sv.po 4.52 KB
Newer Older
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
1 2 3 4 5
# translation of lemonldap-ng_0.9.1-1_templates.po to swedish
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Martin Bagge <martin.bagge@bthstudent.se>, 2008.
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lemonldap-ng_0.9.1-1_templates\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: lemonldap-ng@packages.debian.org\n"
10
"POT-Creation-Date: 2010-12-04 23:10+0100\n"
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
11 12
"PO-Revision-Date: 2011-01-03 14:00+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
13
"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
14
"Language: \n"
15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
19 20
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"
21 22 23

#. Type: string
#. Description
24
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:1001
25 26 27 28 29
msgid "LDAP server:"
msgstr "LDAP-server:"

#. Type: string
#. Description
30
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:1001
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
msgid ""
"Set here name or IP address of the LDAP server that has to be used by "
"Lemonldap::NG. You can modify this value later using the Lemonldap::NG "
"manager."
msgstr ""
"Här anger du namnet eller IP-adressen på den LDAP-server som Lemonldap::NG "
"ska använda. Du kan ändra detta vid ett senare tillfälle."

#. Type: string
#. Description
41
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:2001
42 43 44 45 46
msgid "Lemonldap::NG DNS domain:"
msgstr "Lemonldap::NG DNS domän:"

#. Type: string
#. Description
47
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:2001
48 49 50 51 52 53 54 55 56
msgid ""
"Set here the main domain protected by Lemonldap::NG. You can modify this "
"value later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Här anger du huvuddomänen som Lemonldap::NG ska skydda. Detta kan värde kan "
"ändras vid ett senare tillfälle."

#. Type: string
#. Description
57
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:3001
58 59 60 61 62
msgid "Lemonldap::NG portal:"
msgstr "Lemonldap::NG-portal:"

#. Type: string
#. Description
63
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:3001
64 65 66 67 68 69 70 71 72
msgid ""
"Set here the Lemonldap::NG portal URL. You can modify this value later using "
"the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Här anger du adressen till Lemonldap::NG-portalen. Detta värde kan ändras "
"vid ett senare tillfälle."

#. Type: string
#. Description
73
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:4001
74 75 76 77 78
msgid "LDAP server port:"
msgstr "LDAP-server-port:"

#. Type: string
#. Description
79
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:4001
80 81 82 83 84 85 86 87 88
msgid ""
"Set here the port used by the LDAP server. You can modify this value later "
"using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Här anger du porten som LDAP-servern ska använda. Detta värde kan ändras vid "
"ett senare tillfälle."

#. Type: string
#. Description
89
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:5001
90 91 92 93 94
msgid "LDAP search base:"
msgstr "Sökbas för LDAP:"

#. Type: string
#. Description
95
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:5001
96 97 98 99 100 101 102 103 104
msgid ""
"Set here the search base to use in LDAP queries. You can modify this value "
"later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Här anger du basen vid LDAP-frågor. Detta värde kan ändras vid ett senare "
"tillfälle."

#. Type: string
#. Description
105
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:6001
106 107 108 109 110
msgid "LDAP account:"
msgstr "LDAP-konto:"

#. Type: string
#. Description
111
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:6001
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
msgid ""
"Set here the account that Lemonldap::NG has to use for its LDAP requests. "
"Leaving it blank causes Lemonldap::NG to use anonymous connections. You can "
"modify this value later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Här anger du användarnamnet som Lemonldap::NG använder för att ställa LDAP-"
"frågor. Lämna fältet tomt för att låta Lemonldap::NG ansluta anonymt. Detta "
"värde kan ändras vid ett senare tillfälle."

#. Type: string
#. Description
123
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:7001
124 125 126 127 128
msgid "LDAP password:"
msgstr "LDAP-lösenord:"

#. Type: string
#. Description
129
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:7001
130 131 132 133 134 135
msgid ""
"Set here the password for the Lemonldap::NG LDAP account. You can modify "
"this value later using the Lemonldap::NG manager."
msgstr ""
"Här anger du det lösenord som Lemonldap::NG använder för att ställa LDAP-"
"frågor. Detta värde kan ändras vid ett senare tillfälle."
136 137 138

#. Type: boolean
#. Description
139
#: ../liblemonldap-ng-common-perl.templates:8001
140
msgid ""
141
"Lemonldap::NG configuration files have changed, try to migrate your files?"
142
msgstr ""
Xavier Guimard's avatar
Xavier Guimard committed
143 144
"Inställningsfilerna för Lemonldap::NG har ändrat format, vill försöka "
"migrera filerna till nya formatet?"