Skip to content

Data generator integration

Jakub Kowalski requested to merge data-generator-integration into dev-supervised-gym

reformat paczki, poprawiony setuptools, dodanie możliwości importu podkomponentów (głównie chodzi o InfluxReadera), kaskadowe wywoływanie tasków i przechwytywanie wyjątków, mockinflux

Edited by Jakub Kowalski

Merge request reports