Commit b486735d authored by Christophe Maudoux's avatar Christophe Maudoux 🐛

WIP - Split mailReset plugin and SMTP parameters (#1616)

parent 86e88da4
...@@ -86,7 +86,7 @@ ...@@ -86,7 +86,7 @@
"authentication" : "Demo", "authentication" : "Demo",
"cfgAuthor" : "The LemonLDAP::NG team", "cfgAuthor" : "The LemonLDAP::NG team",
"cfgNum" : 1, "cfgNum" : 1,
"cfgVersion" : "2.0.2", "cfgVersion" : "2.0.1",
"cookieName" : "lemonldap", "cookieName" : "lemonldap",
"demoExportedVars" : { "demoExportedVars" : {
"cn" : "cn", "cn" : "cn",
......
...@@ -121,9 +121,9 @@ sub defaultValues { ...@@ -121,9 +121,9 @@ sub defaultValues {
'macros' => {}, 'macros' => {},
'mailCharset' => 'utf-8', 'mailCharset' => 'utf-8',
'mailFrom' => 'noreply@example.com', 'mailFrom' => 'noreply@example.com',
'mailPwdRstUrl' => 'http://auth.example.com/resetpwd',
'mailSessionKey' => 'mail', 'mailSessionKey' => 'mail',
'mailTimeout' => 0, 'mailTimeout' => 0,
'mailUrl' => 'http://auth.example.com/resetpwd',
'managerDn' => '', 'managerDn' => '',
'managerPassword' => '', 'managerPassword' => '',
'max2FDevices' => 10, 'max2FDevices' => 10,
......
...@@ -1558,19 +1558,10 @@ qr/^(?:\*\.)?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)?[a-zA-Z0-9])[.])*(?:[a-zA-Z][ ...@@ -1558,19 +1558,10 @@ qr/^(?:\*\.)?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)?[a-zA-Z0-9])[.])*(?:[a-zA-Z][
}, },
'type' => 'keyTextContainer' 'type' => 'keyTextContainer'
}, },
'mailBody' => {
'type' => 'longtext'
},
'mailCharset' => { 'mailCharset' => {
'default' => 'utf-8', 'default' => 'utf-8',
'type' => 'text' 'type' => 'text'
}, },
'mailConfirmBody' => {
'type' => 'longtext'
},
'mailConfirmSubject' => {
'type' => 'text'
},
'mailFrom' => { 'mailFrom' => {
'default' => 'noreply@example.com', 'default' => 'noreply@example.com',
'type' => 'text' 'type' => 'text'
...@@ -1582,6 +1573,22 @@ qr/^(?:\*\.)?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)?[a-zA-Z0-9])[.])*(?:[a-zA-Z][ ...@@ -1582,6 +1573,22 @@ qr/^(?:\*\.)?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)?[a-zA-Z0-9])[.])*(?:[a-zA-Z][
'default' => 0, 'default' => 0,
'type' => 'bool' 'type' => 'bool'
}, },
'mailPwdRstBody' => {
'type' => 'longtext'
},
'mailPwdRstConfirmBody' => {
'type' => 'longtext'
},
'mailPwdRstConfirmSubject' => {
'type' => 'text'
},
'mailPwdRstSubject' => {
'type' => 'text'
},
'mailPwdRstUrl' => {
'default' => 'http://auth.example.com/resetpwd',
'type' => 'url'
},
'mailReplyTo' => { 'mailReplyTo' => {
'type' => 'text' 'type' => 'text'
}, },
...@@ -1589,17 +1596,10 @@ qr/^(?:\*\.)?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)?[a-zA-Z0-9])[.])*(?:[a-zA-Z][ ...@@ -1589,17 +1596,10 @@ qr/^(?:\*\.)?(?:(?:(?:(?:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]*)?[a-zA-Z0-9])[.])*(?:[a-zA-Z][
'default' => 'mail', 'default' => 'mail',
'type' => 'text' 'type' => 'text'
}, },
'mailSubject' => {
'type' => 'text'
},
'mailTimeout' => { 'mailTimeout' => {
'default' => 0, 'default' => 0,
'type' => 'int' 'type' => 'int'
}, },
'mailUrl' => {
'default' => 'http://auth.example.com/resetpwd',
'type' => 'url'
},
'maintenance' => { 'maintenance' => {
'default' => 0, 'default' => 0,
'type' => 'bool' 'type' => 'bool'
......
...@@ -17,7 +17,7 @@ ...@@ -17,7 +17,7 @@
package Lemonldap::NG::Manager::Build::Tree; package Lemonldap::NG::Manager::Build::Tree;
our $VERSION = '2.0.0'; our $VERSION = '2.0.2';
# TODO: Missing: # TODO: Missing:
# * activeTimer # * activeTimer
...@@ -551,19 +551,19 @@ sub tree { ...@@ -551,19 +551,19 @@ sub tree {
'mailCharset' 'mailCharset'
] ]
}, },
{ title => 'mailContent', { title => 'mailPwdRstContent',
form => 'simpleInputContainer', form => 'simpleInputContainer',
nodes => [ nodes => [
'mailSubject', 'mailPwdRstSubject',
'mailBody', 'mailPwdRstBody',
'mailConfirmSubject', 'mailPwdRstConfirmSubject',
'mailConfirmBody' 'mailPwdRstConfirmBody'
] ]
}, },
{ title => 'mailOther', { title => 'mailOther',
form => 'simpleInputContainer', form => 'simpleInputContainer',
nodes => [ nodes => [
'mailUrl', 'mailPwdRstUrl',
'randomPasswordRegexp', 'randomPasswordRegexp',
'mailTimeout', 'mailTimeout',
'mailSessionKey' 'mailSessionKey'
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"خيارات لطلبات الخادم", "lwpOpts":"خيارات لطلبات الخادم",
"lwpSslOpts":"خيارات سسل لطلبات الخادم", "lwpSslOpts":"خيارات سسل لطلبات الخادم",
"macros":"ماكرو", "macros":"ماكرو",
"mailBody":"محتوى البريد الناجح", "mailPwdRstBody":"محتوى البريد الناجح",
"mailCharset":"charset", "mailCharset":"charset",
"mailConfirmBody":"تأكيد محتوى البريد", "mailPwdRstConfirmBody":"تأكيد محتوى البريد",
"mailConfirmSubject":"تأكيد عنوان بريد", "mailPwdRstConfirmSubject":"تأكيد عنوان بريد",
"mailContent":"محتوى البريد", "mailPwdRstContent":"Password reset mail content",
"mailFrom":"مرسل البريد", "mailFrom":"مرسل البريد",
"mailHeaders":"هيدر البريد", "mailHeaders":"هيدر البريد",
"mailLDAPFilter":"فلتر البريد", "mailLDAPFilter":"فلتر البريد",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"آخر", "mailOther":"آخر",
"mailReplyTo":"عنوان الجواب", "mailReplyTo":"عنوان الجواب",
"mailSessionKey":"مفتاح الجلسة الذي يحتوي على عنوان البريد الإلكتروني", "mailSessionKey":"مفتاح الجلسة الذي يحتوي على عنوان البريد الإلكتروني",
"mailSubject":"نجاح عنوان البريد", "mailPwdRstSubject":"نجاح عنوان البريد",
"mailTimeout":"عدم تطابق كلمت المرور", "mailTimeout":"عدم تطابق كلمت المرور",
"mailUrl":"صفحة اليو آر إل", "mailPwdRstUrl":"Password reset page URL",
"maintenance":"وضع الصيانة", "maintenance":"وضع الصيانة",
"malformedValue":"قيمة سيئة التصميم", "malformedValue":"قيمة سيئة التصميم",
"managerDn":"حساب", "managerDn":"حساب",
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"Options for server requests", "lwpOpts":"Options for server requests",
"lwpSslOpts":"SSL options for server requests", "lwpSslOpts":"SSL options for server requests",
"macros":"Macros", "macros":"Macros",
"mailBody":"Success mail content", "mailPwdRstBody":"Success mail content",
"mailCharset":"Charset", "mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Confirmation mail content", "mailPwdRstConfirmBody":"Confirmation mail content",
"mailConfirmSubject":"Confirmation mail subject", "mailPwdRstConfirmSubject":"Confirmation mail subject",
"mailContent":"Mail content", "mailPwdRstContent":"Password reset mail content",
"mailFrom":"Mail sender", "mailFrom":"Mail sender",
"mailHeaders":"Mail headers", "mailHeaders":"Mail headers",
"mailLDAPFilter":"Mail filter", "mailLDAPFilter":"Mail filter",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"Other", "mailOther":"Other",
"mailReplyTo":"Reply address", "mailReplyTo":"Reply address",
"mailSessionKey":"Session key containing mail address", "mailSessionKey":"Session key containing mail address",
"mailSubject":"Success mail subject", "mailPwdRstSubject":"Success mail subject",
"mailTimeout":"Validity time of a password reset request", "mailTimeout":"Validity time of a password reset request",
"mailUrl":"Page URL", "mailPwdRstUrl":"Password reset page URL",
"maintenance":"Maintenance mode", "maintenance":"Maintenance mode",
"malformedValue":"Malformed value", "malformedValue":"Malformed value",
"managerDn":"Account", "managerDn":"Account",
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"Options for server requests", "lwpOpts":"Options for server requests",
"lwpSslOpts":"SSL options for server requests", "lwpSslOpts":"SSL options for server requests",
"macros":"Macros", "macros":"Macros",
"mailBody":"Success mail content", "mailPwdRstBody":"Success mail content",
"mailCharset":"Charset", "mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Confirmation mail content", "mailPwdRstConfirmBody":"Confirmation mail content",
"mailConfirmSubject":"Confirmation mail subject", "mailPwdRstConfirmSubject":"Confirmation mail subject",
"mailContent":"Mail content", "mailPwdRstContent":"Password reset mail content",
"mailFrom":"Mail sender", "mailFrom":"Mail sender",
"mailHeaders":"Mail headers", "mailHeaders":"Mail headers",
"mailLDAPFilter":"Mail filter", "mailLDAPFilter":"Mail filter",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"Other", "mailOther":"Other",
"mailReplyTo":"Reply address", "mailReplyTo":"Reply address",
"mailSessionKey":"Session key containing mail address", "mailSessionKey":"Session key containing mail address",
"mailSubject":"Success mail subject", "mailPwdRstSubject":"Success mail subject",
"mailTimeout":"Validity time of a password reset request", "mailTimeout":"Validity time of a password reset request",
"mailUrl":"Page URL", "mailPwdRstUrl":"Password reset page URL",
"maintenance":"Maintenance mode", "maintenance":"Maintenance mode",
"malformedValue":"Malformed value", "malformedValue":"Malformed value",
"managerDn":"Account", "managerDn":"Account",
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"Options pour les requêtes serveur", "lwpOpts":"Options pour les requêtes serveur",
"lwpSslOpts":"Options SSL pour les requêtes serveur", "lwpSslOpts":"Options SSL pour les requêtes serveur",
"macros":"Macros", "macros":"Macros",
"mailBody":"Contenu du message de succès", "mailPwdRstBody":"Contenu du message de succès",
"mailCharset":"Charset", "mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Contenu du message de confirmation", "mailPwdRstConfirmBody":"Contenu du message de confirmation",
"mailConfirmSubject":"Sujet du message de confirmation", "mailPwdRstConfirmSubject":"Sujet du message de confirmation",
"mailContent":"Contenu du mail", "mailPwdRstContent":"Contenu du mail de réinitialisation du mot de passe",
"mailFrom":"Expéditeur du message", "mailFrom":"Expéditeur du message",
"mailHeaders":"En-têtes du mail", "mailHeaders":"En-têtes du mail",
"mailLDAPFilter":"Filtre mail", "mailLDAPFilter":"Filtre mail",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"Autres", "mailOther":"Autres",
"mailReplyTo":"Adresse de réponse", "mailReplyTo":"Adresse de réponse",
"mailSessionKey":"Clef de session contenant l'adresse email", "mailSessionKey":"Clef de session contenant l'adresse email",
"mailSubject":"Sujet du message de succès", "mailPwdRstSubject":"Sujet du message de succès",
"mailTimeout":"Durée de validité d'une demande de réinitialisation", "mailTimeout":"Durée de validité d'une demande de réinitialisation",
"mailUrl":"URL de la page", "mailPwdRstUrl":"URL de la page de réinitialisation du mot de passe",
"maintenance":"Mode maintenance", "maintenance":"Mode maintenance",
"malformedValue":"Valeur mal formée", "malformedValue":"Valeur mal formée",
"managerDn":"Compte de connexion LDAP", "managerDn":"Compte de connexion LDAP",
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"Opzioni per le richieste del server", "lwpOpts":"Opzioni per le richieste del server",
"lwpSslOpts":"Opzioni SSL per le richieste del server", "lwpSslOpts":"Opzioni SSL per le richieste del server",
"macros":"Macro", "macros":"Macro",
"mailBody":"Successo contenuto di posta", "mailPwdRstBody":"Successo contenuto di posta",
"mailCharset":"Charset", "mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Contenuto della mail di conferma", "mailPwdRstConfirmBody":"Contenuto della mail di conferma",
"mailConfirmSubject":"Soggetto della mail di conferma", "mailPwdRstConfirmSubject":"Soggetto della mail di conferma",
"mailContent":"Contenuto della mail", "mailPwdRstContent":"Contenuto della mail di ripristino della password",
"mailFrom":"Mittente", "mailFrom":"Mittente",
"mailHeaders":"Intestazioni di posta", "mailHeaders":"Intestazioni di posta",
"mailLDAPFilter":"Filtro mail", "mailLDAPFilter":"Filtro mail",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"Altro", "mailOther":"Altro",
"mailReplyTo":"Indirizzo di risposta", "mailReplyTo":"Indirizzo di risposta",
"mailSessionKey":"Chiave di sessione contenente l'indirizzo di posta", "mailSessionKey":"Chiave di sessione contenente l'indirizzo di posta",
"mailSubject":"Successo del soggetto della mail", "mailPwdRstSubject":"Successo del soggetto della mail",
"mailTimeout":"Tempo di validità di una richiesta di ripristino della password", "mailTimeout":"Tempo di validità di una richiesta di ripristino della password",
"mailUrl":"URL della pagina", "mailPwdRstUrl":"URL della pagina di ripristino della password",
"maintenance":"Modalità di manutenzione", "maintenance":"Modalità di manutenzione",
"malformedValue":"Valore malformato", "malformedValue":"Valore malformato",
"managerDn":"Account", "managerDn":"Account",
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"Tùy chọn cho yêu cầu máy chủ", "lwpOpts":"Tùy chọn cho yêu cầu máy chủ",
"lwpSslOpts":"Tùy chọn SSL cho yêu cầu máy chủ", "lwpSslOpts":"Tùy chọn SSL cho yêu cầu máy chủ",
"macros":"Macros", "macros":"Macros",
"mailBody":"Nội dung thư thành công", "mailPwdRstBody":"Nội dung thư thành công",
"mailCharset":"Charset", "mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Xác nhận nội dung thư", "mailPwdRstConfirmBody":"Xác nhận nội dung thư",
"mailConfirmSubject":"Xác nhận chủ đề thư", "mailPwdRstConfirmSubject":"Xác nhận chủ đề thư",
"mailContent":"Nội dung thư", "mailPwdRstContent":"Password reset mail content",
"mailFrom":"Người gửi thư", "mailFrom":"Người gửi thư",
"mailHeaders":"Tiêu đề thư", "mailHeaders":"Tiêu đề thư",
"mailLDAPFilter":"Bộ lọc thư", "mailLDAPFilter":"Bộ lọc thư",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"Khác", "mailOther":"Khác",
"mailReplyTo":"Địa chỉ trả lời", "mailReplyTo":"Địa chỉ trả lời",
"mailSessionKey":"Khóa phiên chứa địa chỉ thư", "mailSessionKey":"Khóa phiên chứa địa chỉ thư",
"mailSubject":"Chủ đề thư thành công", "mailPwdRstSubject":"Chủ đề thư thành công",
"mailTimeout":"Thời hạn hợp lệ của yêu cầu đặt lại mật khẩu", "mailTimeout":"Thời hạn hợp lệ của yêu cầu đặt lại mật khẩu",
"mailUrl":"URL trang", "mailPwdRstUrl":"Password reset page URL",
"maintenance":"Chế độ bảo trì", "maintenance":"Chế độ bảo trì",
"malformedValue":"Giá trị không hợp lệ", "malformedValue":"Giá trị không hợp lệ",
"managerDn":"Tài khoản", "managerDn":"Tài khoản",
......
...@@ -379,11 +379,11 @@ ...@@ -379,11 +379,11 @@
"lwpOpts":"Options for server requests", "lwpOpts":"Options for server requests",
"lwpSslOpts":"SSL options for server requests", "lwpSslOpts":"SSL options for server requests",
"macros":"Macros", "macros":"Macros",
"mailBody":"Success mail content", "mailPwdRstBody":"Success mail content",
"mailCharset":"Charset", "mailCharset":"Charset",
"mailConfirmBody":"Confirmation mail content", "mailPwdRstConfirmBody":"Confirmation mail content",
"mailConfirmSubject":"Confirmation mail subject", "mailPwdRstConfirmSubject":"Confirmation mail subject",
"mailContent":"邮件内容", "mailPwdRstContent":"Password reset mail content",
"mailFrom":"邮件发送者", "mailFrom":"邮件发送者",
"mailHeaders":"邮件头", "mailHeaders":"邮件头",
"mailLDAPFilter":"邮件过滤器", "mailLDAPFilter":"邮件过滤器",
...@@ -391,9 +391,9 @@ ...@@ -391,9 +391,9 @@
"mailOther":"Other", "mailOther":"Other",
"mailReplyTo":"Reply address", "mailReplyTo":"Reply address",
"mailSessionKey":"Session key containing mail address", "mailSessionKey":"Session key containing mail address",
"mailSubject":"Success mail subject", "mailPwdRstSubject":"Success mail subject",
"mailTimeout":"Validity time of a password reset request", "mailTimeout":"Validity time of a password reset request",
"mailUrl":"Page URL", "mailPwdRstUrl":"Password reset page URL",
"maintenance":"Maintenance mode", "maintenance":"Maintenance mode",
"malformedValue":"Malformed value", "malformedValue":"Malformed value",
"managerDn":"账户", "managerDn":"账户",
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
...@@ -1330,8 +1330,8 @@ ...@@ -1330,8 +1330,8 @@
}, { }, {
"_nodes": [{ "_nodes": [{
"default": "http://auth.example.com/resetpwd", "default": "http://auth.example.com/resetpwd",
"id": "mailUrl", "id": "mailPwdRstUrl",
"title": "mailUrl" "title": "mailPwdRstUrl"
}, { }, {
"default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}", "default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}",
"id": "randomPasswordRegexp", "id": "randomPasswordRegexp",
......
...@@ -1502,8 +1502,8 @@ ...@@ -1502,8 +1502,8 @@
"type": "simpleInputContainer", "type": "simpleInputContainer",
"nodes": [{ "nodes": [{
"default": "http://auth.example.com/resetpwd", "default": "http://auth.example.com/resetpwd",
"id": "mailUrl", "id": "mailPwdRstUrl",
"title": "mailUrl", "title": "mailPwdRstUrl",
"data": "http://auth.example.com/resetpwd" "data": "http://auth.example.com/resetpwd"
}, { }, {
"default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}", "default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}",
......
...@@ -1513,8 +1513,8 @@ ...@@ -1513,8 +1513,8 @@
"type": "simpleInputContainer", "type": "simpleInputContainer",
"nodes": [{ "nodes": [{
"default": "http://auth.example.com/resetpwd", "default": "http://auth.example.com/resetpwd",
"id": "mailUrl", "id": "mailPwdRstUrl",
"title": "mailUrl", "title": "mailPwdRstUrl",
"data": "http://auth.example.com/resetpwd" "data": "http://auth.example.com/resetpwd"
}, { }, {
"default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}", "default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}",
......
...@@ -1513,8 +1513,8 @@ ...@@ -1513,8 +1513,8 @@
"type": "simpleInputContainer", "type": "simpleInputContainer",
"nodes": [{ "nodes": [{
"default": "http://auth.example.com/resetpwd", "default": "http://auth.example.com/resetpwd",
"id": "mailUrl", "id": "mailPwdRstUrl",
"title": "mailUrl", "title": "mailPwdRstUrl",
"data": "http://auth.example.com/resetpwd" "data": "http://auth.example.com/resetpwd"
}, { }, {
"default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}", "default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}",
......
...@@ -1492,8 +1492,8 @@ ...@@ -1492,8 +1492,8 @@
"type": "simpleInputContainer", "type": "simpleInputContainer",
"nodes": [{ "nodes": [{
"default": "http://auth.example.com/resetpwd", "default": "http://auth.example.com/resetpwd",
"id": "mailUrl", "id": "mailPwdRstUrl",
"title": "mailUrl", "title": "mailPwdRstUrl",
"data": "http://auth.example.com/resetpwd" "data": "http://auth.example.com/resetpwd"
}, { }, {
"default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}", "default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}",
......
...@@ -2067,8 +2067,8 @@ ...@@ -2067,8 +2067,8 @@
{ {
"_nodes": [{ "_nodes": [{
"default": "http://auth.example.com/resetpwd", "default": "http://auth.example.com/resetpwd",
"id": "mailUrl", "id": "mailPwdRstUrl",
"title": "mailUrl" "title": "mailPwdRstUrl"
}, },
{ {
"default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}", "default": "[A-Z]{3}[a-z]{5}.\\d{2}",
......
...@@ -102,7 +102,7 @@ lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/CheckState.pm ...@@ -102,7 +102,7 @@ lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/CheckState.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/ForceAuthn.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/ForceAuthn.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/GrantSession.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/GrantSession.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/History.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/History.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/MailReset.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/MailPasswordReset.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/Notifications.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/Notifications.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/PublicPages.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/PublicPages.pm
lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/Register.pm lib/Lemonldap/NG/Portal/Plugins/Register.pm
......
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
# into "plugins" list in lemonldap-ng.ini, section "portal" # into "plugins" list in lemonldap-ng.ini, section "portal"
package Lemonldap::NG::Portal::Main::Plugins; package Lemonldap::NG::Portal::Main::Plugins;
our $VERSION = '2.0.0'; our $VERSION = '2.0.2';
package Lemonldap::NG::Portal::Main; package Lemonldap::NG::Portal::Main;
...@@ -13,7 +13,7 @@ use Mouse; ...@@ -13,7 +13,7 @@ use Mouse;
# #
# Developers: 2FA must be loaded before Notifications # Developers: 2FA must be loaded before Notifications
our @pList = ( our @pList = (
portalDisplayResetPassword => '::Plugins::MailReset', portalDisplayResetPassword => '::Plugins::MailPasswordReset',
portalStatus => '::Plugins::Status', portalStatus => '::Plugins::Status',
cda => '::Plugins::CDA', cda => '::Plugins::CDA',
notification => '::Plugins::Notifications', notification => '::Plugins::Notifications',
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment