Public
Authored by Ha Hai

Công ty xuất nhập khẩu máy giặt công nghiệp, hóa chất giặt là TN Việt Nam

Công ty xuất nhập khẩu máy giặt công nghiệp, hóa chất giặt là TN Việt Nam • Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TN VIỆT NAM • Tên tiếng Anh: TN VIET NAM PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED • Tên viết tắt : TN VIET NAM Co.ltd

  1. Tầm nhìn. Xây dựng và khẳng định Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất TN Việt Nam là một nhà thầu vững mạnh về tài chính. Tiên tiến về công nghệ, Dịch vụ chuyên nghiệp, nhân sự có chuyên môn cao. Mang lại niềm tin tuyệt đối cho đối tác.

Cong ty nhap khau may giat cong nghiep TN Viet Nam 

  1. Sứ mệnh. • Tạo lập và bảo vệ các giá trị đầu tư bền vững cho chủ cơ sở và đối tác dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức và công nghệ cao. • Hài hòa những lợi ích cơ bản của chủ sở hữu, người lao động, đối tác, khách hàng dựa trên phương châm hoạt động trung thực và công bằng lợi ích của các bên. • Khai thác và áp dụng các sản phẩm và công nghệ giặt là tiên tiến trên thế giới, đem lại những lợi ích thiết thực cho đối tác và khách hàng . • Chủ động học hỏi công nghệ và không ngừng tiến bộ trong công nghệ giặt là dân dụng và công nghiệp.

  1. Mục tiêu. • Tự tổ chức thiết kế, lắp đặt các hệ thống phụ trợ, lắp đặt thiết bị máy móc và hướng dẫn vận hành chuyển giao công nghệ cho người sử dụng. • Hình thành một thương hiệu mạnh có uy tín trong nước và trong khối Asean về nhập khẩu và phân phối thiết bị giặt là công nghiệp, hóa chất giặt là giặt tẩy công nghiệp… vào trước năm 2020. • Phát triển thêm các lĩnh vực khác như đầu tư, xây dựng, sản xuất hóa chất giặt là và giặt tẩy công nghiệp.

Bán Máy giặt công nghiệp mới  IV. Cơ cấu và tổ chức. A. Hoạt động theo các nguyên tắc sau • Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất TN Việt Nam hoạt động theo điều lệ của công ty. Đã được hội đồng thành viên thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. • Cơ quan có quyết định cao nhất của công ty là hội đồng thành viên. • Hội đồng thành viên cử, bổ nhiệm ban giám đốc để quản trị và điều hành công ty. • Chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về điều hành hoạt động của công ty là giám đốc công ty.

Hoa chat giat la tai TN Viet Nam 

Công ty xuất nhập khẩu máy giặt công nghiệp, hóa chất giặt là TN Việt Nam 94 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment