fusiondirectory.po 19.5 KB
Newer Older
1
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2
# Copyright (C) YEAR FusionDirectory Project
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
4
# 
5
# Translators:
6
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012
7
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012,2015
8
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012
9
10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
12
13
14
"Report-Msgid-Bugs-To: bugs@fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-07 11:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-30 14:11+0000\n"
15
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
16
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/cs_CZ/)\n"
17
18
19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
20
"Language: cs_CZ\n"
21
22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

23
24
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:35
msgid "Samba domains"
25
msgstr "Samba domény"
26

27
28
#: admin/samba/class_sambaDomainManagement.inc:36
msgid "Samba domain management"
29
msgstr "Správa Samba domény"
30

31
32
33
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:30 admin/samba/class_sambaDomain.inc:31
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:34
msgid "Samba Domain"
34
msgstr "Samba doména"
35

36
37
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:35
msgid "Samba domain settings"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
38
msgstr "Nastavení Samba domény"
39

40
41
42
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:51
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:64
msgid "Properties"
43
msgstr "Vlastnosti"
44
45
46

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Domain name"
47
msgstr "Název domény"
48
49
50

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:54
msgid "Name of this domain"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
51
msgstr "Název této domény"
52

53
54
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID"
55
msgstr ""
56
57
58

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:58
msgid "SID of this domain"
59
msgstr "Identifikátor zabezpečení této domény"
60
61
62

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Rid base"
63
msgstr "Základ relativního identifikátoru"
64
65
66

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:62
msgid "Algorithmic rid base"
67
msgstr "Základ algoritmického relativního identifikátoru"
68

69
70
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:66
msgid "Minimum password age"
71
msgstr "Nejnižší stáří hesla"
72
73

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:67
74
msgid ""
75
76
"Minimum password age, in seconds (default: 0 => allow immediate password "
"change)"
77
msgstr "Minimální stáří hesla v sekundách (výchozí: 0 => umožnit bezprostřední změnu hesla)"
78

79
80
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:72
msgid "Maximum password age"
81
msgstr "Nejvyšší přijatelné stáří hesla"
82

83
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:73
84
msgid ""
85
"Maximum password age, in seconds (default: -1 => never expire passwords)"
86
msgstr "Nejvyšší přijatelné stáří hesla, ve vteřinách (výchozí: -1 => heslo platí stále)"
87

88
89
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:78
msgid "Next RID"
90
msgstr "Další relativní identifikátor"
91

92
93
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:79
msgid "Next NT rid to give out for anything"
94
msgstr "Příští NT relativní identifikátor pro cokoli"
95

96
97
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:83
msgid "Next group RID"
98
msgstr "Relativní identifikátor další skupiny"
99

100
101
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:84
msgid "Next NT rid to give out for groups"
102
msgstr "NT relativní identifikátor příští skupiny"
103

104
105
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:88
msgid "Next user RID"
106
msgstr "Relativní identifikátor dalšího uživatele"
107

108
109
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:89
msgid "Next NT rid to give our for users"
110
msgstr "NT relativní identifikátor dalšího uživatele"
111

112
113
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:93
msgid "Minimum password length"
114
msgstr "Nejkratší přijatelná délka hesla"
115

116
117
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:94
msgid "Minimal password length (default: 5)"
118
msgstr "Nejkratší přijatelná délka hesla (výchozí: 5 znaků)"
119

120
121
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:98
msgid "Password history length"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
122
msgstr "Délka historie hesla"
123

124
125
#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:99
msgid "Length of Password History Entries (default: 0 => off)"
126
msgstr "Délka historie hesel (výchozí: 0 => nepamatovat)"
127
128
129

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:103
msgid "Logon to change password"
130
msgstr "Přihlásit pro změnu hesla"
131
132
133

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:104
msgid "Force Users to logon for password change (default: 0 => off, 2 => on)"
134
msgstr "Přimět uživatele přihlásit se pro změnu hesla (výchozí: 0 => ne, 2 => ano)"
135
136
137

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:108
msgid "Lockout duration"
138
msgstr "Doba trvání uzamčení"
139
140
141

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:109
msgid "Lockout duration in minutes (default: 30, -1 => forever)"
142
msgstr "Délka trvání uzamčení v minutách (výchozí: 30, hodnota -1 znamená uzamčeno napořád)"
143
144
145

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:113
msgid "Lockout observation window"
146
msgstr "Pozorovací okno uzamčení"
147
148
149

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:114
msgid "Reset time after lockout in minutes (default: 30)"
150
msgstr "Za jak dlouho (v minutách) po uzamčení začít od znovu (výchozí: 30)"
151
152
153

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:118
msgid "Lockout threshold"
154
msgstr "Práh uzamčení"
155
156
157

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:119
msgid "Lockout users after bad logon attempts (default: 0 => off)"
158
msgstr "Uzamknout účet uživatele po nezdařených pokusech o přihlášení (výchozí: 0 – nula => vypnuto)"
159
160
161

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:123
msgid "Force logoff"
162
msgstr "Vynutit odhlášení"
163
164
165

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:124
msgid "Disconnect Users outside logon hours (default: -1 => off, 0 => on)"
166
msgstr "Pokud je mimo provozní dobu, samočinně odpojovat uživatele (výchozí: -1 => neodpojovat, 0 – nula => odpojovat)"
167
168
169

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:128
msgid "Refuse machine password change"
170
msgstr "Zamítnout změnu hesla stroje"
171
172
173

#: admin/samba/class_sambaDomain.inc:129
msgid "Allow Machine Password changes (default: 0 => off)"
174
msgstr "Umožnit měnění hesel počítačů (výchozí: 0 – nula => neumožnit)"
175
176

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:40
177
msgid "Winstation"
178
msgstr "Počítač s MS Windows"
179
180

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:41
181
msgid "Windows workstation information"
182
msgstr "Informace o počítači s MS Windows"
183
184
185
186

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:45
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:46
msgid "Windows workstation"
187
msgstr "Počítač s MS Windows"
188
189
190
191

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:73
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:77
msgid "The name of the winstation"
192
msgstr "Název počítače s MS Windows"
193
194
195

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:77
msgid "Name"
196
msgstr "Název"
197
198
199

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:84
msgid "Description"
200
msgstr "Popis"
201
202
203

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:84
msgid "A short description of the winstation"
204
msgstr "Stručný popis počítače s MS Windows"
205
206
207
208

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:88
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:176
msgid "Domain"
209
msgstr "Doména"
210
211
212
213

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:88
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:176
msgid "Samba domain name"
214
msgstr "Název Samba domény"
215
216
217

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:92
msgid "Location"
218
msgstr "Umístění"
219
220
221

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:92
msgid "The location of the winstation"
222
msgstr "Umístění počítače s MS Windows"
223
224
225
226

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:99
#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:103
msgid "Action"
227
msgstr "Akce"
228
229
230

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:104
msgid "Select action to execute for this terminal"
231
msgstr "Vyberte akci, která má být spuštěna na tomto terminálu"
232
233
234

#: admin/systems/samba/class_winstationGeneric.inc:110
msgid "Network settings"
235
msgstr "Nastavení sítě"
236
237
238

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:31
msgid "Samba Munged Dial"
239
msgstr "Samba – přístup přes vytáčené spojení"
240

241
242
243
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:135
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:28
msgid "Samba"
244
msgstr ""
245
246
247
248

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:136
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:41
msgid "Samba settings"
249
msgstr "Nastavení Samby"
250
251

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:160
252
msgid "Samba profile"
253
msgstr "Profil Samba"
254

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
255
256
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:166
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
257
msgid "Home directory drive"
258
msgstr "Jednotka s domovskou složkou"
259

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
260
261
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:166
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:199
262
msgid "Letter for the home drive"
263
msgstr "Písmeno domovské jednotky datového úložiště"
264

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
265
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:171
266
267
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:204
msgid "Home directory path"
268
msgstr "Umístění domovské složky"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
269
270

#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:171
271
272
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:204
msgid "UNC path for the home drive"
273
msgstr "Umístění (v UNC zápisu) domovské jednotky"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
274

275
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:180
276
msgid "Script path"
277
msgstr "Cesta ke skriptu"
278

279
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:180
280
msgid "Login script path"
281
msgstr "Umístění skriptu, spouštěného po přihlášení"
282

283
284
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:184
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:209
285
msgid "Profile path"
286
msgstr "Umístění profilu"
287

288
289
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:184
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:209
290
msgid "UNC profile path"
291
msgstr "Umístění (v UNC zápisu) profilu"
292

293
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:191
294
msgid "Terminal server"
295
msgstr "Terminálový server"
296

297
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:195
298
msgid "Allow login on terminal server"
299
msgstr "Povolit přihlašování k terminálovému serveru"
300

301
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:214
302
msgid "Inherit client config"
303
msgstr "Převzít nastavení klienta"
304

305
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:214
306
msgid "Inherit client configuration"
307
msgstr "Převzít nastavení klienta"
308

309
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:218
310
msgid "Initial progam"
311
msgstr "Úvodní program"
312

313
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:218
314
msgid "Program to start after connecting"
315
msgstr "Program spouštěný po navázání spojení"
316

317
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
318
msgid "Working directory"
319
msgstr "Pracovní složka"
320

321
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:222
322
msgid "Basic working directory"
323
msgstr "Základní pracovní složka"
324

325
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:226
326
msgid "Connection timeout"
327
msgstr "Časový limit pokusu o spojení"
328

329
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:226
330
msgid "Timeout when connecting to terminal server"
331
msgstr "Nejdelší přijatelná doba čekání na spojení s terminálovým serverem"
332

333
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:231
334
msgid "Disconnection timeout"
335
msgstr "Časový limit pokusu o odpojení"
336

337
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:231
338
msgid "Timeout before disconnecting from terminal server"
339
msgstr "Prodleva odpojení od terminálového serveru"
340

341
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:236
342
msgid "Idle timeout"
343
msgstr "Nejdelší přijatelná doba nečinnosti"
344

345
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:236
346
msgid "Idle timeout before disconnecting from terminal server"
347
msgstr "Doba nečinnosti, po jejímž uplynutí dojde k samočinnému odpojení od terminálového serveru"
348

349
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
350
msgid "Connect client drives at logon"
351
msgstr "Při přihlášení připojit klientovy jednotky síťového úložiště"
352

353
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:241
354
msgid "Drive to connect after login"
355
msgstr "Jednotka, kterou připojit po přihlášení"
356

357
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
358
msgid "Connect client printers at logon"
359
msgstr "Při přihlášení připojit klientovy síťové tiskárny"
360

361
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:245
362
msgid "Printers to connect after login"
363
msgstr "Tiskárny, které připojit po přihlášení"
364

365
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
366
msgid "Default to main client printer"
367
msgstr "Nastavit hlavní tiskárnu klienta jako výchozí"
368

369
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:249
370
msgid "Default printer for this client"
371
msgstr "Výchozí tiskárna tohoto klienta"
372

373
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:253
374
msgid "Shadowing"
375
msgstr "Skrývání"
376

377
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:256
378
msgid "disabled"
379
msgstr "vypnuto"
380

381
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:256
382
383
384
msgid "input on, notify on"
msgstr "vstup a oznamování zapnuty"

385
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:256
386
387
388
msgid "input on, notify off"
msgstr "vstup zapnut, oznamování vypnuto"

389
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:257
390
391
392
msgid "input off, notify on"
msgstr "vstup vypnut, oznamování zapnuto"

393
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:257
394
395
396
msgid "input off, nofify off"
msgstr "vstup i oznamování vypnuty"

397
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:260
398
msgid "On broken or timed out"
399
msgstr "V případě výpadku či překročení časového limitu pokusu o spojení"
400

401
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:260
402
msgid "What happen if disconnected or timeout"
403
msgstr "Co nastane v případě odpojení či překročení časového limitu pokusu o spojení"
404

405
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:263
406
407
408
msgid "disconnect"
msgstr "odpojit"

409
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:263
410
411
412
msgid "reset"
msgstr "resetovat"

413
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:266
414
msgid "Reconnect if disconnected"
415
msgstr "V případě odpojení připojit znovu"
416

417
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:269
418
msgid "from any client"
419
msgstr "z jakéhokoli klienta"
420

421
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:269
422
msgid "from previous client only"
423
msgstr "pouze z minule použitého klienta"
424

425
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:281
426
msgid "Access options"
427
msgstr "Možnosti přístupu"
428

429
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:285
430
msgid "Enforce password change"
431
msgstr "Vynutit změnu hesla"
432

433
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:285
434
msgid "Force the user to change his password"
435
msgstr "Přimět uživatele ke změně hesla"
436

437
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:290
438
msgid "The password never expire"
439
msgstr "Heslo je platné napořád"
440

441
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:290
442
msgid "The password will never expire"
443
msgstr "Platnost hesla nikdy neskončí"
444

445
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:295
446
msgid "Login from windows client requires no password"
447
msgstr "Přihlášení z klienta s MS Windows bez hesla"
448

449
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:295
450
msgid "Login from a client without a password"
451
msgstr "Přihlášení z klienta bez hesla"
452

453
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:300
454
msgid "Lock samba account"
455
msgstr "Uzamknout Samba účet"
456

457
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:300
458
msgid "Lock the account"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
459
msgstr "Uzamknout účet"
460

461
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:305
462
msgid "Cannot change password"
463
msgstr "Heslo nelze změnit"
464

465
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:305
466
msgid "Not allowed to change password"
467
msgstr "Změna hesla není umožněna"
468

469
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:309
470
msgid "Account expiration"
471
msgstr "Skončení platnosti účtu"
472

473
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:309
474
msgid "When does the account expire"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
475
msgstr "Kdy skončí platnost účtu"
476

477
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:317
478
msgid "Samba logon times"
479
msgstr "Časy přihlašování k Sambě"
480

481
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:317
482
msgid "What is the allowed time to connect"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
483
msgstr "Ve kterých časech je dovoleno se připojit"
484

485
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:318
486
msgid "Edit settings"
487
msgstr "Upravit nastavení"
488

489
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:332
490
msgid "System trust"
491
msgstr "Důvěra systému"
492

493
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:338
494
msgid "Allow connection from these workstations only"
495
msgstr "Umožnit připojení pouze z těchto pracovních stanic"
496

497
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:338
498
msgid "Only allow this user to connect to this list of hosts"
499
msgstr "Tomuto uživateli umožnit připojit pouze na stroje z tohoto seznamu"
500

501
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:454
502
msgid "Home drive"
503
msgstr "Domovská jednotka úložiště"
504

505
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:457
506
msgid "Home path"
507
msgstr "Umístění domovského úložiště"
508

509
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:462
510
msgid "The windows user manager allows eight clients at maximum!"
511
msgstr "Správce uživatelských účtů v MS Windows umožňuje nejvýše 8 klientů!"
512

513
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:478
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
514
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:501
515
msgid "Warning"
516
msgstr "Varování"
517

518
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:478
519
msgid "Undefined Samba SID detected. Please fix this problem manually!"
520
msgstr "Zjištěno nedefinovaný Samba bezpečnostní identifikátor. Opravte tento problém ručním zásahem!"
521

Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
522
#: personal/samba/class_sambaAccount.inc:502
523
524
msgid ""
"Cannot convert primary group to samba group: group cannot be identified!"
525
msgstr "Nezdařilo se převést hlavní skupinu na skupinu Samby: skupinu se nepodařilo identifikovat!"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
526

527
528
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:29
msgid "Samba plugin configuration"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
529
msgstr "Nastavení zásuvného modulu Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
530

531
532
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "Samba machine account RDN"
533
msgstr "Relativní rozlišený název účtu stroje se Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
534

535
536
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:44
msgid "The location where FusionDirectory looks for new samba workstations."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
537
msgstr "Umístění, ve kterém bude FusionDirectory hledat nové pracovní stanice se Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
538

539
540
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:49
msgid "Samba ID mapping"
541
msgstr "Mapování Samba identifikátorů"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
542

543
544
545
546
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:50
msgid ""
"Maintain sambaIdmapEntry objects. Depending on your setup this can "
"drastically improve the windows login performance."
547
msgstr "Uchovávat objekty sambaIdmapEntry. V závislosti na vašem nastavení to může výrazně zrychlit přihlašování do Windows."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
548

549
550
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:54
msgid "Samba SID"
551
msgstr "Bezpečnostní identifikátor Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
552

553
554
555
556
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:55
msgid ""
"A samba SID if not available inside of the LDAP though samba schema. You can"
" retrieve the current sid by net getlocalsid."
557
msgstr "Bezpečnostní identifikátor Samba není k dispozici v LDAP prostřednictvím Samba schématu. Stávající bezpečnostní identifikátor můžete získat příkazem net getlocalsid."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
558

559
560
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:60
msgid "Samba rid base"
561
msgstr "Počátek číslování bezpečnostních identifikátorů Samba"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
562

563
564
565
566
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:61
msgid ""
"The base id to add to ordinary sid calculations - if not available inside of"
" the LDAP though samba schema."
567
msgstr "Základ identifikátoru, který přidat k běžným výpočtům bezpečnostních identifikátorům – pokud není k dispozici v LDAP prostřednictvím schématu Samba."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
568

569
570
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Expiration date synchronisaton"
571
msgstr "Synchronizace data skončení platnosti"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
572

573
574
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:66
msgid "Synchronisaton the expiration date with the POSIX one?"
575
msgstr "Sjednotit dobu platnosti s tou v POSIX?"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
576

577
578
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Generate sambaLMPassword"
579
msgstr "Vytvořit sambaLMPassword"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
580

581
582
#: config/samba/class_sambaPluginConfig.inc:72
msgid "Needed to be compliant with Windows <= 98 or Samba < 3.2"
583
msgstr "Je třeba pro zpětnou slučitelnost se systémy Windows staršími než Windows 98 a Samba servery staršími než verze 3.2"
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
584
585
586

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:2
msgid "Specify the hours this user is allowed to log in"
587
msgstr "Zadejte časové rozmezí, po které se tento uživatel bude moci přihlašovat."
Benoit Mortier's avatar
Benoit Mortier committed
588
589
590

#: personal/samba/sambaLogonHours.tpl.c:5
msgid "Hour"
591
msgstr "Hodina"