Commit bb74a183 authored by Sympa authors's avatar Sympa authors Committed by IKEDA Soji

[-feature] Committing latest translations from translate.sympa.org

parent ce4b856c
This diff is collapsed.
......@@ -122,23 +122,23 @@ msgstr "Για έμπειρους χρήστες"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:529
msgid "STATUS"
msgstr ""
msgstr "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:530
msgid "-----------"
msgstr ""
msgstr "---------"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:530
msgid "------"
msgstr ""
msgstr "-----"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:549
msgid "was not found on this system."
msgstr ""
msgstr "(δε βρέθηκε σε αυτό το σύστημα)"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:571
msgid "OK (%-6s >= %s)"
msgstr ""
msgstr "OK (%-6s >= %s)"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
msgid "version is too old (%s < %s)"
......
......@@ -55,13 +55,12 @@ msgid "Unable to rename %s : %s"
msgstr "Impossible de tornar nomenar la lista %s : %s"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:429
#, fuzzy
msgid ""
"%s have been updated.\n"
"Previous versions have been saved as %s.\n"
msgstr ""
"%s e %s son estats meses a jorn.\n"
"Las versions precedentas son estadas salvadas jos %s e %s.\n"
"%s es estat mes a jorn.\n"
"Las versions precedentas son estadas salvadas jos %s.\n"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:438
msgid ""
......@@ -146,9 +145,8 @@ msgid "OK (%-6s >= %s)"
msgstr ""
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:574
#, fuzzy
msgid "version is too old (%s < %s)"
msgstr "Lo periòde es tròp long (%1 jorns)"
msgstr "version tròp anciana (%s < %s)"
#: src/sbin/sympa_wizard.pl.in:577
msgid ">>>>>>> You must update \"%s\" to version \"%s\" <<<<<<."
......@@ -1789,9 +1787,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1119
#, fuzzy
msgid "Directory for message outgoing spool"
msgstr "Fichièr %1 en espèra d'aprovacion"
msgstr "Repertòri del spool dels messatges sortant"
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1127
msgid ""
......@@ -2007,7 +2004,7 @@ msgstr "efectuar la còpia"
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1309
msgid "Use database cache to search lists"
msgstr ""
msgstr "Utilizar lo cache de la basa de donadas per cercar de listas"
#: src/lib/Sympa/ConfDef.pm:1314
msgid "Task for expiring inactive users"
......@@ -4776,9 +4773,8 @@ msgid "add a new MIME part"
msgstr ""
#: src/lib/Sympa/ListOpt.pm:161
#, fuzzy
msgid "append to message body"
msgstr "%1 ocurréncia(s) dins lo còs del messatge"
msgstr "ajustar al còs del messatge"
#: default/scenari/unsubscribe.open:2 src/lib/Sympa/ListOpt.pm:164
msgid "open"
......@@ -5087,7 +5083,7 @@ msgid ""
"----- Malformed message ignored -----\n"
"\n"
msgstr ""
"------Fin del messatge de %s ------\n"
"------Messatge mal format ignorat ------\n"
"\n"
#: src/lib/Sympa/Message.pm:2922
......@@ -6119,7 +6115,7 @@ msgstr "Retorn dins los archius %1"
#: default/mhonarc-ressources.tt2:70 default/web_tt2/arcsearch_form.tt2:4
msgid "Advanced search"
msgstr "Recerca avançada"
msgstr "Recèrca avançada"
#: default/mhonarc-ressources.tt2:68 default/web_tt2/arcsearch_form.tt2:22
#: default/web_tt2/review.tt2:133 default/web_tt2/reviewbouncing.tt2:22
......@@ -7938,9 +7934,8 @@ msgid "Sympa Menu"
msgstr "Administrator Sympa"
#: default/web_tt2/home.tt2:11
#, fuzzy
msgid "Welcome"
msgstr "Messatge de benvenguda"
msgstr "La benvenguda"
#: default/web_tt2/home.tt2:13
msgid ""
......@@ -7954,7 +7949,6 @@ msgstr ""
"sètz proprietari, etc."
#: default/web_tt2/home.tt2:18
#, fuzzy
msgid "Logging In"
msgstr "Connexion"
......@@ -7990,9 +7984,8 @@ msgstr "Creacion de lista"
#: default/web_tt2/home.tt2:66 default/web_tt2/home.tt2:80
#: default/web_tt2/home.tt2:85 default/web_tt2/home.tt2:97
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:53
#, fuzzy
msgid "Search for List(s)"
msgstr "Cercar una lista"
msgstr "Cercar de lista"
#: default/web_tt2/import.tt2:15 default/web_tt2/reviewbouncing.tt2:167
#: default/web_tt2/search_user.tt2:62 default/web_tt2/show_exclude.tt2:48
......@@ -8386,9 +8379,8 @@ msgid "No mailing list available."
msgstr "Pas cap de lista disponibla"
#: default/web_tt2/lists_categories.tt2:2 default/web_tt2/sympa_menu.tt2:82
#, fuzzy
msgid "Browse lists by categories"
msgstr "Categorias de listas"
msgstr "Percórrer las listas per categoria"
# nlsref 15,10
#: default/web_tt2/lists_categories.tt2:19
......@@ -9534,9 +9526,8 @@ msgid "get matched rule"
msgstr "mostrar la règla validada"
#: default/web_tt2/search_list_request.tt2:2
#, fuzzy
msgid "Search for list(s)"
msgstr "Cercar una lista"
msgstr "Cercar de listas"
#: default/web_tt2/search_list_request.tt2:5
msgid "Enter a list name"
......@@ -9544,7 +9535,7 @@ msgstr "Entratz un nom de lista"
#: default/web_tt2/search_list_request.tt2:7
msgid "Search lists"
msgstr "Cercar una lista"
msgstr "Cercar de lista"
#: default/web_tt2/search_user.tt2:3
msgid "User search result:"
......@@ -10502,9 +10493,8 @@ msgid "Request a List"
msgstr "Data de la demanda"
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:64
#, fuzzy
msgid "Search form"
msgstr "Recercar un utilizaire"
msgstr "Formulari de recèrca"
# nlsref 8,1
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:74
......@@ -10514,7 +10504,7 @@ msgstr "Proprietaris de la tièra %s"
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:95
msgid "Support"
msgstr ""
msgstr "Assisténcia"
#: default/web_tt2/sympa_menu.tt2:105 default/web_tt2/sympa_menu.tt2:106
#, fuzzy
......
......@@ -1443,7 +1443,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"En aquesta pàgina, també podeu veure <strong>informació sobre l'última "
"actualització de la llista</strong> (qui la va fer i quan), així com el "
"<strong>nombre de canvis de configuració</strong> des què es va crea la "
"<strong>nombre de canvis de configuració</strong> des que es va crear la "
"llista."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-sending.tt2:2
......@@ -2010,7 +2010,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"<strong>Sense importar la data i el moment de la revisió, la data i el "
"moment d'enviament del missatge no canvia</strong>. De manera que si la "
"distribució del missatge s'aprova amb molt d'endarreriment, és pot rebre un "
"distribució del missatge s'aprova amb molt d'endarreriment, es pot rebre un "
"missatge del dia 1 de gener el dia 31 de desembre!"
#: default/web_tt2/help_admin-moderate.tt2:29
......@@ -2243,7 +2243,7 @@ msgstr "informació legal i polítiques de privacitat;"
#: default/web_tt2/help_admin-rules.tt2:35
msgid "sanctions applying to those who would not respect the list charter;"
msgstr ""
"les sancions per qui no respecte les normes de funcionament de la llista;"
"les sancions per qui no respecta les normes de funcionament de la llista;"
#: default/web_tt2/help_admin-rules.tt2:38
#: default/web_tt2/help_introduction-roles.tt2:88
......@@ -2417,8 +2417,8 @@ msgid ""
"subscribe themselves to the list."
msgstr ""
"Atenció: ser propietari o moderador de la llista no significa que esteu "
"automàticament subscrits a la llista. De maner que els propietaris i "
"moderadors es tenen que subscriure a la llista."
"automàticament subscrits a la llista. De manera que els propietaris i "
"moderadors s'han de subscriure a la llista."
#: default/web_tt2/help_admin-users.tt2:25
msgid ""
......@@ -4085,8 +4085,8 @@ msgid ""
"A list can have <strong>one or several moderators</strong>; generally, the "
"list owner is also a moderator."
msgstr ""
"Una llista por tenir <strong>un o diversos moderadors</strong>; en general, "
"el propietari de la llista també és un moderador."
"Una llista pot tenir <strong>un o diversos moderadors</strong>; en general, "
"el propietari de la llista també n'és un moderador."
#: default/web_tt2/help_introduction-roles.tt2:104
msgid "This concerns only moderated lists."
......@@ -4209,7 +4209,7 @@ msgid ""
"According to the way they work, we can distinguish between <strong>two types "
"of lists</strong>:"
msgstr ""
"Segons la manera en què funcionen, es pode distingir <strong>dos tipus de "
"Segons la manera en què funcionen, es poden distingir <strong>dos tipus de "
"llistes</strong>:"
#: default/web_tt2/help_introduction.tt2:58
......@@ -4399,8 +4399,8 @@ msgid ""
"a document if it has been published by someone else."
msgstr ""
"<strong>També podeu canviar el propietari del document</strong>, per exemple "
"per a permetre que una altra persona l'edite en línia o per a indicar "
"l'autor real del document si la publicat una altra persona."
"per a permetre que una altra persona l'editi en línia o per a indicar "
"l'autor real del document si l'ha publicat una altra persona."
#: default/web_tt2/help_shared-edit.tt2:53
msgid "Editing folders, files or bookmarks"
......@@ -4557,7 +4557,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si sou una de les persones que pot organitzar la llista i crear fitxers i "
"carpetes, <strong>tingueu visió de futur: penseu que la llista es pot "
"desenvolupar de manera considerable i que potser es mantingui activa durant "
"desenvolupar de manera considerable i que potser es manté activa durant "
"molts anys</strong>."
#: default/web_tt2/help_shared-hint.tt2:7
......
......@@ -792,7 +792,7 @@ msgstr "les abonnés seulement (private);"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:12
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:95
msgid "public (public)."
msgstr "public (public)."
msgstr "publique (public)."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-archives.tt2:15
msgid ""
......@@ -943,11 +943,11 @@ msgid ""
"addresses temporarily unavailable when messages were sent, inbox quota "
"exceeded, etc."
msgstr ""
"Les <strong>rejets (bounces)</strong> représentent les <strong>abonnés en "
"erreur</strong>, c'est-à-dire les abonnés qui ne reçoivent pas les messages "
"envoyés sur la liste. Les raisons peuvent être variées : adresses qui "
"n'existent plus, adresses momentanément indisponibles au moment de l'envoi "
"de messages, capacité de la boîte de réception atteinte, etc."
"\"<strong>Les rejets</strong>\" représentent les <strong>abonnés dont "
"l'adresse est erronnée</strong>, c'est-à-dire les abonnés qui ne reçoivent "
"pas les messages envoyés sur la liste. Les raisons peuvent être variées : "
"adresses qui n'existent plus, adresses momentanément indisponibles au moment "
"de l'envoi de messages, capacité de la boîte de réception atteinte, etc."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-bounces.tt2:7
msgid "The '<strong>Bounce management</strong>' section defines two rates:"
......@@ -1115,8 +1115,8 @@ msgstr "demande d'abonnement avec signature par certificat (smime);"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:49
msgid "requires S/MIME signed or owner approval (smimeorowner)."
msgstr ""
"ouvert à tous après autorisation du proprio ou avec signature par certificat "
"(smimeorowner)."
"ouvert à tous après autorisation du propriétaire ou avec signature par "
"certificat S/MIME (smimeorowner)."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:53
msgid ""
......@@ -1150,7 +1150,7 @@ msgstr "authentification demandée, notification du propriétaire (auth_notify);
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:66
msgid "impossible (closed);"
msgstr "impossible (closed);"
msgstr "impossible (fermé);"
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-command.tt2:69
msgid "open (open) - <em>default option</em>;"
......@@ -1338,7 +1338,7 @@ msgid ""
"<strong>BE CAREFUL: do not forget to click on the 'Apply modifications' "
"button</strong> on bottom of page to save all your changes."
msgstr ""
"<strong>ATTENTION : n'oubliez pas de cliquer sur 'Mise à jour'</strong> au "
"<strong>ATTENTION: n'oubliez pas de cliquer sur \"Mise à jour\"</strong> au "
"bas de la page pour enregistrer tous vos changements."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-description.tt2:2
......@@ -1520,8 +1520,9 @@ msgid ""
"With the '<strong>All</strong>' value, the reply is sent to both the "
"<strong>message sender</strong> AND the <strong>list</strong>."
msgstr ""
"Lorsque la valeur choisie est '<strong>All</strong>', la réponse est envoyée "
"à l'<strong>expéditeur du message</strong> ET à la <strong>liste</strong>."
"Lorsque la valeur choisie est \"<strong>Répondre à tous</strong>\", la "
"réponse est envoyée à l'<strong>expéditeur du message</strong> ET à la "
"<strong>liste</strong>."
#: default/web_tt2/help_admin-editlist-sending.tt2:20
msgid ""
......@@ -4971,8 +4972,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<strong>Important : les seuls fichiers qui peuvent être créés en ligne sur "
"les listes sont des fichiers en texte brut. Vous ne pourrez en aucun cas "
"créer de document bureautique (.DOC, .XLS, .PPT, .RTF, .SXW, etc.), .PDF, "
"image, etc</strong>"
"créer de document bureautique (.DOC, .XLS, .PPT, .RTF, .ODT, etc.), .PDF, "
"des image, etc</strong>"
#: default/web_tt2/help_shared-upload.tt2:114
msgid ""
......@@ -5636,8 +5637,8 @@ msgstr ""
"En France, conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et "
"aux libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de "
"modification, de rectification et de suppression des données vous "
"concernant. Pour l'exercer, <a href=\"faq-user-contact.html\">contactez les "
"propriétaires de la liste</a>."
"concernant. Pour en savoir plus, <a href=\"faq-user-contact.html\">contactez "
"les propriétaires de la liste</a>."
#: default/web_tt2/help_user-rules.tt2:48
msgid ""
......@@ -6181,11 +6182,10 @@ msgid ""
"reactivate it at any time by visiting the \"Manage your subscription\" "
"section."
msgstr ""
"<strong> Suspension</strong>: ce mode vous permet de suspendre votre "
"abonnement à une ou plusieurs listes pour une période déterminée ou non. "
"Contrairement au désabonnement, vous pouvez garder une trace de votre "
"abonnement et de le réactiver à tout moment en visitant la page \"Gérer "
"votre abonnement\"."
"<strong>En pause</strong>: ce mode vous permet de suspendre votre abonnement "
"à une ou plusieurs listes pour une période déterminée ou non. Contrairement "
"au désabonnement, vous pouvez garder une trace de votre abonnement et de le "
"réactiver à tout moment en visitant la page \"Gérer votre abonnement\"."
#: default/web_tt2/help_user-suboptions.tt2:57
msgid "<strong>Choose a visibility option</strong>:"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment