248
msgid "Login from windows client requires no password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
249
msgstr "Přihlášení z klienta s MS Windows nevyžaduje heslo"
250

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
251
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
252
msgid "Login from a client without a password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
253
msgstr "Přihlášení z klienta bez hesla"
254

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
255
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:323
256
257
258
msgid "Lock samba account"
msgstr "uzamknout účet Samby"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
259
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:323
260
msgid "Lock the account"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
261
msgstr "Uzamknout účet"
262

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
263
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:328
264
msgid "Cannot change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
265
msgstr "Heslo nelze změnit"
266

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
267
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:328
268
msgid "Not allowed to change password"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
269
msgstr "Změna hesla není umožněna"
270

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
271
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:332
272
msgid "Account expiration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
273
msgstr "Skončení platnosti účtu"
274

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
275
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:332
276
msgid "When does the account expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
277
msgstr "Kdy skončí platnost účtu"
278

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
279
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:340
280
281
282
msgid "Samba logon times"
msgstr "časová rozmezí pro přihlašování k Sambě"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
283
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:340
284
msgid "What is the allowed time to connect"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
285
msgstr "Ve kterých časech je dovoleno se připojit"
286

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
287
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:341
288
msgid "Edit settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
289
msgstr "Upravit nastavení"
290

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
291
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:357
292
293
294
msgid "System trust"
msgstr "systém důvěryhodnosti"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
295
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:363
296
msgid "Allow connection from these workstations only"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
297
msgstr "Povolit připojení pouze z těchto počítačů"
298

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
299
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:363
300
msgid "Only allow this user to connect to this list of hosts"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
301
msgstr "Tomuto uživateli povolit připojení pouze na počítače z tohoto seznamu"
302

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
303
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:480
304
305
306
msgid "Home drive"
msgstr "domovské úložiště"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
307
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:483
308
309
310
msgid "Home path"
msgstr "cesta k domovskému úložišti"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
311
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:488
312
msgid "The windows user manager allows eight clients at maximum!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
313
msgstr "Správce uživatelských účtů v MS Windows umožňuje nejvýše 8 klientů!"
314

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:505
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:531
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:552
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:135
msgid "Warning"
msgstr "Varování"

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:505
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:135
msgid "Undefined Samba SID detected. Please fix this problem manually!"
msgstr "Zjištěno nedefinované Samba SID. Opravte tento problém ručním zásahem!"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
327
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:532
328
329
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group cannot be identified!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
330
msgstr "Nemohu převést primární skupinu na skupinu Samby: skupinu se nepodařilo identifikovat!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
331

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
332
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:553
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
333
334
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group samba tab is disabled!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
335
msgstr "Nedaří se převést hlavní skupinu na samba skupinu: panel samba skupiny je vypnutý!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
336

337
338
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:29
msgid "Samba plugin configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
339
msgstr "Nastavení zásuvného modulu Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
340

341
342
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "Samba machine account RDN"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
343
msgstr "RDN účtu stroje pro Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
344

345
346
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "The location where FusionDirectory looks for new samba workstations."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
347
msgstr "Umístění, ve kterém bude FusionDirectory hledat nové pracovní stanice se Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
348

349
350
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:49
msgid "Samba ID mapping"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
351
msgstr "Převod identifikátorů Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
352

353
354
355
356
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:50
msgid ""
"Maintain sambaIdmapEntry objects. Depending on your setup this can "
"drastically improve the windows login performance."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
357
msgstr "Uchovávat objekty sambaIdmapEntry. V závislosti na vašem nastavení to může výrazně zrychlit přihlašování do Windows."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
358

359
360
361
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:54
msgid "Samba SID"
msgstr "SID Samby"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
362

363
364
365
366
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:55
msgid ""
"A samba SID if not available inside of the LDAP though samba schema. You can"
" retrieve the current sid by net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
367
msgstr "Bezpečnosní identifikátor Samba není k dispozici v LDAP prostřednictvím samba schématu. Aktuální bezpečnostní identifikátor můžete získat příkazem net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
368

369
370
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:60
msgid "Samba rid base"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
371
msgstr "Počátek Samba rid"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
372

373
374
375
376
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:61
msgid ""
"The base id to add to ordinary sid calculations - if not available inside of"
" the LDAP though samba schema."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
377
msgstr "Základní identifikátor, který přidat k běžným výpočtům bezpečnostních identifikátorům – pokud není k dispozici v LDAP prostřednictvím schématu Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
378

379
380
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Expiration date synchronisaton"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
381
msgstr "Synchronizace data vypršení platnosti"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
382

383
384
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Synchronisaton the expiration date with the POSIX one?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
385
msgstr "Sjednotit dobu platnosti s tím v POSIX?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
386

387
388
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Generate sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
389
msgstr "Vytvořit sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
390

391
392
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Needed to be compliant with Windows <= 98 or Samba < 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
393
msgstr "Je třeba pro zpětnou slučitelnost se systémy Windows staršími než Windows 98 a Samba servery staršími než verze 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
394

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:76
msgid "Activate primary group warning"
msgstr ""

#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:76
msgid ""
"Issue a warning if POSIX primary group cannot be converted to Samba primary "
"group when activating the Samba tab of a user"
msgstr ""

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
405
406
407
408
409
410
411
412
413
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:30
msgid "Samba group settings"
msgstr "Nastavení skupiny pro službu Samba"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:45
msgid "Samba domain"
msgstr "Samba doména"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:49
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
414
415
msgid "Samba information"
msgstr ""
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Group type"
msgstr "Typ skupiny"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:56
msgid "Samba group type"
msgstr "Typ Samba skupiny"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
msgid "Samba group"
msgstr "Samba skupina"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
msgid "Domain admins"
msgstr "Správci domény"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
msgid "Domain users"
msgstr "Doménoví uživatelé"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:60
#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
msgid "Domain guests"
msgstr "Doménoví hosté"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:106
msgid "Configuration error"
msgstr "Chyba v nastavení"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:106
msgid "Cannot find group SID in your configuration!"
msgstr "Ve stávajícím nastavení se nedaří nalézt SID skupiny!"

#: admin/groups/samba/class_sambaGroup.inc:120
#, php-format
msgid "Special group (%d)"
msgstr "Zvláštní skupina (%d)"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
458
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:33
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
459
460
461
msgid "Samba domains"
msgstr "Domény Samba"

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
462
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:34
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
msgid "Samba domain management"
msgstr "Správa Samba domény"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:30 admin/samba/class_sambaDomain.inc:31
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:34
msgid "Samba Domain"
msgstr "Samba doména"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:35
msgid "Samba domain settings"
msgstr "Nastavení Samba domény"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:51
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:61
msgid "Properties"
msgstr "Vlastnosti"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Domain name"
msgstr "Název domény"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Name of this domain"
msgstr "Název této domény"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID"
msgstr "SID"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID of this domain"
msgstr "Bezpečnostní identifikátor této domény"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Rid base"
msgstr "Základ RID"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Algorithmic rid base"
msgstr "Základ algoritmického relativního identifikátoru"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:66
msgid "Minimum password age"
msgstr "minimální stáří hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:67
msgid ""
"Minimum password age, in seconds (default: 0 => allow immediate password "
"change)"
msgstr "Nejkratší umožněné stáří hesla v sekundách (výchozí: 0 => umožnit okamžitou změnu hesla)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:72
msgid "Maximum password age"
msgstr "maximální stáří hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:73
msgid ""
"Maximum password age, in seconds (default: -1 => never expire passwords)"
msgstr "Nejdelší přijatelné stáří hesla, v sekundách (výchozí: -1 => hesla platí stále)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:78
msgid "Next RID"
msgstr "Následující RID identifikátor"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:79
msgid "Next NT rid to give out for anything"
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro cokoli"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:83
msgid "Next group RID"
msgstr "RID identifikátor následující skupiny"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:84
msgid "Next NT rid to give out for groups"
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro skupiny"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:88
msgid "Next user RID"
msgstr "Relativní identifikátor dalšího uživatele"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:89
msgid "Next NT rid to give our for users"
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro vaše uživatele"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:93
msgid "Minimum password length"
msgstr "Nejkratší umožněná délka hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:94
msgid "Minimal password length (default: 5)"
msgstr "Nejkratší přijatelná délka hesla (výchozí: 5 znaků)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:98
msgid "Password history length"
msgstr "Délka historie hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:99
msgid "Length of Password History Entries (default: 0 => off)"
msgstr "Hloubka historie hesel (výchozí: 0 => nepamatovat)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:103
msgid "Logon to change password"
msgstr "Přihlásit se pro změnu hesla"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:104
msgid "Force Users to logon for password change (default: 0 => off, 2 => on)"
msgstr "Přimět uživatele přihlásit se pro změnu hesla (výchozí: 0 => ne, 2 => ano)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:108
msgid "Lockout duration"
msgstr "Doba trvání uzamčení"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:109
msgid "Lockout duration in minutes (default: 30, -1 => forever)"
msgstr "Délka trvání uzamčení v minutách (výchozí: 30, hodnota -1 znamená uzamčeno napořád)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:113
msgid "Lockout observation window"
msgstr "Pozorovací okno uzamčení"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:114
msgid "Reset time after lockout in minutes (default: 30)"
msgstr "Za jak dlouho (v minutách) po uzamčení začít počítat čas od znovu (výchozí: 30)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:118
msgid "Lockout threshold"
msgstr "Práh uzamčení"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:119
msgid "Lockout users after bad logon attempts (default: 0 => off)"
msgstr "Uzamknout uživatele po nezdařených pokusech o přihlášení (výchozí: 0 => vypnuto)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:123
msgid "Force logoff"
msgstr "Vynutit odhlášení"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:124
msgid "Disconnect Users outside logon hours (default: -1 => off, 0 => on)"
msgstr "Pokud je mimo provozní dobu, samočinně odpojovat uživatele (výchozí: -1 => neodpojovat, 0 => odpojovat)"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:128
msgid "Refuse machine password change"
msgstr "Odmítnout změnu hesla k účtu stroje"

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:129
msgid "Allow Machine Password changes (default: 0 => off)"
msgstr "Umožnit změnu hesel počítačů (výchozí: 0 => neumožnit)"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:37
msgid "Winstation"
msgstr "Počítač s MS Windows"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:38
msgid "Windows workstation information"
msgstr "Informace o počítači s MS Windows"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:42
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:43
msgid "Windows workstation"
msgstr "Počítač s MS Windows"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:70
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:74
msgid "The name of the winstation"
msgstr "Název počítače s MS Windows"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:74
msgid "Name"
msgstr "Název"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:81
msgid "Description"
msgstr "popis"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:81
msgid "A short description of the winstation"
msgstr "Stručný popis počítače s MS Windows"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:89
msgid "Location"
msgstr "Umístění"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:89
msgid "The location of the winstation"
msgstr "Umístění počítače s MS Windows"

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:96
msgid "Network settings"
msgstr "Nastavení sítě"

#: admin/systems/samba/class_argonautEventSambaShares.inc:27
msgid "Update Samba Shares"
msgstr ""

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
657
658
659
660
661
662
663
#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:2
msgid "Specify the hours this user is allowed to log in"
msgstr "Zadejte časové rozmezí, po které se tento uživatel bude moci přihlašovat."

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:5
msgid "Hour"
msgstr "Hodina"