Skip to content
tr.json 54.1 KiB
Newer Older
Yadd's avatar
Yadd committed
{
"/doc/":"/doc/",
Yadd's avatar
Yadd committed
"2faSessions":"2ndFA oturumları gezgini",
"2ndFA":"İki Faktörlü Kimlik Doğrulama",
"ADPwdExpireWarning":"Parola kullanım süresi uyarısı",
"ADPwdMaxAge":"Parola maksimum sınırı",
"AuthLDAPFilter":"Doğrulama filtresi",
"Configuration":"Yapılandırma",
"CrowdSecPlugin":"CrowdSec Bouncer",
"LDAPFilter":"Varsayılan filtre",
"OpenIDConnect":"OpenID Connect",
"OptionalTitle":"İsteğe bağlı başlık",
"SMTP":"SMTP",
"SMTPAuthPass":"SMTP parolası",
"SMTPAuthUser":"SMTP kullanıcısı",
"SMTPPort":"SMTP portu",
"SMTPServer":"SMTP sunucusu",
"SMTPTLS":"SSL/TLS protokolü",
"SMTPTLSOpts":"SSL/TLS seçenekleri",
"SSLAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"SSLVar":"Çıkartılmış sertifika alanı",
"SSLVarIf":"Koşullu çıkartılmış sertifika alanı",
"Same":"Aynı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_auth":"Doğrulama",
"_authChoice":"Doğrulama tercihi",
"_idp":"IDP EntityID",
"_idpConfKey":"IDP yapılandırma anahtarı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_issuerDB":"Düzenleyici",
"_lassoIdentityDump":"Lasso kimlik dökümü",
"_lassoSessionDump":"Lasso oturum dökümü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_lastAuthnUTime":"Kimlik doğrulama zaman damgası",
"_lastSeen":"Son aktivite zaman damgası",
"_loginHistory":"Giriş geçmişi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_oidc_OP":"Sağlayıcı anahtarı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_oidc_access_token":"Erişim Jetonu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_oidc_id_token":"ID Jetonu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_password":"Parola",
"_passwordDB":"Parola",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_samlToken":"SAML token",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_session_id":"Oturum kimliği",
"_startTime":"Oluşturulma tarihi",
"_timezone":"Zaman dilimi",
"_updateTime":"Güncelleme tarihi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_url":"Orijin URL",
Yadd's avatar
Yadd committed
"_user":"Giriş Yap",
"_userDB":"Kullanıcı",
"_utime":"Oturum zaman damgası",
"activeTimer":"Otomatik kabul süresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"actives":"Etkin",
"adParams":"Active Directory parametreleri",
"adaptativeAuthenticationLevelRules":"Uyarlanabilir doğrulama kuralları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addAppCasPartner":"CAS uygulaması ekle",
"addIDPSamlPartner":"SAML IDP ekle",
"addOidcAttribute":"Nitelik ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addOidcOp":"OpenID Connect Sağlayıcısı Ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addOidcRp":"OpenID Relying Party Ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addSPSamlPartner":"SAML SP ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addSamlAttribute":"Nitelik ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addSrvCasPartner":"CAS sunucusu ekle",
"addTOTPKey":"TOTP anahtarı ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addU2FKey":"U2F anahtarı ekle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"addVhost":"Sanal konak ekle",
"advancedParams":"Gelişmiş parametreler",
"allowedMarkups":"İzin verilen biçimlendirmeler:",
Yadd's avatar
Yadd committed
"always":"Her zaman",
Yadd's avatar
Yadd committed
"apacheAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"apacheParams":"Apache parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"application":"Uygulama",
"applicationDisplay":"Uygulamayı görüntüle",
"applicationList":"Kategoriler ve uygulamalar",
"applyResult":"Sonucu uygula",
"appsInThisCat":"Bu kategorideki uygulamalar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"array":"Dizi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"attributeName":"Nitelik adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"attributesAndMacros":"Nitelikler ve Makrolar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authAndUserdb":"Yetkilendirme ve kullanıcı veri tabanı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authChain":"Doğrulama zinciri",
"authChoice":"Kimlik doğrulama tercihi",
"authChoiceAuthBasic":"Parola doğrulaması için kullanılan seçim",
"authChoiceFindUser":"Kullanıcı hesabını aramak için kullanılan seçim",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authChoiceModules":"İzin verilen modüller",
"authChoiceParam":"URL parametresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authOnly":"Yalnızca kimlik doğrulama",
"authParams":"Kimlik doğrulama parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authentication":"Doğrulama modülü",
"authenticationLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authenticationNeeded":"Doğrulama gerekli",
Yadd's avatar
Yadd committed
"authenticationTitle":"Doğrulama",
"author":"Yazar",
"authorIPAddress":"Yazar IP adresi",
"authorizedValues":"Yetkilendirilmiş değişkenler",
"auto":"Otomatik",
Yadd's avatar
Yadd committed
"autoSignin":"Otomatik Oturum Açma",
Yadd's avatar
Yadd committed
"autoSigninRules":"Kurallar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"avoidAssignment":"İfadelerde atamadan kaçın",
Yadd's avatar
Yadd committed
"backtoportal":"Portala geri dön",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badCasProxyId":"Hatalı CAS vekil servis tanımlayıcısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badChoiceKey":"Tercih menüsünde hatalı anahtar adı",
"badCookieName":"Hatalı çerez adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badCustomFuncName":"Hatalı özelleştirilmiş fonksiyon adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badDomainName":"Hatalı etki alanı adı",
"badEncoding":"Hatalı kodlama",
"badExpression":"Hatalı ifade",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badExpressionAssignment":"İfade bir atama içeriyor. \\x3D kullanarak bu uyarıdan kaçınabilirsin.",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badHeaderName":"Hatalı başlık adı",
"badHostname":"Hatalı konak adı",
"badIPv4Address":"Hatalı IPv4 adresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badKeyName":"Hatalı anahtar adı",
"badLdapUri":"Hatalı LDAP URI",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badMacroName":"Hatalı makro adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badMetadataName":"Hatalı üst veri adı",
"badPemEncoding":"Hatalı PEM kodlaması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"badPerlPackageName":"Hatalı Perl paketi adı",
"badRegexp":"Hatalı düzenli ifade",
"badRequest":"Hatalı istek",
"badSkinRule":"Hatalı dış görünüm kuralı",
"badUrl":"Hatalı URL",
"badValue":"Hatalı değer",
"badVariableName":"Hatalı değişken adı",
"blackList":"Kara liste",
Yadd's avatar
Yadd committed
"bool":"Mantıksal",
Yadd's avatar
Yadd committed
"browse":"Göz at",
Yadd's avatar
Yadd committed
"browseTree":"Ağaca göz at",
"browsersDontStorePassword":"Kullanıcı parolasını tarayıcılarda saklamaktan kaçının",
Yadd's avatar
Yadd committed
"bruteForceAttackProtection":"Kaba kuvvet saldırı koruması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"bruteForceProtection":"Aktivasyon",
"bruteForceProtectionIncrementalTempo":"Artan gecikme",
"bruteForceProtectionLockTimes":"Artan gecikme zamanı",
"bruteForceProtectionMaxAge":"Maksimum ömür",
"bruteForceProtectionMaxFailed":"İzin verilen başarısız girişler",
"bruteForceProtectionMaxLockTime":"Maksimum kilit süresi",
"bruteForceProtectionTempo":"Kilit süresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cancel":"İptal Et",
"captcha":"Captcha modülü",
"captchaCustom":"Captcha modülünü özelleştir",
"captchaOptions":"Captcha modülü seçenekleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"captcha_login_enabled":"Giriş formunda aktivasyon",
"captcha_mail_enabled":"E-posta formu tarafından parola sıfırlamada aktivasyon",
"captcha_register_enabled":"Kayıt formunda aktivasyon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"captcha_size":"Boyut",
"casAccessControlPolicy":"Erişim kontrol ilkesi",
"casApp":"CAS Uygulaması",
"casAppMetaDataExportedVars":"Dışa aktarılan nitelikler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casAppMetaDataMacros":"Makrolar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casAppMetaDataNodes":"CAS Uygulamaları",
"casAppMetaDataOptions":"Seçenekler",
"casAppMetaDataOptionsAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casAppMetaDataOptionsRule":"Kural",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casAppMetaDataOptionsService":"Servis URL'si",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casAppMetaDataOptionsUserAttribute":"Kullanıcı niteliği",
"casAppName":"CAS Uygulama Adı",
"casAttr":"CAS girişi",
"casAttributes":"Dışa aktarılan CAS nitelikleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casParams":"CAS parametreleri",
"casServiceMetadata":"CAS Servisi",
"casSrv":"CAS Sunucusu",
"casSrvMetaDataExportedVars":"Dışa aktarılan nitelikler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casSrvMetaDataNodes":"CAS Sunucuları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casSrvMetaDataOptions":"Seçenekler",
"casSrvMetaDataOptionsDisplay":"Görüntüle",
"casSrvMetaDataOptionsDisplayName":"Görüntülenecek isim",
"casSrvMetaDataOptionsGateway":"Ağ geçidi doğrulaması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casSrvMetaDataOptionsIcon":"İkon yolu",
"casSrvMetaDataOptionsProxiedServices":"Vekil sunucu servisleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casSrvMetaDataOptionsRenew":"Kimlik doğrulamayı yenile",
"casSrvMetaDataOptionsResolutionRule":"Çözünürlük kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casSrvMetaDataOptionsSortNumber":"Sıra",
Yadd's avatar
Yadd committed
"casSrvMetaDataOptionsUrl":"Sunucu URL'si",
"casSrvName":"CAS Sunucu Adı",
"casStorage":"CAS oturumları modül adı",
"casStorageOptions":"CAS oturumları modül seçenekleri",
"casStrictMatching":"Katı URL eşleşmesi kullan",
"casTicketExpiration":"Geçici bilet ömrü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"categoryName":"Kategori ismi",
"cda":"Çoklu alan adları",
"certificateMailContent":"E-posta içeriği",
"certificateResetByMailCeaAttribute":"Sertifika Kesin Tasdik nitelik adı",
"certificateResetByMailCertificateAttribute":"Sertifika ikili içerik nitelik adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"certificateResetByMailManagement":"Sertifika yönetimi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"certificateResetByMailStep1Body":"Mail içeriğini sıfırla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"certificateResetByMailStep1Subject":"Mail başlığını sıfırla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"certificateResetByMailStep2Body":"Doğrulama e-postası içeriği",
Yadd's avatar
Yadd committed
"certificateResetByMailStep2Subject":"Doğrulama e-postası konusu",
"certificateResetByMailURL":"Sayfa URL'sini sıfırla",
"certificateResetByMailValidityDelay":"Sona ermeden önceki minimum süre",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cfgLog":"Özet",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cfgVersion":"Yapılandırma sürümü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkDevOps":"Aktivasyon",
"checkDevOpsCheckSessionAttributes":"Oturum niteliklerini kontrol et",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkDevOpsDisplayNormalizedHeaders":"Normalleştirilmiş başlıkları görüntüle",
"checkDevOpsDownload":"Dosyayı indir",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkState":"Aktivasyon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkStateSecret":"Paylaşılan sır",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUser":"Aktivasyon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserDisplay":"Görüntüle",
"checkUserDisplayComputedSession":"Hesaplanan oturumlar",
"checkUserDisplayEmptyHeaders":"Boş başlıklar",
"checkUserDisplayEmptyValues":"Boş değerler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserDisplayHiddenAttributes":"Gizli nitelikler",
"checkUserDisplayHistory":"Geçmiş",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserDisplayNormalizedHeaders":"Normalleştirilmiş başlıklar",
"checkUserDisplayPersistentInfo":"Kalıcı oturum verisi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserHiddenAttributes":"Gizli nitelikler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserHiddenHeaders":"Gizli başlıklar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserIdRule":"Kimlik kullanım kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserSearchAttributes":"Arama oturumlarında kullanılan nitelikler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUserUnrestrictedUsersRule":"Kısıtlamasız kullanıcı kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkUsers":"TOA profil kontrolü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"checkXSS":"XSS saldırılarını kontrol et",
"checkboxes":"Onay kutuları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"choiceParams":"Tercih parametreleri",
"chooseLogo":"Logo seçin",
"chooseSkin":"Dış görünümü seç",
Yadd's avatar
Yadd committed
"claimName":"İstek adı",
"clickHereToForce":"Zorlamak için buraya tıklayın",
"combModules":"Modül listesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"combination":"Kombinasyon",
"combinationParams":"Kombinasyon parametreleri",
"combineMods":"Modüllerin kombinasyonu",
"comment":"Yorum",
"comments":"Yorumlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"compactConf":"Yapılandırma dosyasını sıkıştır",
Yadd's avatar
Yadd committed
"condition":"Koşul",
"conf":"Yapılandırma",
Yadd's avatar
Yadd committed
"confModuledeprecated":"Bu modül kullanımdan kaldırıldı, kullanmak için lemonldap-ng.ini içinde \"forceUpload=1\" olarak ayarla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"confNotChanged":"Değişiklik tespit edilmedi, kayıt durduruldu",
"confSaved":"Yapılandırma kaydedildi",
"confWasChanged":"Yapılandırma değiştirildi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"confirmFormMethod":"Doğrulama formu için metot",
Yadd's avatar
Yadd committed
"connectionTitle":"Bağlantı",
"content":"İçerik",
Yadd's avatar
Yadd committed
"contentSecurityPolicy":"İçerik güvenlik ilkesi",
"contextSwitching":"İçeriği başka bir kullanıcıyla değiştir",
"contextSwitchingAllowed2fModifications":"2FA modifikasyonlarına izin ver",
"contextSwitchingHiddenAttributes":"Gizli nitelikler",
"contextSwitchingIdRule":"Kimlik kullanım kuralı",
"contextSwitchingRule":"Kuralı kullan",
"contextSwitchingStopWithLogout":"Çıkış yapmayı durdur",
"contextSwitchingUnrestrictedUsersRule":"Kısıtlamasız kullanıcı kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cookieExpiration":"Çerez son kullanma süresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cookieName":"Çerez adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cookieParams":"Çerezler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"corsAllow_Credentials":"Access-Control-Allow-Credentials",
"corsAllow_Headers":"Access-Control-Allow-Headers",
"corsAllow_Methods":"Access-Control-Allow-Methods",
"corsAllow_Origin":"Access-Control-Allow-Origin",
"corsEnabled":"Aktivasyon",
"corsExpose_Headers":"Access-Control-Expose-Headers",
"corsMax_Age":"Access-Control-Max-Age",
Yadd's avatar
Yadd committed
"create":"Oluştur",
Yadd's avatar
Yadd committed
"crossOrigineResourceSharing":"Kökler Arası Kaynak Paylaşımı (CORS)",
Yadd's avatar
Yadd committed
"crowdsec":"Aktivasyon",
"crowdsecAction":"Eylem",
"crowdsecKey":"API anahtarı",
"crowdsecUrl":"Yerel API'nin temel URL'si",
Yadd's avatar
Yadd committed
"cspConnect":"Ajax hedefleri",
"cspDefault":"Varsayılan değer",
"cspFont":"Font kaynağı",
"cspFormAction":"Hedefleri biçimlendir",
"cspFrameAncestors":"Frame ancestors URL",
"cspImg":"Görüntü kaynağı",
"cspScript":"Betik kaynağı",
"cspStyle":"Stil kaynağı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"currentConfiguration":"Mevcut yapılandırma",
"customAddParams":"Ek parametreler",
"customAuth":"Özelleştirilmiş doğrulama modülü",
"customFunctions":"Özel fonksiyonlar",
"customModule":"Özel modül",
"customParams":"Özelleştirilmiş modül adları",
"customPassword":"Özelleştirilmiş parola modülü",
"customPlugins":"Modül listesi",
"customPluginsNode":"Özelleştirilmiş eklentiler",
"customPluginsParams":"Ek parametreler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"customPortalSkin":"Özel portal dış görünümü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"customRegister":"Özelleştirilmiş kayıt modülü",
"customResetCertByMail":"Özelleştirilmiş certificateResetByMail modülü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"customToTrace":"REMOTE_CUSTOM",
Yadd's avatar
Yadd committed
"customUserDB":"Özelleştirilmiş kullanıcı veri tabanı modülü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"databaseLocked":"Veri tabanı başka bir işlem tarafından kilitlendi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"date":"Tarih",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dateTitle":"Tarihler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiAuthChain":"Zincir",
"dbiAuthLoginCol":"Giriş alanı adı",
"dbiAuthPassword":"Parola",
"dbiAuthPasswordCol":"Parola alanı adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiAuthPasswordHash":"Çırpı şeması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiAuthTable":"Kimlik doğrulama tablosu",
"dbiAuthUser":"Kullanıcı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiConnection":"Bağlantı",
"dbiConnectionAuth":"Doğrulama süreci",
"dbiConnectionUser":"Kullanıcı süreci",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiDynamicHash":"dinamik çırpma",
"dbiDynamicHashEnabled":"dinamik çırpı aktivasyonu",
"dbiDynamicHashNewPasswordScheme":"Yeni parolalar için dinamik çırpı şeması",
"dbiDynamicHashValidSaltedSchemes":"Desteklenen tuzlanmış şemalar",
"dbiDynamicHashValidSchemes":"Desteklenen tuzlanmamış şemalar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiExportedVars":"Dışa aktarılan değişkenler",
"dbiParams":"DBI parametreleri",
"dbiPassword":"Parola",
"dbiPasswordMailCol":"E-posta alanı adı",
"dbiSchema":"Şema",
"dbiUserChain":"Zincir",
"dbiUserPassword":"Parola",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dbiUserTable":"Kullanıcı tablosu",
"dbiUserUser":"Kullanıcı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"decryptValue":"Değeri çöz",
"decryptValueFunctions":"Fonksiyonları çöz",
Yadd's avatar
Yadd committed
"decryptValueRule":"Kuralı kullan",
"default":"Varsayılan",
"defaultRule":"Varsayılan kural",
"deleteEntry":"Sil",
"deleteNotification":"Sil",
"deleteSession":"Oturumu sil",
"deleteTOTPKey":"TOTP anahtarını sil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"deleteU2FKey":"U2F anahtarını sil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"demoExportedVars":"Dışa aktarılan değişkenler",
"demoParams":"Gösterim parametreleri",
"description":"Açıklama",
"dest":"Alıcı",
"devOpsCheck":"DevOps eğitici dosyasını kontrol edin",
Yadd's avatar
Yadd committed
"diffViewer":"Fark görüntüleyici",
Yadd's avatar
Yadd committed
"diffWithPrevious":"önceki ile farkı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"disablePersistentStorage":"Depolamayı devre dışı bırak",
Yadd's avatar
Yadd committed
"disabled":"Devre dışı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"displaySessionId":"Oturum kimliğini görüntüle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"dn":"DN",
"domain":"Etki alanı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"done":"tamam",
"dones":"Tamam",
"doubleCookie":"İkili çerez (HTTP ve HTTPS)",
"doubleCookieForSingleSession":"Tek oturum için ikili çerez",
Yadd's avatar
Yadd committed
"down":"Aşağı taşı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"download":"İndir",
"downloadIt":"İndir",
"duplicate":"Mükerrer",
"edit":"Düzenle",
"editContent":"İçeriği düzenle",
"emptyConf":"Boş yapılandırma",
"emptyValueNotAllowed":"Boş değere izin verilmez",
Yadd's avatar
Yadd committed
"enabled":"Etkin",
Yadd's avatar
Yadd committed
"enterPassword":"Parolayı gir (isteğe bağlı)",
"error":"Hata",
"errors":"HATALAR",
"exportedAttr":"Dışa aktarılan SOAP/REST nitelikleri",
"exportedHeaders":"Dışa aktarılan başlıklar",
"exportedVars":"Dışa Aktarılan Değişkenler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ext2FSendCommand":"Komutu gönder",
"ext2FValidateCommand":"Doğrulama komutu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ext2f":"Dış kaynaklı ikinci faktör",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ext2fActivation":"Aktivasyon",
"ext2fAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ext2fCodeActivation":"Düzenli ifade kodla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ext2fLabel":"Etiket",
"ext2fLogo":"Logo",
"facebookAppId":"Facebook uygulama ID",
Yadd's avatar
Yadd committed
"facebookAppSecret":"Facebook uygulama gizli anahtar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"facebookAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"facebookExportedVars":"Dışa aktarılan değişkenler",
"facebookParams":"Facebook parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"facebookUserField":"Alan kullanıcı kimliği içeriyor",
"failedLoginNumber":"Maksimum başarısız giriş sayısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"fileToUpload":"Yüklenecek dosya",
Yadd's avatar
Yadd committed
"findUser":"Aktivasyon",
"findUserControl":"Parametre kontrolü",
"findUserExcludingAttributes":"Hariç tutulan nitelikler",
"findUserSearchingAttributes":"Nitelikleri ara",
"findUserWildcard":"Karakter özel sembol olarak kullanıldı",
"findUsers":"Kullanıcı hesabına göre ara",
Yadd's avatar
Yadd committed
"forbidden":"Bu sayfayı görüntülemek için yetkili değilsiniz",
Yadd's avatar
Yadd committed
"forceSave":"Kaydetmeye zorla",
"formReplay":"Form tekrarı",
"formTimeout":"Form zaman aşımı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"format":"Biçim",
Yadd's avatar
Yadd committed
"forms":"Formlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"friendlyName":"Kolay ad",
Yadd's avatar
Yadd committed
"generalParameters":"Genel Parametreler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"githubAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"githubClientID":"İstemci ID",
"githubClientSecret":"İstemci sırrı",
"githubParams":"GitHub Parametreleri",
"githubScope":"Kapsam",
"githubUserField":"Alan kullanıcı kimliği içeriyor",
Yadd's avatar
Yadd committed
"globalLogout":"Global çıkış",
"globalLogoutCustomParam":"Özelleştirilmiş parametreler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"globalLogoutRule":"Aktivasyon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"globalLogoutTimer":"Otomatik kabul süresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"globalStorage":"Apache::Session modülü",
"globalStorageOptions":"Apache::Session modül parametreleri",
"gpgAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"gpgDb":"GPG veritabanı",
"gpgParams":"GPG parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"grantSessionRules":"Açılış koşulları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"groups":"Gruplar",
"groupsBeforeMacros":"Grupları makrolardan önce hesapla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"hGroups":"Gruplar (HashRef)",
Yadd's avatar
Yadd committed
"hashkey":"Anahtar",
"headers":"HTTP Başlıkları",
"hiddenAttributes":"Gizli nitelikler",
"hide":"Gizle",
"hideHelp":"Yardımı gizle",
"hideOldPassword":"Eski parolayı gizle",
"hideTree":"Ağacı gizle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"hostname":"Konak adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"httpOnly":"Javascript koruması",
"https":"HTTPS",
Yadd's avatar
Yadd committed
"impersonation":"Başka bir kullanıcı gibi davran",
Yadd's avatar
Yadd committed
"impersonationHiddenAttributes":"Gizli nitelikler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"impersonationIdRule":"Kimlik kullanım kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"impersonationMergeSSOgroups":"Sahte ve gerçek TOA gruplarını birleştir",
Yadd's avatar
Yadd committed
"impersonationRule":"Kuralı kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"impersonationSkipEmptyValues":"Boş değerleri geç",
"impersonationUnrestrictedUsersRule":"Kısıtlamasız kullanıcı kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"incompleteForm":"Gerekli alanlar eksik",
"index":"Dizin",
Yadd's avatar
Yadd committed
"infoFormMethod":"Bilgi formu için metot",
Yadd's avatar
Yadd committed
"instance":"Örnek",
Yadd's avatar
Yadd committed
"int":"Sayı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"internalReference":"Dahili referans",
Yadd's avatar
Yadd committed
"invalidSessionData":"Geçersiz oturum verisi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ipAddr":"IP adresi",
"ipAddresses":"IP adresleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"issuerDBCAS":"CAS",
"issuerDBCASActivation":"Aktivasyon",
"issuerDBCASOptions":"Seçenekler",
"issuerDBCASPath":"Yol",
"issuerDBCASRule":"Kuralı kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"issuerDBGet":"GET",
"issuerDBGetActivation":"Aktivasyon",
"issuerDBGetParameters":"GET parametreleri",
"issuerDBGetPath":"Yol",
"issuerDBGetRule":"Kuralı kullan",
"issuerDBOpenID":"OpenID",
"issuerDBOpenIDActivation":"Aktivasyon",
"issuerDBOpenIDConnect":"OpenID Connect",
"issuerDBOpenIDConnectActivation":"Aktivasyon",
"issuerDBOpenIDConnectPath":"Yol",
"issuerDBOpenIDConnectRule":"Kuralı kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"issuerDBOpenIDOptions":"Seçenekler",
"issuerDBOpenIDPath":"Yol",
"issuerDBOpenIDRule":"Kuralı kullan",
"issuerDBSAML":"SAML",
"issuerDBSAMLActivation":"Aktivasyon",
"issuerDBSAMLPath":"Yol",
"issuerDBSAMLRule":"Kuralı kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"issuerOptions":"Seçenekler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"issuerParams":"Düzenleyici modülleri",
"issuersTimeout":"Düzenleyici zaman aşımı",
"jqueryButtonSelector":"jQuery buton seçici (isteğe bağlı)",
"jqueryFormSelector":"jQuery form seçici (isteğe bağlı)",
"jqueryUrl":"jQuery URL (isteğe bağlı)",
Yadd's avatar
Yadd committed
"jsRedirect":"Yönlendirme mesajı",
"kerberosParams":"Kerberos parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"key":"Şifreleme anahtarı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"keyPassword":"Anahtar parola",
Yadd's avatar
Yadd committed
"keyname":"Anahtar ismi",
"keys":"Anahtarlar",
"krbAllowedDomains":"İzin verilen alan adları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"krbAuthnLevel":"Kerberos kimlik doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"krbByJs":"Ajax isteği kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"krbKeytab":"keytab dosyası",
"krbRemoveDomain":"Kerberos kullanıcı adından etki alanını kaldır",
Yadd's avatar
Yadd committed
"label":"Etiket",
"languages":"Diller",
"latest":"En son",
"ldap":"LDAP",
"ldapAllowResetExpiredPassword":"Süresi dolmuş bir parolayı sıfırlamaya izin ver",
"ldapAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapBase":"Kullanıcı arama tabanı",
"ldapCAFile":"CA dosya yolu",
"ldapCAPath":"CA dizin yolu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapChangePasswordAsUser":"Kullanıcı olarak değiştir",
"ldapConnection":"Bağlantı",
"ldapExportedVars":"Dışa aktarılan değişkenler",
"ldapFilters":"Filtreler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapGetUserBeforePasswordChange":"Parola değişikliğinden önce kullanıcıya göre ara",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapGroupAttributeName":"Hedef nitelik",
"ldapGroupAttributeNameGroup":"Grup kaynağı niteliği",
"ldapGroupAttributeNameSearch":"Aranan nitelikler",
"ldapGroupAttributeNameUser":"Kullanıcı kaynağı niteliği",
"ldapGroupBase":"Arama tabanı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapGroupDecodeSearchedValue":"Aranan değeri çöz",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapGroupObjectClass":"Nesne sınıfı",
"ldapGroupRecursive":"Özyinelemeli",
"ldapGroups":"Gruplar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapIOTimeout":"Operasyon zaman aşımı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapITDS":"IBM Tivoli DS desteği",
"ldapParams":"LDAP parametreleri",
"ldapPassword":"Parola",
"ldapPasswordResetAttribute":"Niteliği sıfırla",
"ldapPasswordResetAttributeValue":"Değeri sıfırla",
"ldapPort":"Sunucu portu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapPpolicyControl":"Parola ilkesi kontrolü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapPwdEnc":"LDAP parola kodlaması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapRaw":"İkili nitelikler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapSearchDeref":"Takma ad yönlendirmeleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapServer":"Konak sunucu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapSetPassword":"Parola değiştirme işlemi genişletilmiş",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapTimeout":"Bağlantı zaman aşımı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapUsePasswordResetAttribute":"Sıfırlama niteliklerini kullan",
"ldapVerify":"LDAP sunucu sertifikasını doğrulayın",
Yadd's avatar
Yadd committed
"ldapVersion":"Sürüm",
"level":"Seviye",
Yadd's avatar
Yadd committed
"linkedInAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"linkedInClientID":"İstemci ID",
Yadd's avatar
Yadd committed
"linkedInClientSecret":"İstemci sırrı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"linkedInFields":"Aranan alanlar",
"linkedInScope":"Kapsam",
Yadd's avatar
Yadd committed
"linkedInUserField":"Alan kullanıcı kimliği içeriyor",
Yadd's avatar
Yadd committed
"linkedinParams":"LinkedIn Parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"load":"Yükle",
"loadFromUrl":"URL'den yükle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"loadedConfiguration":"Yüklenen yapılandırma",
Yadd's avatar
Yadd committed
"localSessionStorage":"Önbellek modülü",
"localSessionStorageOptions":"Önbellek modülü seçenekleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"locationRules":"Erişim kuralları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"logParams":"Günlükler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"loginHistory":"Giriş geçmişi",
"loginHistoryEnabled":"Aktivasyon",
"logo":"Logo",
"logout":"Çıkış Yap",
Yadd's avatar
Yadd committed
"logoutServices":"Çıkış yap",
Yadd's avatar
Yadd committed
"lwpOpts":"Sunucu istekleri için seçenekler",
"lwpSslOpts":"Sunucu istekleri için SSL seçenekleri",
"macros":"Makrolar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mail2f":"E-posta ile ikinci faktör",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mail2fActivation":"Aktivasyon",
"mail2fAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mail2fBody":"E-posta içeriği",
"mail2fCodeRegex":"Düzenli ifade kodla",
"mail2fLabel":"Etiket",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mail2fLogo":"Logo",
"mail2fSessionKey":"Oturum anahtarı e-posta adresini içeriyor",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mail2fSubject":"E-posta konusu",
"mail2fTimeout":"Kod zaman aşımı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mailBody":"Başarılı e-posta içeriği",
"mailCharset":"Karakter seti",
"mailConfirmBody":"Doğrulama e-postası içeriği",
"mailConfirmSubject":"Doğrulama e-postası konusu",
"mailContent":"E-posta içeriği",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mailFrom":"E-posta göndericisi",
"mailHeaders":"E-posta başlıkları",
"mailLDAPFilter":"E-posta filtresi",
"mailOnPasswordChange":"Parola değiştiğinde bir e-posta gönder",
"mailOther":"Diğer",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mailReplyTo":"Adresi yanıtla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mailSessionKey":"Oturum anahtarı e-posta adresini içeriyor",
"mailSubject":"Başarılı e-posta konusu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mailTimeout":"Parola sıfırlama isteğinin geçerlilik süresi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"mailUrl":"Sayfa URL'sini sıfırla",
"maintenance":"Bakım modu",
"malformedValue":"Hatalı biçimlendirilmiş değer",
"managerDn":"Hesap",
"managerPassword":"Parola",
"mandatory":"Zorunlu",
"markAsDone":"Tamamlandı olarak işaretle",
"memberOfSSOGroups":"TOA gruplarına üye",
"menu":"Menü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"menuCategory":"Menü kategorisi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"message":"Mesaj",
"messages":"Mesajlar",
"modulesTitle":"Kullanılan modüller",
Yadd's avatar
Yadd committed
"multiIp":"Çoklu IP",
Yadd's avatar
Yadd committed
"multiValuesSeparator":"Ayırıcı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"multipleSessions":"Çoklu oturumlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"name":"Ad",
Yadd's avatar
Yadd committed
"needConfirmation":"Yeni bir yapılandırma mevcut. Bunu kaydetmeye zorlamak için 'kaydet' butonunun yanındaki onay kutusuna tıklayın.",
Yadd's avatar
Yadd committed
"networkProblem":"Ağ problemi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"never":"Asla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newApp":"Yeni uygulama",
"newCat":"Yeni kategori",
"newCertificate":"Yeni sertifika",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newCfgAvailable":"Yeni bir yapılandırma mevcut",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newChain":"Yeni zincir",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newCmbMod":"Yeni modül",
"newCmbOver":"Yeni parametre",
"newEntry":"Yeni kayıt",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newGrantRule":"Yeni imtiyaz kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newHost":"Yeni konak",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newLocationWarning":"Aktivasyon",
"newLocationWarningLocationAttribute":"Oturum özelliği konum içerir",
"newLocationWarningLocationDisplayAttribute":"Görüntülenecek oturum özelliği",
"newLocationWarningMailAttribute":"Oturum postası özelliği",
"newLocationWarningMailBody":"Uyarı postası içeriği",
"newLocationWarningMailSubject":"Uyarı postası konusu",
"newLocationWarningMaxValues":"Dikkate alınacak maksimum konum sayısı",
"newLocationWarnings":"Yeni konum uyarısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newPost":"Yeni form tekrarı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newPostVar":"Yeni değişken",
"newRSAKey":"Yeni anahtarlar",
"newRule":"Yeni kural",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newSfExtra":"Yeni ikinci faktör",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newSfOver":"Yeni parametre",
Yadd's avatar
Yadd committed
"newValue":"Yeni değer",
"next":"Sonraki",
Yadd's avatar
Yadd committed
"nginxCustomHandlers":"Özel Nginx işleyicileri",
"noAjaxHook":"Ajax için yönlendirmeleri tut",
"noData":"Görüntülenecek veri yok",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notABoolean":"Mantıksal değil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notAValidPerlExpression":"Geçerli bir Perl ifadesi değil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notAnInteger":"Bir rakam değil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notification":"Aktivasyon",
"notificationCreated":"Bildirim oluşturuldu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notificationDefaultCond":"Varsayılan koşul",
"notificationDeleted":"Bildirim tamamlandı olarak işaretlendi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notificationDone":"Bildirim tamamlandı",
"notificationNotCreated":"Bildirim oluşturulmadı",
"notificationNotDeleted":"Bildirim tamamlandı olarak işaretlenmedi",
"notificationNotFound":"Bildirim bulunamadı",
"notificationNotPurged":"Bildirim kalıcı olarak kaldırılmadı",
"notificationPurged":"Bildirimler kalıcı olarak kaldırıldı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notificationServer":"Bildirim sunucusu",
"notificationServerDELETE":"DELETE metodu",
"notificationServerGET":"GET metodu",
"notificationServerMethods":"HTTP metotları",
"notificationServerPOST":"POST metodu",
"notificationServerSentAttributes":"Gönderilecek bildirim parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notificationStorage":"Depolama modülü",
"notificationStorageOptions":"Depolama modülü parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notificationWildcard":"Tüm kullanıcılar için joker karakter",
"notificationXSLTfile":"Özelleştirilmiş XSLT dosyası",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notification_s":"bildirim(ler)",
"notifications":"Bildirimler",
"notificationsDone":"Bildirimler tamamlandı",
"notificationsExplorer":"Explorer",
Yadd's avatar
Yadd committed
"notifyDeleted":"Silinen oturumları görüntüle",
"notifyOther":"Diğer oturumları görüntüle",
"nullAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"nullParams":"Boş parametreler",
"number":"Numara",
"off":"Kapalı",
"offlineSessions":"Çevrimdışı oturumlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcAttribute":"OIDC Niteliği",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"oidcConsents":"OpenID Connect İzinleri",
"oidcOP":"OpenID Connect Sağlayıcısı",
"oidcOPMetaDataExportedVars":"Dışa aktarılan nitelikler",
"oidcOPMetaDataJSON":"Üst veri",
"oidcOPMetaDataJWKS":"JWKS verisi",
"oidcOPMetaDataNode":"OpenID Connect Sağlayıcıları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataNodes":"OpenID Connect Sağlayıcıları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptions":"Seçenekler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsAcrValues":"ACR değerleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsCheckJWTSignature":"JWT imzasını kontrol et",
"oidcOPMetaDataOptionsClientID":"İstemci ID",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsClientSecret":"İstemci sırrı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsConfiguration":"Yapılandırma",
"oidcOPMetaDataOptionsConfigurationURI":"Yapılandırma uç noktası",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplay":"Görüntüle",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplayName":"Görüntülenen ad",
"oidcOPMetaDataOptionsDisplayParams":"Görüntüle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsIDTokenMaxAge":"ID Jetonu maksimum ömrü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsJWKSTimeout":"JWKS verisi zaman aşımı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsMaxAge":"Maksimum ömür",
"oidcOPMetaDataOptionsPrompt":"İstem",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsProtocol":"Protokol",
"oidcOPMetaDataOptionsResolutionRule":"Çözünürlük kuralı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsScope":"Kapsam",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsSortNumber":"Sıra",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsStoreIDToken":"ID Jetonu Sakla",
"oidcOPMetaDataOptionsTokenEndpointAuthMethod":"Jeton uç noktası doğrulama metodu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPMetaDataOptionsUiLocales":"Yerel UI",
"oidcOPMetaDataOptionsUseNonce":"Tek seferlik anahtarı kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcOPName":"OpenID Connect Sağlayıcı Adı",
"oidcParams":"OpenID Connect parametreleri",
"oidcRP":"OpenID Connect Relying Party",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPCallbackGetParam":"GET parametresini geri çağır",
"oidcRPMetaDataExportedVars":"Dışa aktarılan nitelikler (talepler)",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataMacros":"Makrolar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataNode":"OpenID Connect Relying Parties",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataNodes":"OpenID Connect Relying Parties",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptions":"Seçenekler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsAccessTokenClaims":"Erişim Jetonundaki isteklere izin ver",
"oidcRPMetaDataOptionsAccessTokenExpiration":"Erişim Jetonları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsAccessTokenJWT":"Erişim Jetonu için JWT formatını kullan",
"oidcRPMetaDataOptionsAccessTokenSignAlg":"Erişim jetonu imzalama algoritması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsAdditionalAudiences":"Ek hedef kitleler",
"oidcRPMetaDataOptionsAdvanced":"Gelişmiş",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsAllowClientCredentialsGrant":"OAuth2.0 Client Credentials Grant İzin Ver",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsAllowOffline":"Çevrimdışı erişime izin ver",
"oidcRPMetaDataOptionsAllowPasswordGrant":"OAuth2.0 Password Grant İzin Ver",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"oidcRPMetaDataOptionsAuthorizationCodeExpiration":"Yetkilendirme Kodları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsBasic":"Temel",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsBypassConsent":"İzni es geç",
"oidcRPMetaDataOptionsClientID":"İstemci ID",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsClientSecret":"İstemci sırrı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsDisplay":"Görüntüle",
"oidcRPMetaDataOptionsDisplayName":"Görüntülenen ad",
"oidcRPMetaDataOptionsExtraClaims":"Kapsam değerleri içeriği",
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenExpiration":"ID Jetonları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenForceClaims":"ID Jetonunda özelliklerin yayınlanmasını zorla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsIDTokenSignAlg":"ID Token imzalama algoritması",
"oidcRPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutSessionRequired":"Oturum gerekli",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutType":"Tür",
"oidcRPMetaDataOptionsLogoutUrl":"URL",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsOfflineSessionExpiration":"Çevrimdışı oturumlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsPostLogoutRedirectUris":"Çıkış için izin verilen yönlendirme adresleri",
"oidcRPMetaDataOptionsPublic":"Açık istemci",
"oidcRPMetaDataOptionsRedirectUris":"Giriş için izin verilen yönlendirme adresleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsRefreshToken":"Yeni jetonları kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsRequirePKCE":"PKCE gerektir",
"oidcRPMetaDataOptionsRule":"Erişim kuralı",
"oidcRPMetaDataOptionsTimeouts":"Zaman aşımları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataOptionsUserIDAttr":"Kullanıcı niteliği",
"oidcRPMetaDataOptionsUserInfoSignAlg":"UserInfo yanıt formatı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPMetaDataScopeRules":"Kapsam kuralları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPName":"OpenID Connect RP Adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcRPStateTimeout":"Oturum zaman aşımını belirle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceAccessTokenExpiration":"Erişim Jetonu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceAllowAuthorizationCodeFlow":"Yetkilendirme Kodu Akışı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceAllowDynamicRegistration":"Aktivasyon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceAllowHybridFlow":"Hibrit Akış",
"oidcServiceAllowImplicitFlow":"Kapalı Akış",
"oidcServiceAllowOffline":"Çevrimdışı erişime izin ver",
"oidcServiceAllowOnlyDeclaredScopes":"Sadece belirli kapsamlara izin ver",
"oidcServiceAuthorizationCodeExpiration":"Yetkilendirme Kodu",
"oidcServiceDynamicRegistration":"Dinamik kayıtlanma",
"oidcServiceDynamicRegistrationExportedVars":"Dışa aktarılan değişkenler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceDynamicRegistrationExtraClaims":"Ekstra haklar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceIDTokenExpiration":"ID Jetonu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceKeyIdSig":"Anahtar ID imzalama",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaData":"OpenID Connect Servisi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataAuthnContext":"Doğrulama bağlamı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataAuthorizeURI":"Yetkilendirme",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataBackChannelURI":"Arka-Kanal URI",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataCheckSessionURI":"Oturumu Kontrol Et",
"oidcServiceMetaDataEndPoints":"Uç noktalar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataEndSessionURI":"Oturumun sonu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataFrontChannelURI":"Ön-Kanal URI",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataIntrospectionURI":"İntrospeksiyon",
"oidcServiceMetaDataIssuer":"Düzenleyici tanımlayıcı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataJWKSURI":"JWKS",
"oidcServiceMetaDataKeys":"Anahtarlar",
"oidcServiceMetaDataRegistrationURI":"Kayıt",
"oidcServiceMetaDataSecurity":"Güvenlik",
"oidcServiceMetaDataSessions":"Oturumlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataTimeouts":"Zaman aşımları",
"oidcServiceMetaDataTokenURI":"Jetonlar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServiceMetaDataUserInfoURI":"Kullanıcı Bilgisi",
"oidcServiceOfflineSessionExpiration":"Çevrimdışı oturum",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcServicePrivateKeySig":"Özel anahtar imzalama",
"oidcServicePublicKeySig":"Açık anahtar imzalama",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oidcStorage":"Oturumlar modülü adı",
"oidcStorageOptions":"Oturumlar modülü seçenekleri",
"ok":"Tamam",
"oldNotifFormat":"Eski XML formatını kullan",
Yadd's avatar
Yadd committed
"oldValue":"Eski değer",
"on":"Açık",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdAttr":"OpenID girişi",
"openIdAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"openIdExportedVars":"Dışa aktarılan değişkenler",
"openIdIDPList":"Yetkilendirilmiş alan adları",
"openIdIssuerSecret":"Secret token",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSPList":"Yetkilendirilmiş alan adları",
"openIdSecret":"Secret token",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg":"SREG haritalama",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg_country":"Ülke",
"openIdSreg_dob":"Doğum tarihi",
"openIdSreg_email":"E-posta",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg_fullname":"Tam adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg_gender":"Cinsiyet",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg_language":"Dil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg_nickname":"Rumuz",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openIdSreg_postcode":"Posta kodu",
"openIdSreg_timezone":"Zaman dilimi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"openidParams":"OpenID parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"overPrm":"Aşırı yüklenmiş parametreler",
"pamAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"pamParams":"PAM parametreleri",
"pamService":"PAM Servisi",
"password":"Parola",
"passwordDB":"Parola modülü",
"passwordManagement":"Parola yönetimi",
"passwordPolicy":"Parola ilkesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"passwordPolicyActivation":"Aktivasyon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"passwordPolicyMinDigit":"Minimum rakam karakter sayısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"passwordPolicyMinLower":"Minimum küçük harf karakter sayısı",
"passwordPolicyMinSize":"Minimum parola uzunluğu",
"passwordPolicyMinSpeChar":"Minimum özel karakter sayısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"passwordPolicyMinUpper":"Minimum büyük harf karakter sayısı",
"passwordPolicySpecialChar":"İzin verilen özel karakter sayısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"passwordResetAllowedRetries":"Maksimum parola sıfırlama denemesi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"persistent":"Kalıcı",
"persistentSessions":"Kalıcı oturumlar",
"persistentStorage":"Apache::Session modülü",
"persistentStorageOptions":"Apache::Session modül parametreleri",
"plugins":"Eklentiler",
"port":"Port",
"portal":"URL",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalAntiFrame":"Anti iFrame koruması",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalButtons":"Giriş sayfasındaki butonlar",
"portalCaptcha":"Captcha",
"portalCheckLogins":"Son girişleri kontrol et",
"portalCustomCss":"Özelleştirilmiş CSS dosyası",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalCustomization":"Özelleştirme",
"portalDisplayAppslist":"Uygulamalar listesi",
"portalDisplayCertificateResetByMail":"Sertifikanızı sıfırlayın",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalDisplayChangePassword":"Parola değişimi",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalDisplayGeneratePassword":"Parola oluşturma kutusunu görüntüle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalDisplayLoginHistory":"Giriş Geçmişi",
"portalDisplayLogout":"Çıkış Yap",
"portalDisplayOidcConsents":"OIDC İzinleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalDisplayPasswordPolicy":"Politikayı parola form alanında görüntüle",
"portalDisplayRefreshMyRights":"Görüntüleme hakları yenileme bağlantısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalDisplayRegister":"Yeni hesap kaydet",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalDisplayResetPassword":"Parolayı sıfırla",
"portalEnablePasswordDisplay":"Parolayı göstermeye izin ver",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalErrorOnExpiredSession":"Süresi dolmuş oturumda hatayı göster",
"portalErrorOnMailNotFound":"E-posta bulunamadığında hatayı göster",
"portalFavicon":"Favicon",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalForceAuthn":"Kimlik doğrulamaya zorla",
"portalForceAuthnInterval":"Kimlik doğrulama aralığını zorla",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalMainLogo":"Ana logo",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalMenu":"Menü",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalModules":"Modüller aktivasyonu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalOpenLinkInNewWindow":"Yeni pencere",
"portalOther":"Diğer",
"portalParams":"Portal",
"portalPingInterval":"Ping Aralığı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalRedirection":"Portal yönlendirmeleri",
"portalRequireOldPassword":"Eski parola gerekli",
"portalServers":"Portal sunucuları",
"portalSkin":"Varsayılan Dış Görünüm",
"portalSkinBackground":"Dış görünüm arka planı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalSkinRules":"Dış görünüm görüntüleme kuralları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"portalStatus":"Portal durumunu yayınla",
"portalUserAttr":"Kullanıcı niteliği",
Yadd's avatar
Yadd committed
"post":"Form tekrarı",
"postTargetUrl":"Hedef URL'yi biçimlendir (isteğe bağlı)",
Yadd's avatar
Yadd committed
"postUrl":"Form URL'si",
"postedVars":"Gönderilecek değişkenler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"previous":"Önceki",
"privateKey":"Özel anahtar",
"proxyAuthService":"URL",
"proxyAuthServiceChoiceParam":"Tercih parametresi",
"proxyAuthServiceChoiceValue":"Tercih değeri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"proxyAuthServiceImpersonation":"Başka bir kullanıcı gibi davran",
Yadd's avatar
Yadd committed
"proxyAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"proxyCookieName":"Çerez adı",
"proxyInternalPortal":"Dahili Portal",
Yadd's avatar
Yadd committed
"proxyParams":"Proxy parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"proxySessionService":"Oturum servis URL'si",
Yadd's avatar
Yadd committed
"proxyUseSoap":"REST yerine SOAP kullan",
"publicKey":"Açık anahtar",
"purgeNotification":"Bildirimi kalıcı olarak sil",
Yadd's avatar
Yadd committed
"radius2f":"Radius ile ikinci faktör",
Yadd's avatar
Yadd committed
"radius2fActivation":"Aktivasyon",
"radius2fAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"radius2fLabel":"Etiket",
Yadd's avatar
Yadd committed
"radius2fLogo":"Logo",
"radius2fSecret":"Paylaşılan sır",
"radius2fServer":"Sunucu konak adı",
"radius2fTimeout":"Doğrulama zaman aşımı",
"radius2fUsernameSessionKey":"Oturum anahtarı giriş içerir",
Yadd's avatar
Yadd committed
"radiusAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"radiusParams":"Radius parametreleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"radiusSecret":"Paylaşılan sır",
Yadd's avatar
Yadd committed
"radiusServer":"Sunucu konak adı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"randomPasswordRegexp":"Parola üretimi için düzenli ifade",
Yadd's avatar
Yadd committed
"readOnlyMode":"Salt-okunur mod",
Yadd's avatar
Yadd committed
"redirectFormMethod":"Yönlendirme formu için metot",
"redirection":"İşleyici yönlendirmeleri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"reference":"Referans",
Yadd's avatar
Yadd committed
"refreshSessions":"Oturum API'sini yenile",
Yadd's avatar
Yadd committed
"regexp":"Düzenli ifade",
"regexps":"Düzenli ifadeler",
Yadd's avatar
Yadd committed
"register":"Yeni hesap kaydet",
"registerConfirmBody":"Doğrulama postası için gövde",
"registerConfirmSubject":"Doğrulama postası için konu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"registerDB":"Kayıt modülü",
"registerDoneBody":"Kimlik bilgileri postası için gövde",
"registerDoneSubject":"Kimlik bilgileri postası için konu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"registerTimeout":"Kayıt isteğinin geçerlilik süresi",
"registerUrl":"Kayıt sayfası URL'si",
"reloadParams":"Yapılandırma yeniden yüklendi",
"reloadTimeout":"Yeniden yükleme zaman aşımı",
"reloadUrls":"URL'leri yeniden yükle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"remoteCookieName":"Çerez adı",
"remoteGlobalStorage":"Oturumlar modülü",
"remoteGlobalStorageOptions":"Oturumlar modülü seçenekleri",
"remoteParams":"Uzak parametreler",
"remotePortal":"Portal URL",
Yadd's avatar
Yadd committed
"replaceByFile":"Dosyayla değiştir",
"requireToken":"Formlar için jeton gerekir",
"rest2f":"REST ile ikinci faktör",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rest2fActivation":"Aktivasyon",
"rest2fAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"rest2fInitArgs":"Başlangıç argümanları",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rest2fInitUrl":"Başlangıç URL",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rest2fLabel":"Etiket",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rest2fLogo":"Logo",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rest2fVerifyArgs":"Argümanları Doğrula",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rest2fVerifyUrl":"URL'yi Doğrula",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restAuthServer":"Doğrulama sunucusu",
"restAuthUrl":"Doğrulama URL'si",
"restAuthnLevel":"Doğrulama seviyesi",
"restClockTolerance":"Sunucu saat toleransı",
"restConfigServer":"Yapılandırma sunucusu",
"restExportSecretKeys":"Gizli nitelikleri dışa aktar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restFindUserDBUrl":"Kullanıcı hesapları URL'si",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restParams":"REST parametreleri",
"restPasswordServer":"Parola sıfırlama sunucusu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restPwdConfirmUrl":"Parola doğrulama bağlantısı",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restPwdModifyUrl":"Parola değişikliği URL'si",
"restServices":"REST servisleri",
"restSessionServer":"Oturum sunucusu",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restUserDBUrl":"Kullanıcı verisi URL'si",
Yadd's avatar
Yadd committed
"restore":"Geri yükle",
"restoreConf":"Yapılandırmayı geri yükle",
Yadd's avatar
Yadd committed
"returnUrl":"Dönüş URL'si",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rp":"Relying Party",
"rule":"Kural",
"ruleAuthnLevel":"Gereken doğrulama seviyesi",
"rules":"Kurallar",
Yadd's avatar
Yadd committed
"rulesAuthnLevel":"Gereken doğrulama seviyeleri",
"sameSite":"Çerez SimeSite değeri",
Yadd's avatar
Yadd committed
"saml":"SAML",
"samlAdvanced":"Gelişmiş",
"samlAttribute":"SAML niteliği",
"samlAttributeAuthorityDescriptor":"Nitelik Yetkisi",
"samlAttributeAuthorityDescriptorAttributeService":"Nitelik Servisi",
"samlAttributeAuthorityDescriptorAttributeServiceSOAP":"SOAP",
"samlAuthnContextMap":"Kimlik doğrulama bağlamları",
"samlAuthnContextMapKerberos":"Kerberos",
"samlAuthnContextMapPassword":"Parola",
"samlAuthnContextMapPasswordProtectedTransport":"Parola korumalı taşıma",
"samlAuthnContextMapTLSClient":"TLS istemcisi",
"samlCommonDomainCookie":"Ortak Etki Alanı Çerezi",
"samlCommonDomainCookieActivation":"Aktivasyon",
"samlCommonDomainCookieDomain":"Ortak etki alanı",
"samlCommonDomainCookieReader":"Okuyucu URL",
"samlCommonDomainCookieWriter":"Yazıcı URL",
"samlDiscoveryProtocol":"Keşif Protokolü",
"samlDiscoveryProtocolActivation":"Aktivasyon",
"samlDiscoveryProtocolIsPassive":"Pasif mi",
"samlDiscoveryProtocolPolicy":"Politika",
"samlDiscoveryProtocolURL":"Endpoint URL",
"samlEntityID":"Varlık Tanımlayıcı",
"samlIDP":"SAML kimlik sağlayıcısı",
"samlIDPMetaDataExportedAttributes":"Dışa aktarılan nitelikler",
"samlIDPMetaDataNodes":"SAMP Kimlik Sağlayıcıları",
"samlIDPMetaDataOptions":"Seçenekler",
"samlIDPMetaDataOptionsAdaptSessionUtime":"Oturum kullanım ömrünü uyarla",
"samlIDPMetaDataOptionsAllowLoginFromIDP":"IDP'den girişe izin ver",
"samlIDPMetaDataOptionsAllowProxiedAuthn":"Vekilleştirilmiş doğrulamaya izin ver",
"samlIDPMetaDataOptionsAuthnRequest":"Doğrulama isteği",
"samlIDPMetaDataOptionsBinding":"Bağlayıcı",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckAudience":"Hedef kitle koşullarını kontrol et",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckSLOMessageSignature":"SLO mesaj imzasını kontrol et",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckSSOMessageSignature":"TOA mesaj imzasını kontrol et",
"samlIDPMetaDataOptionsCheckTime":"Zaman koşullarını kontrol et",
"samlIDPMetaDataOptionsDisplay":"Görüntüle",
"samlIDPMetaDataOptionsDisplayName":"Görüntülenen ad",
"samlIDPMetaDataOptionsDisplayParams":"Görüntüle",
"samlIDPMetaDataOptionsEncryptionMode":"Şifreleme modu",
"samlIDPMetaDataOptionsForceAuthn":"Kimlik doğrulamaya zorla",
"samlIDPMetaDataOptionsForceUTF8":"UTF-8'e zorla",
"samlIDPMetaDataOptionsIcon":"Logo",
"samlIDPMetaDataOptionsIsPassive":"Pasif doğrulama",
"samlIDPMetaDataOptionsNameIDFormat":"NameID formatı",
"samlIDPMetaDataOptionsRelayStateURL":"RelayState olarak URL'ye izin ver",
"samlIDPMetaDataOptionsRequestedAuthnContext":"İstenen doğrulama içeriği",
"samlIDPMetaDataOptionsResolutionRule":"Çözünürlük kuralı",
"samlIDPMetaDataOptionsSLOBinding":"SLO bağlayıcı",
"samlIDPMetaDataOptionsSSOBinding":"SSO bağlayıcı",
"samlIDPMetaDataOptionsSecurity":"Güvenlik",
"samlIDPMetaDataOptionsSession":"Oturum",
"samlIDPMetaDataOptionsSignSLOMessage":"SLO mesajını imzala",
"samlIDPMetaDataOptionsSignSSOMessage":"TOA mesajını imzala",
"samlIDPMetaDataOptionsSignature":"İmza",
"samlIDPMetaDataOptionsSignatureMethod":"İmzalama yöntemi",
"samlIDPMetaDataOptionsSortNumber":"Sıra",
"samlIDPMetaDataOptionsStoreSAMLToken":"SAML Token'ı sakla",
"samlIDPMetaDataOptionsUserAttribute":"Nitelik kullanıcı kimliği içeriyor",
"samlIDPMetaDataXML":"Üst veri",
"samlIDPName":"SAML IDP Adı",
"samlIDPSSODescriptor":"Kimlik Sağlayıcısı",
"samlIDPSSODescriptorArtifactResolutionService":"Artefakt Çözünürlüğü",
"samlIDPSSODescriptorArtifactResolutionServiceArtifact":"Artefakt Servisi",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutService":"Tek Oturum Kapatma",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceHTTPRedirect":"HTTP Yönlendirmesi",
"samlIDPSSODescriptorSingleLogoutServiceSOAP":"SOAP",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnService":"Tek Oturum Açma",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPArtifact":"HTTP Artefaktı",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPPost":"HTTP POST",
"samlIDPSSODescriptorSingleSignOnServiceHTTPRedirect":"HTTP Yönlendirmesi",
"samlIDPSSODescriptorWantAuthnRequestsSigned":"Kimlik Doğrulama İsteğinin İmzalanmasını İste",
"samlMetadataForceUTF8":"UTF8 üst veri dönüşümü",
"samlNameIDFormatMap":"NameID formatları",
"samlNameIDFormatMapEmail":"E-posta",
"samlNameIDFormatMapKerberos":"Kerberos",
"samlNameIDFormatMapWindows":"Windows",
"samlNameIDFormatMapX509":"X509",
"samlOrganization":"Organizasyon",
"samlOrganizationDisplayName":"Görüntülenen ad",